Adeziune PDR

Sau completează adeziunea online


  Organizaţia Teritorială / Statală

  Organizaţia Provincială / Judeţeană:

  Organizaţia Locală:

  Membru
  Simpatizant
  Voluntar

  Informaţii personale:  Incarca copie CI / Pasaport / Permis auto

  Incarca copie CV

  Adresa de reședinţă (Străinătate)

  Adresa de domiciliu (România)

  Alte informaţii:

  Alte informaţii:

  Aţi mai fost membru al altui partid politic ?

  DA
  NU

  Recomandat de:

  Declar pe propria răspundere că:

  Solicitarea de adeziune la PDR se motivează exclusiv pe adeziunea la principiile promovate de către PDR: meritocrație, coeziunea socială și națională, dreptate socială și economică, democrație, justiție dreaptă, respectarea legii, libertate individuală, respectul față de concetățeni, respectul față de familia creştină și Țară, egalitate a șanselor, toleranță față de convingerile religioase pașnice, garantarea proprietății private licit dobândite, economie de piață pe principii corecte, recuperarea și apărarea patrimoniului național, promovarea statului social, a nivelului de trai decent și a educaţiei, asigurarea sănătății populației, reprezentativitate și legitimitate parlamentară, transparență și participare populară la luarea deciziilor importante pentru țară prin referendum.

  Am citit Statutul, Regulamentul de Organizare și Funcționare - ROF și Codul Etic PDR și sunt de acord cu toate prevederile acestora. Este de datoria mea ca după dobândirea calității de membru, simpatizant sau voluntar PDR, să susțin prin toate mijloacele partidul pe măsura posibilităților, în vederea atingerii țelurilor pe care și le propune, fără a condiționa această susținere de obținerea de avantaje.

  Datele mele de identificare și contact corespund realității și pot fi utilizate doar pentru uz intern și pentru a primi corespondență, materialele informative de partid sau înștiințări cu privire la acțiunile organizației.

  Nu mă aflu în niciuna din situațiile de restricționare a drepturilor cetățenești, nu am făcut parte din structurile represive ale Securității României înainte de 1989, ale serviciilor de informaţii după 1989 și nu am avut relații de colaborare sub nicio formă cu structuri sau servicii de informaţii din România sau din străinătate.

  Nu am făcut parte din organizații care au promovat sau promovează rasismul, ura, discriminarea, anarhia, încălcarea Constituției sau a principiilor democrației reprezentative, xenofobia, antisemitismul, anticreștinismul sau intoleranța, de tip terorist, antifa sau haștagrezist.

  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 216/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, prin completarea și semnarea prezentei adeziuni declar în mod expres și neechivoc că sunt de acord ca datele mele personale astfel comunicate să fie prelucrate de către PDR pentru îndeplinirea rolului, scopului, drepturilor și obligațiilor prevăzute conform legilor în vigoare și Statutului, Actului Constitutiv, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Codului Etic ale Partidului Diaspora Română și că am luat la cunoștință despre drepturile și obligațiile ce revin membrilor acestui partid.

  Cotizația de membru este diferențiată în funcție de calitatea solicitată și reglementată prin ROF.

  Anexez:
  - Copia actului de identitate (CI, Pașaport, Permis de conducere);
  - CV pentru cei care vor se implice în activitatea de organizare a PDR la nivel de conducere a organizațiilor și cadrul Departamentelor centrale de specialitate (opțional);

  PARTIDUL DIASPORA ROMÂNĂ

  Str. Trandafirilor nr. 97, Băile Herculane, Jud. Caraș - Severin, ROMÂNIA
  Tel. 0040723803034, https://pdr.partiduldiaspora.ro/, adeziuni@partiduldiaspora.ro
  © PDR 2016

  × Suntem oriunde, oricând.