Redactarea prezentul Statut a fost începută pe data de 2 Noiembrie 2015 la Madrid – Spania.

 

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

DENUMIREA, SEMNUL PERMANENT ȘI SEMNUL ELECTORAL, SEDIUL, OBIECTIVELE ȘI MEMBRII

1.1 Denumirea

1.2 Semnul permanent și semnul electoral

1.3 Sediul

1.4 Obiectivele

1.5 Membrii

 

CAPITOLUL 2

PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ȘI ACTIVITATEA INTERNĂ

2.1 Principiile de organizare

2.2 Activitatea internă

2.3 Organizarea generală

 

CAPITOLUL 3

MEMBRI, SIMPATIZANȚI, VOLUNTARI, SANCȚIUNI ȘI RECOMPENSE

3.1 Dobândirea calităţii de membru

3.2 Pierderea calităţii de membru

3.3 Drepturile membrilor

3.4 Obligaţiile membrilor

3.5 Sancţiuni și recompense

 

CAPITOLUL 4

STRUCTURA INTERNĂ A PARTIDULUI

4.1 Organizaţia locală

4.2 Organizaţiile judeţeane/provinciale

4.3 Organizaţiile regionale

4.4 Organizaţiile teritoriale/statale

4.5 Organizația Centrală

4.6 Relaţiile de colaborare și subordonarea ierarhică

 

CAPITOLUL 5

ALTE ORGANIZAȚII ALE PARTIDULUI

5.1 Organizația de Tineret (TDR)

5.2 Organizaţia Femeilor din Diaspora (FDR)

5.3 Organizaţia Pensionarilor (PPDR)

5.4 Organizaţia Oamenilor de Afaceri (APDR)

 

CAPITOLUL 6

GRUPURILE INTERNE

6.1 Grupul Parlamentarilor

6.2 Guvernul Alternativă

6.3 Comisiile de Specialitate

6.4 Senatul partidului

 

CAPITOLUL 7

CONGRESUL

7.1 Atribuţii Generale

7.2 Convocarea şi delegaţii

7.3 Platforme Politice

7.4 Alegerile în Congresul PDR

7.5 Conferința Extraordinară PDR

 

CAPITOLUL 8

CONSILIUL DIRECTOR (CD)

8.1 Componență, atribuții și funcții

 

CAPITOLUL 9

BIROUL PERMANENT CENTRAL (BP PDR)

9.1 Funcţii şi atribuţiile

9.2 Componenţa şi structura Biroului Permanent

9.3 Alegerea Biroului Permanent

9.4 Responsabilităţile în Biroul Permanent

9.5 Funcţionarea Biroului Permanent

 

CAPITOLUL 10

COMISIILE INTERNE

10.1 Comisia pentru Statut, Regulamente

10.2 Comisia de Etică

10.3 Comisia de Revizie şi Cenzori

 

CAPITOLUL 11

GESTIONAREA CARIEREI POLITICE ȘI CANDIDATURILOR

11.1 Gestionarea carierei

 

CAPITOLUL 12

CANDIDATURA PENTRU FUNCȚII ÎN INTERIORUL PARTIDULUI LA NIVEL CENTRAL

12.1 Candidatura pentru funcţia de Președinte

12.2 Candidatura pentru alte funcţii altele decât funcţia de Președinte.

 

CAPITOLUL 13

CANDIDATURA PENTRU FUNCȚII ÎN AFARA PARTIDULUI

13.1 Candidatura pentru funcţii în localităţi, judeţe/provincii, regiuni si la nivel teritorial/statal

13.2 Candidatura pentru Parlamentele Naţionale, Parlamentul European și Alegerile Administrative locale în Țară și în Străinătate

13.3 Candidaturile pentru funcţiile în Guvern şi autorităţi centrale în România și în Străinătate

13.4 Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României

 

CAPITOLUL

COLABORĂRI, ASOCIERI ȘI AFILIERI

14.1 Colaborari, asocieri, afilieri

 

CAPITOLUL 15

PATRIMONIUL ȘI VENITURILE PARTIDULUI

15.1 Patrimoniul şi veniturile partidului

15.2 Patrimoniul partidului

 

CAPITOLUL 16

PUBLICAȚIILE PDR

16.1 Publicaţiile PDR

 

CAPITOLUL 17

DISPOZIȚII FINALE

17.1 Dispoziţii finale

 

CAPITOLUL 18

DISPOZIȚII TRANZITORII

18.1 Dispoziţii tranzitorii

 

CAPITOLUL 1

DENUMIREA, SEMNUL PERMANENT ȘI SEMNUL ELECTORAL, SEDIUL, OBIECTIVELE ȘI MEMBRII

1.1 Denumirea partidului

1.2 Semnul permanent și semnul electoral

1.3 Sediul

1.4 Obiectivele

1.5 Membrii

1.1 Denumirea partidului

 

Art. 1

1) Denumirea integrală a partidului este Partidul Diaspora Română.

2) Partidul Diaspora Română este un partid nou constituit fără colaborări cu actualele partide politice active în România și are ca scop principal reprezentarea legitimă și valorizarea experienței profesionale și culturale a românilor din străinătare și a familiilor și prietenilor acestora din Țară.3) Denumirea prescurtată a partidului este PDR.

4) Denumirea exinsă a partidului este Partidul românilor din străinătate și al familiilor și prietenilor acestora din Țară.

Art. 2

PDR este persoană juridică de drept public românesc și internațional, asociație cu caracter politic și care își desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei României și a Constituțiilor statelor de domiciliu sau reședință ale membrilor săi, ale legilor partidelor politice din România și din fiecare stat în care activează, precum şi cu prevederile prezentului Statut şi ale regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, pe întreg teritoriul României şi în afara graniţelor ţării, prin organizaţiile constituite în conformitate cu acest Statut, cu regulamentele adoptate prin vot şi cu dispoziţiile legale în vigoare în țara în care activează.

1.2 Semnul permanent și semnul electoral

Art. 3

1) Semnul permanent și electoral al PDR este descris de Anexa 1.
2) Culorile partidului sunt alb, albastru și bleumarin și conform specificațiilor tehnice din Anexa 1.
3) Drapelul partidului, sigla partidului și semnul electoral permanent, imnul partidului precum și celelalte specificaţii tehnice sunt descrise în manualul de identitate vizuală care este aprobat de către Consiliul Director (CD PDR) la propunerea Biroului Permanent (BP PDR).
4) Ziua PDR se sărbătoreşte în ziua de 25 ianuarie a fiecarui an.

1.3 Sediul partidului

Art. 4

Sediul Central al PDR este în Băile Herculane, Județul Caraș Severin, România.

1.4 Obiectivele

Art. 5
1) Principalul obiectiv politic al PDR este reprezentarea legitimă a cetățenilor români din Străinătate și a familiilor și prietenilor acestora din România și din Străinătate, apărarea drepturilor acestora acolo unde trăiesc și crearea condițiilor legale și economice pentru întoarcerea în Țară a tuturor celor care doresc repatrierea.

2) În acţiunea sa politică, PDR, ca partid de centru, neafiliat în prezent vreunui grup politic european sau românesc, urmăreşte respectarea valorilor universale ale libertăţii și demnității umane și a valorilor identitare și tradiţionale ale poporului român, precum și reprezentarea ideilor și valorilor culturale, tradiționale și religioase româneşti.

3) Deviza PDR este “ DOAR ÎMPREUNĂ REFACEM ROMÂNIA ! “.
Misiunea PDR este crearea condițiilor de coeziune socială în România și în cadrul comunităților românești din Străinătate, crearea unei societăţi moderne în România, bazată pe economia socială de piaţă şi pe principiile meritocrației, solidarității și coeziunii sociale, democrației legitim reprezentative, responsabilităţii, responsabilizării și asumării răspunderii pentru deciziile asumate, dreptății și justiţiei sociale și apărarea drepturilor cetățenilor români în statele unde trăiesc.

4) În activitatea sa, PDR urmăreşte numai obiective politice, promovează valorile şi interesele poporului român și ale cetățenilor români din Țară și din Străinătate, dreptatea, legalitatea, pluralismul politic şi principiile democraţiei constituţionale. PDR îşi asumă ca obiectiv principal reprezentarea valorilor fundamentale ale meritocrației și democraţiei pe scena politică românească și internațională, precum şi dialogul şi colaborarea cu forţele politice democratice.

5) În realizarea obiectivelor sale, PDR acţionează pentru participarea cetăţenilor la dezvoltarea şi modernizarea statului şi societății românești și a comunităților  de români din Străinătate în mod democratic, liber şi drept și pentru o corectă reprezentare a românilor în structurile decizionale politice și administrative ale României și celorlalte state unde au domiciliul sau reședința.

6) În conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Programului său politic, PDR asigură promovarea principiilor meritocrației, coeziunii sociale, democraţiei, consolidarea statului de drept şi acţionează prioritar pentru realizarea următoarelor obiective politice:

 1. a) refacerea și apărarea patrimoniului național, recuperarea averii naționale pierdute de statul Român prin acte ilicite după 1989;
 2. b) promovarea și crearea cadrului legislativ pentru interzicerea traseismului politic și pentru retragerea funcțiilor și demnităților obținute prin alegeri administrative sau parlamentare odată cu pierderea calității de membru al partidului în numele căruia s-a candidat și s-a obținut funcția;
 3. c) construirea unei societăţi în care fiecare cetăţean al României indiferent de țara în care trăiește să se bucure de reprezentare legitimă, apărarea drepturilor, libertate, educație, sănătate şi de prosperitate;
 4. d) garantarea, promovarea şi respectarea necondiționată a demnităţii omului, ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români oriunde aceștia trăiesc, separaţia puterilor în stat şi pluralismul politic;
 5. e) asigurarea dreptului la liberă exprimare a cetățeanului şi a libertăţii depline a presei;
 6. f) garantarea, consolidarea şi extinderea proprietăţii private dobândite legal, stimularea liberei iniţiative şi promovarea unui mediu de afaceri meritocratic, calitativ, concurențial, competitiv;
 7. g) participarea activă a României la construcţia europeană conform dezideratelor poporului, justa recunoașterea a rolului României în Uniunea Europeană;
 8. h) respectarea angajamentelor asumate în calitatea sa de ţară membră UE şi NATO în deplină egalitate cu celelalte state ale Uniunii Europene și de membru al organismelor europene şi internaţionale;
 9. i) consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor strategic cu celelalte țări conform dezideratelor poporului exprimate prin referendum;
 10. j) aplicarea dreaptă a legii şi a principiilor de bună guvernare, în scopul consolidării sistemului meritocratic, democratic precum și al asigurării coeziunii sociale și economice;
 11. k) asigurarea egalităţii în faţa legii a tuturor cetăţenilor români indiferent de avere, poziție socială, sau orientare religioasă;
 12. l) recunoaşterea rolului femeii în familie și societate, al tradiţiei, al culturii şi al religiei creștine în afirmarea identităţii naţionale și întărirea cadrului legal pentru punerea în aplicare a acestor principii;
 13. m) asigurarea suveranităţii şi securităţii naţionale, a independenţei, a unităţii şi a integrităţii României, promovarea intereselor țării și păstrarea identității naționale în condiţiile generate de statutul de membru al Uniunii Europene și combaterea prin orice mijloace a tratamentelor de inegalitate față de alte state europene;
 14. n) combaterea tuturor formelor de discriminare în viaţa politică, socială, religioasă și economică ținînd cont de cultura, tradiția și principiile creștine ale poporului;
 15. o) creşterea nivelului cultural și educativ, asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor României la educaţie, încurajarea dezvoltării educaţiei, a educației permanente şi a cercetării ca dimensiune determinantă a societăţii cunoaşterii, educarea cetăţenilor în spiritul meritocrației, coeziunii sociale, democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa politică în România și în Străinătate;
 16. p) susţinerea şi educarea tinerei generaţii în spiritul meritocrației, democraţiei şi al coeziunii sociale;
 17. r) consolidarea meritocrației, democraţiei şi încurajarea participării cetăţenilor la viaţa publică, socială, asociativă și politică şi la întărirea participării poporului la decizile statului prin mijlocirea instituției referendumului popular;
 18. s) respectarea Constituţiei României şi a legilor ţării, a Constituțiilor statelor unde trăiesc, a formei republicane de guvernământ în România, promovarea principiul separării puterilor în stat şi asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civilă şi stat;
 19. t) încurajarea dezbaterii şi a schimbului de idei, atât în interiorul, cât şi în exteriorul partidului;
 20. u) combaterea corupţiei, a crimei organizate şi a terorismului;
 21. v) garantarea siguranţei cetăţeanului;
 22. x) adaptarea permanentă a direcţiilor de acţiune politică stabilite prin Programul Politic PDR la nevoile reale ale României și statelor unde PDR activează;

7) În întreaga sa activitate PDR militează și acționează pentru crearea condițiilor ca fiecăre cetățean să beneficieze de posibilitatea de a avea un loc de muncă pe măsura pregătirii și profesionalismului care să-i asigure un trai decent proporțional cu munca desfășurată;

Art. 6

1) În realizarea obiectivelor sale, PDR acţionează prin reprezentanţii săi în Parlamentul României şi Parlamentele Naționale ale țărilor de domiciliu sau reședință, în Parlamentul European, în Guvern, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ale României sau ale statelor în care trăiesc, în orice alte instituţii şi organisme în care partidul este reprezentat, precum şi prin manifestații politice, prin dialog şi cooperare permanentă cu partidele politice democratice, reprezentanţii cultelor, sindicatele, organizaţiilor neguvernamentale, cu structurile societăţii civile şi cu mediul de afaceri pentru elaborarea de proiecte de politici publice şi programe în domeniile social, economic, cultural şi politic;

2) PDR militează pentru promovarea intereselor României pe plan internaţional, în cadrul organismelor internaţionale din care face parte şi prin participarea la dezbateri naționale, regionale, provinciale și locale.

3) PDR editează, realizează și difuzează publicații ori alte materiale proprii; incurajează constituirea de asociații, fundații și cluburi care promovează valorile și principiile partidului, organizează acțiuni și cursuri de formare în politică şi administraţie, culturale, sportive şi de recreere.

Art. 7

1) Dezvoltarea şi punerea în aplicare a valorilor şi principiilor doctrinei partidului sunt prezentate şi explicitate în: Programul Politic, Programele electorale, Programul de guvernare atunci când participă la guvernare, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi alte documente politice şi programatice adoptate de acesta.

2) Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura tuturor membrilor partidului dreptul de ascensiune ierarhică doar pe principii meritocratice, de contribuție efectivă la stabilirea măsurilor necesare dezvoltării şi de participare la punerea în aplicare a deciziilor şi hotărârilor adoptate, pentru îndeplinirea obiectivelor politice, cu respectarea prevederilor statutare şi legale, precum şi a principiilor meritocrației, democraţiei și coeziunii sociale.

3) Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura consultarea cu cetăţenii în toate problemele de interes al societății și comunităților românești şi de a lărgi baza de membri ai partidului.

4) PDR asigură la toate nivelele de conducere prezența paritară a femeilor și bărbaților prin liste de candidaturi și proceduri specifice de vot. Nerespectarea acestei prevederi atrage anularea de drept a alegerilor desfășurate fără respectarea principiului egalității între bărbați și femei.

Art. 8 

PDR este constituit din persoane cu drept de vot care aderă liber la Statutul, Programul şi celelalte documente ale partidului şi care vor să contribuie la promovarea şi aplicarea acestora în practică, devenind membri, simpatizanți sau voluntari ai partidului.

CAPITOLUL 2

PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ȘI ACTIVITATEA INTERNĂ

2.1 Principiile de organizare

2.2 Activitatea interna

2.1 Principiile de organizare

Art. 9

PDR este organizat pe criteriul administrativ internațional, teritorial/statal, regional, județean/provincial și local.

Art. 10

În structura internă a partidului există următoarele nivele de organizare:

 1. a) local – în comune, oraşe şi municipii în România și în Străinătate;
 2. b) judeţean/provincial – în România și în Străinătate;
 3. c) regional – în România și în Străinătate;
 4. d) teritorial/statal în România și în Străinătate;
 5. e) central;

Art. 11

1) Între diversele nivele ale organigramei organizației sunt relații de colaborare și subordonare ierarhică, fiecare nivel având autonomie în cadrul competențelor statutare și regulamentare.

2) Principiul autonomiei este completat de principiile colaborării, transparenței, coordonării şi dialogului între diversele nivele, precum şi între acestea şi structurile politice de conducere teritoriale/statale și centrale.

Art. 12

1) Pentru fiecare nivel există un organism de conducere şi coordonare executiv ales prin vot. Modul în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea organizaţiilor locale, judeţene / provinciale, regionale, teritoriale/ statale și centrale la fiecare nivel al organizaţiei este stabilit prin Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) adoptate și aprobate prin vot de către Congresul PDR  la propunerea BP PDR după o prealabilă dezbaterea internă.

(2) Între organizațiile locale, județene/provinciale, regionale și teritoriale/statale de la același nivel se respectă principiul egalității dublat de principiul reprezentativității numerice a membrilor de partid aderenți.

(3) Reprezentarea în organele de conducere ale PDR și evoluția în cariera politică a membrilor de partid are ca principale criterii meritocrația, legitimitatea reprezentării, profesionalismul, etica și morala precum  și ponderea și susținerea numerică a organizațiilor de proveniență.

2.2 Activitatea internă

Art. 13
Activitatea internă a partidului se bazează pe următoarele principii generale:
a) libertatea de conștiință şi libertatea de exprimare a opiniilor oricărui membru în cadrul structurilor organizatorice ale partidului, precum şi în afara partidului în măsura în care exprimările respective nu contravin deciziilor şi hotărârilor luate prin vot în cadrul organismelor de conducere ale partidului;

 1. b) susținerea, garantarea și pregătirea accesului tinerilor, femeilor, pensionarilor şi persoanelor de vârsta a treia la orice funcţie aleasă în partid sau în afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia, pe baza meritelor personale, competenţei profesionale, a integrităţii şi a activităţii politice desfăşurate în partid sau în funcţii publice, potrivit criteriilor privind cariera politică, aprobate prin regulament şi criteriilor de reprezentativitate și susținere din partea organizației de proveniență stabilite prin prezentul Statut;
 2. c) respectarea meritocrației și democraţiei interne: toate deciziile şi hotărârile se adoptă prin vot liber exprimat iar hotărârile şi deciziile cu privire la persoane, se adoptă, la toate nivelurile, prin vot secret cu îndeplinirea tuturor principiilor prezentului Statut, ROF și Codul Etic;
 3. d) solidaritatea membrilor în toate acţiunile decise prin vot de către partid;
 4. e) unitatea partidului;
 5. f) disciplina, responsabilitatea şi fermitatea membrilor în respectarea şi aplicarea Statutului, Programului politic, regulamentelor, deciziilor şi hotărârilor adoptate de organismele partidului de la toate nivelele.
 6. g) integritatea şi transparenţa în procesul de recrutare, selecţie şi promovare prin vot a membrilor şi în cadrul procedurilor decizionale;
 7. h) asigurarea libertății exprimării şi dezbaterii, în cadru organizat, a opiniilor membrilor fiecărei organizaţii în legătură cu toate documentele sau acţiunile politice majore ce urmează să fie iniţiate de organismele de conducere ale partidului de la fiecare nivel de organizare;
 8. i) fiecare membru al partidului, indiferent de funcţia pe care o exercită în partid sau în afara acestuia, ori de tipul de organizaţie din care face parte, trebuie să activeze obligatoriu într-o organizaţie locală;
 9. j) un membru al partidului poate cumula cel mult două funcţii alese în organismele de conducere ale acestuia, dar nu la acelaşi nivel;

 

CAPITOLUL 3

MEMBRI, SIMPATIZANȚI, VOLUNTARI, SANCȚIUNI ȘI RECOMPENSE

3.1 Dobândirea calităţii de membru, simpatizant sau voluntar

3.2 Pierderea calităţii de membru

3.3 Drepturile membrilor

3.4 Obligaţiile membrilor

3.5 Sancțiuni și recompense

3.1 Dobândirea calităţii de membru, simpatizant sau voluntar

Art. 14
În condiţiile prevăzute de prezentul Statut și ROF, orice cetățean român sau străin poate dobândi calitatea de membru sau simpatizant prin completarea și semnarea Cererii de Adeziune la PDR (Anexa 2).

Art. 15
1) Poate să devină membru sau simpatizant al PDR orice cetăţean român sau cu altă cetățenie, care a îndeplinit 18 ani şi care îndeplineşte cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) aderă la principiile şi valorile afirmate de PDR şi doreşte să acţioneze pentru realizarea acestora;
 2. b) recunoaşte şi respectă Statutul, ROF, Programul Politic, Codul Etic şi celelalte documente ale partidului, precum şi regulamentele aprobate pe baza şi pentru aplicarea dispoziţiilor statutare;
 3. c) este apreciat şi recunoscut ca un cetăţean onest şi competent, cu o bună reputaţie etică și morală, care dorește și poate contribui la îndeplinirea obiectivelor partidului;
 4. d) nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în Legea partidelor politice din România și/sau din țara de domiciliu sau reședință;
 5. e) atestarea apartenenţei la PDR se face în baza carnetului de membru eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru şi a fost înregistrată în Registrul central de Evidenţa membrilor de Partid (REM);
 6. f) în cazul solicitării on-line a aderării la PDR, secretarul executiv al organizaţiei locale are obligaţia de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 7 zile de la data primirii aplicaţiei, pentru demararea procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu prevederile prezentului Statut;

2) Nu poate deveni membru al PDR persoana care/căreia:

 1. a) este în curs de anchetă sau a fost condamnată penal pentru infracţiuni de corupție, dare sau luare de mită, sau alte infracțiuni săvârșite cu intenţie;
 2. b) i s-a stabilit printr-o hotărâre calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii sau al serviciilor de informații în conformitate cu prevederile legale ale statului de domiciliu sau reședință în vigoare;
 3. c) îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti;
 4. d) promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă;
 5. e) a ocupat funcţii politice de conducere în structurile de conducere ale Partidului Comunist Român (PCR), Frontului Salvării Naționale (FSN) sau al unor partide extremiste din România sau din Străinătate.
 6. f) au fost compromise moral şi/sau politic;
 7. g) promovează violenţa, ideologia fascistă, anarhismul, rasismul, şovinismul, separatismul etnic sau teritorial şi orice alte idei ori acţiuni extremiste sau contrare intereselor naţionale, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 8. h) au suferit condamnări pentru trădarea intereselor ţării, pentru infracţiuni săvârşite cu violenţă sau pentru alte fapte antisociale grave;

Art. 16
1) Calitatea de membru al PDR se dobândeşte ca urmare a deciziei BEX Local pe baza Cererii de Adeziune  (Anexa 1) completate și semnate de către solicitant, care cuprinde fișa personală şi declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de înscriere prevăzute în Statut, depuse la sediul organizaţiei locale pe raza căreia candidatul îşi are domiciliul sau reşedinţa, la alegerea sa;
2) Adeziunea și fişa personală cu declaraţia pe propria răspundere se pot depune şi electronic, în conformitate cu procedura prevăzută în ROF şi afişată pe site-ul PDR;

Art. 17

1) La data depunerii cererii, BEX Local, face publică adeziunea prin afişare la sediul organizaţiei şi invită solicitantul să se prezinte în faţa BEX Local în prima şedinţă a acestuia. Pe baza cererii de adeziune, BEX Local decide prin vot cu privire la cererea de intrare în partid.

2) Dobândirea calităţii de membru sau simpatizant devine efectivă la data înregistrării în Registrul Electronic al Membrilor (REM), care trebuie efectuată în maximum 7 zile de la data rămânerii definitive a deciziei BEX Local și trimiterea acesteia la Secretariatul General PDR.

3) Atestarea apartenenței la PDR se face în baza carnetului de membru eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru şi a fost înregistrată în Registrul central de Evidenţă membrilor de Partid (REM).

Art. 18

1) O persoană poate face parte dintr-o singură Organizaţie Locală (OL) a partidului.

2) Transferul unui membru dintr-o organizaţie în alta se realizează în baza unei notificări scrise adresată de persoana în cauză celor două organizaţii, în condițiile prevazute de ROF și devine efectivă după înregistrarea transferului în REM.

Art. 19

1) La prima reuniune a organizației locale respective şi apoi la prima adunare a organizaţiei ierarhic superioare, se informează cu privire la primirea de noi membri. Metodologia constituirii noilor organizații se face conform metodologiei specificate în ROF.

2) Adeziunile noilor membri se păstrează în original de către BEX OL și sunt trimise în copie la BP Central care se ocupă de înregistrarea noilor membri și de tipărirea legitimațiilor de membru.

3) Registrul Electronic al Membrilor (REM) cuprinde toţi membrii partidului din Țară și din Străinătate, precum şi datele personale ale acestora. Modul de organizare a Registrului Electronic al Membrilor PDR este specificat în ROF.

Art. 21

1) Orice persoană, care nu are calitatea de membru al PDR, dar este de acord cu principiile şi Programul Politic al partidului, poate solicita dobândirea calităţii de simpatizant sau voluntar al PDR şi să participe la acţiunile şi manifestările organizate de partid.

2) Simpatizanţii PDR sunt înscrişi în Registrul de Evidenţă a Simpatizanţilor (RES)  PDR, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul General al PDR și specificate în ROF.

3) Cetăţenii români sau străini care doresc să se implice şi să susţină acţiunile PDR, pe baza consimţământului liber exprimat, pot solicita dobândirea calităţii de voluntar, în conformitate cu prevederile legale.

4) Voluntarii desfăşoară activităţi de interes public, social şi civic iniţiate de PDR în domenii precum: asistenţă şi servicii sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de învăţământ, ştiinţifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecţie a mediului, comunitare e.t.c.

Art. 21

Pentru merite deosebite în promovarea politicilor PDR, se poate atribui demnitatea de membru de onoare al PDR, prin hotărârea BP unor persoane cu cetăţenie română sau a altui stat.

3.2 Pierderea calităţii de membru

Art. 22

Calitatea de membru al PDR se pierde prin demisie, radiere, excludere sau înscriere în alt partid.

1) Demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii scrise de demisie, ca expresie a voinţei liber exprimate a persoanei în cauză. Cererea scrisă se depune la BEX Local al organizaţiei pe teritoriul căreia persoana figura ca membru spre trimitere către BP PDR, pentru scoaterea din evidenţa membrilor.

2) Demisia se poate trimite şi electronic în conformitate cu procedura prevăzută în ROF şi afişată pe site-ul PDR. În cazul unei demisii depuse ca urmare a unui caz de incompatibilitate, în situaţia revenirii în partid, după încetarea incompatibilităţii, este recunoscută vechimea anterioară datei demisiei.

3) Radierea se face de drept, de către BP PDR, la propunerea BEX Local al organizaţiei pe teritoriul căreia era membru cel în cauză, în următoarele cazuri:
a) neplata cotizaţiei sau a contribuțiilor stabilite, timp de trei luni;
b) înscrierea într-un alt partid sau formaţiune politică;
c) aderarea la un alt partid sau susţinerea publică a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice;
d) pierderea calității de membru care ocupă o funcţie aleasă, în afara partidului, dobândită cu sprijinul politic al partidului până la adoptarea legii care să înterzică traseismul politic și pierderea funcției sau demnității dobândite prin alegeri;e) deces;
f) începerea acțiunii penale, pentru infracţiuni de dare sau luare demită, de corupție sau orice alte infracțiuni săvârşită cu intenţie;
g) stabilirea, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a calităţii de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h) interzicerea exercitării drepturilor politice şi cetăţeneşti prin hotărâre judecătorească definitivă.
Pierderea calităţii de membru din cauzele enumerate la art. 22 alin. (3) lit. (f – h) nu poate fi contestată la niciunul din organismele partidului;

4) Excluderea se hotărăşte în conformitate cu prevederile din prezentul Statut, ROF și Codului Etic.

5) Achitarea persoanei anchetate sau condamnate penal șterge efectele radierii de drept și dă dreptul reînscrierii în PDR.

6) Reabilitarea persoanei condamnate penal înlătură excluderea și efectele ei de drept.

Art. 23

1) Membrii PDR se autosuspendă de drept din calitatea de membru al partidului în cazul ocupării unei funcţii publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic, conform legii, pe durata îndeplinirii acesteia.

2) Membrii PDR se vor autosuspenda din funcţia deţinută în partid numai în cazul ocupării unei funcţii publice incompatibile cu deţinerea unor funcţii de conducere în partid, pe o perioadă egală cu durata mandatului funcţiei publice.

3) După perioada de autosuspendare, în termen de 30 de zile, redobândirea calităţii de membru se face în temeiul deciziei de validare a BEX Local pe baza unei cereri adresate secretarului executiv al organizaţiei locale din care solicitantul face parte.

4) În situaţia în care persoana autosuspendată face parte dintr-o structură de conducere aceasta nu mai poate reveni în funcţia din structura pentru care a fost ales anterior autosuspendării decăt prin noi alegeri.

5) Persoana autosuspendată are obligaţia respectării prevederilor Codului Etic al PDR.

3.3 Drepturile membrilor

Art. 24

1) Fără discriminări sau privilegii, membrii PDR au următoarele drepturi:

 1. a) să îşi exprime liber opiniile în cadrul tuturor forurilor din interiorul partidului cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organismelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în funcţiile alese;
 2. b) să aibă iniţiativă politică şi posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat, să îşi exprime liber opiniile cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice;
 3. c) să îşi exprime liber opiniile în afara partidului, în măsura în care exprimările respective nu contravin principiilor politice ale partidului, asumate prin Programul politic, Statut și ROF sau deciziilor şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului;
 4. d) să fie informaţi la timp, corect și transparent cu privire la activitatea organismelor de conducere ale partidului şi a reprezentanţilor partidului în instituţiile publice, precum şi la orice alte informaţii relevante pe care partidul le deţine;
 5. e) să aleagă, să candideze și să fie aleși – numai dacă au achitate, la zi, cotizațiile stabilite de organele competente – în funcțiile de conducere din organismele partidului sau pentru funcțiile din afara partidului, care se obțin prin alegeri cu sprijinul politic al partidului, în condițiile legii, cu respectarea principiilor meritocrației, competenței și profesionalismului, ale prevederilor prezentului Statut, ROF și Codul Etic privind cariera politică;
 6. f) să participe la programele de formare politică organizate de către partid;
 7. g) să se apere în interiorul partidului de orice acuzaţie, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale ROF;
 8. h) să fie sprijiniţi de partid pentru a se apăra faţă de acuzaţiile externe injuste şi neîntemeiate;
 9. i) să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziţia sa în organismele acestuia, dar numai în interesul PDR;
 10. j) să promoveze iniţiative politice proprii, cu aprobarea BP, prin dezbateri în organismele de conducere ale partidului;
 11. k) să se autosuspende pe anumite termene din calitatea de membru PDR;
 12. l) să folosească dreptul de a se apăra şi să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare şi procedurile stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului;
 13. m) să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizaţiilor PRD potrivit competenţelor stabilite în Statut;

2) Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate;

3.4 Obligaţiile membrilor

Art. 25

Fără discriminări sau privilegii, membrii PDR au următoarele obligaţii:

 1. a) să respecte Constituţia şi legile României și ale țării de domiciliu sau reședință, să respecte Statutul şi regulamentele partidului, normele de integritate, etică și morală publice precum şi Codul Etic al PDR;
 2. b) să activeze și să militeze pentru apărarea suveranităţii, unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României, precum şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
 3. c) să promoveze şi să apere opţiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul politic, Programele Electorale, Programele de guvernare atunci când participă la guvernare, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi celelalte documente ale acestuia;
 4. d) să pună în practică, cu disciplină şi responsabilitate, toate hotărârile şi deciziile organismelor de conducere ale partidului adoptate prin vot;
 5. e) să participe activ la toate activităţile partidului la care sunt convocaţi de organismele de conducere în subordinea cărora se află, sau din care fac parte;
 6. f) să pună la dispoziţie cunoştinţele lor profesionale sau de altă natură, precum şi informaţiile pe care le dețin ce pot fi utile în activitatea politică a partidului;
 7. g) să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcţiilor sau demnităţilor publice în care au fost aleşi cu demnitate, competenţă şi cinste și să pună în practică programele şi politicile publice asumate de partid;h) să plătească cotizația stabilită de organismele competente;
 8. i) să nu participe la acţiuni sau manifestări contrare intereselor partidului şi să nu aibă atitudini ori luări de poziţie care să contravină deciziilor şi hotărârilor luate prin vot de către organismele statutar alese ale partidului;
 9. j) să respecte toate îndatoriri prevăzute în Statut, ROF și Codul Etic;
 10. k) să aibă o conduită morală, etică și civică ireproşabilă; să susţină şi să promoveze dialogul civic în cadrul comunităţii în care trăiesc şi în mediul profesional în care îşi desfăşoară activitatea;
 11. l) să susţină candidaţii partidului, desemnați prin vot în organismele competente, pentru a ocupa o funcţie publică ce se dobândeşte prin alegere;
 12. m) să cunoască şi să respecte Statutul PDR, ROF, Codul Etic și Programul politic al partidului;
 13. n) să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine şi moralitate, să nu aducă daune imaginii şi prestigiului partidului;

3.5 Sancţiuni și recompense

Art. 26

1) În cazurile prevăzute de Statut, ROF sau Codului Etic, membrilor care au săvârşit abateri ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:

 1. a) atenţionare;
 2. b) avertisment;
 3. c) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul partidului, inclusiv din funcţiile deţinute obținute prin vot cu sprijinul politic al partidului;
 4. d) retragerea sprijinului politic pentru reprezentanții PDR care dețin funcții alese prin vot în administrația publică locală și centrală împotriva cărora a început urmărirea penală. Sancțiunea va fi aplicată de către forul de conducere competent stabilit prin ROF cu privire la funcția ocupată de către membrul PDR în cauză. Retragerea sprijinului politic atrage de drept excluderea din partid;
 5. e) în cazul membrilor care ocupă funcţii de conducere în interiorul partidului, suspendarea din funcţie se aplică de drept în cazul dispunerii măsurilor de arestare preventivă sau de arest la domiciliu, precum şi în cazul trimiterii în judecată a acestora. BEX Local al organizației din care face parte persoana suspendată va constata acest lucru;
 6. f) suspendarea calităţii de membru, în cazul începerii cercetării penale, se aplică de drept și se constată de către BEX Local al organizației din care face parte persoana incriminată;
 7. g) demiterea din funcţii ocupate în structura partidului;
 8. h) excluderea din partid;

2) sancţiunea excluderii unui membru PDR se poate aplica în una din următoarele situaţii:

 1. a) a încălcat grav şi în mod repetat prevederile Statutului, ROF și ale Codului Etic, aducând atingere valorilor şi principiilor stabilite prin Programul Politic al Partidului;
 2. b) a încălcat deciziile şi hotărârile organismelor de conducere ale partidului şi, prin aceasta, a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice importante;
 3. c) excluderea din partid se poate aplica doar cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de prezentul Statut, ROF și Codul Etic;

Art. 27

1) Sancţionarea membrilor care nu ocupă funcţii alese la niciun nivel, în interiorul sau în afara partidului, se poate propune de către BEX Local către BEX Teritorial/Statal care va decide asupra sancțiunii.

2) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel local, în interiorul sau în afara partidului, se propune de către BP OL către BEX Teritorial/Statal care va decide asupra sancțiunii

3) În astfel de situaţii BEX Teritorial/Statal se convoacă în cel mult 30 de zile de la data propunerii BEX Local.

4) Decizia sau hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare iar în termen de 30 zile decizia poate fi contestată de către interesat la organismul de conducere superior.

Art. 28

1) Sancţionarea membrilor ce ocupă funcţii alese la nivel judeţean/provincial, regional sau Teritorial/Statal, în interiorul sau în afara partidului, se hotărăşte de către BP PDR la propunerea BEX de competență.

2) În astfel de situaţii BP PDR se convoacă în cel mult 15 de zile de la data propunerii primite.

3) Hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 5 zile și poate fi contestată de către interesat într-un termen de 30 de zile la Comitetul Director (CD).

Art. 29

Instanţa de apel pentru cei sancţionaţi conform art. 28 alin. 1) este Comitetul Director (CD) care, sesizat, în cel mult 15 zile de la primirea hotărârii sau deciziei este obligat să se pronunţe şi să comunice în scris, celui în cauză, hotărârea sa în cel mult 15 de zile de la sesizare. Hotărârea CD este definitiva.

Art. 30

Sancţionarea membrilor aleși prin vot care ocupă funcţii politice la nivel central – cu excepţia celor aleşi la Congresul PDR – în interiorul sau în afara partidului, se hotărăşte prin vot în Comitetului Director (CD) la propunerea BP PDR şi se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 15 zile. Soluţia CD este definitivă.

Art. 31

Sancţionarea membrilor ce ocupă funcţii alese în Congres se hotărăşte prin votul membrilor CD, în urma unei propuneri a BP PDR. În acest caz este convocată automat Conferința Extraordinară PDR.

Art. 32

1) Membrii luaţi în discuţie spre a fi sancţionaţi vor fi anunţaţi cu cel puţin 15 zile înainte de data întrunirii organismului care dezbate cauza lor şi au dreptul să folosească în apărarea lor toate mijloacele de probă.

2) Pentru contestarea deciziilor de excludere la toate nivelele nu există termene de decădere pentru contestare.

3) Sancţiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.

Art. 33

1) După un an de la aplicarea sancţiunii cel sancţionat poate cere ridicarea sancţiunii primului organism care a hotărât sancţionarea sa.

2) Persoana care a demisionat poate face cerere de reînscriere în PDR în condiţiile prevăzute în art. 19-22 din Statut, după trecerea unei perioade de minimum un an de la demisia sa.

3) Cererea respinsă nu mai poate fi adresată altui organism şi nici aceluiaşi, pe parcursul anului calendaristic respectiv.

Art. 34
Sancţiunile şi ridicarea acestora se înregistrează de către secretariatul general al PDR în fişa de evidenţă a fiecărui membru, precum şi în Registrul Electronic al Membrilor PDR.

 

CAPITOLUL 4

STRUCTURA INTERNĂ A PARTIDULUI

4.1 organizația locală

4.2 Organizaţiile Județene / Provinciale

4.3 Organizaţiile Regionale

4.4 Organizațiile Teritoriale/Statale

4.5 Organizația Centrală PDR

4.6 Relaţiile de colaborare și subordonarea ierarhică

4.1 Organizația Locală

Art. 35

Nucleul de bază al structurii organizatorice a partidului este Organizaţia Locală (OL).

Art. 36

1) Organizația Locală se constituie conform Statutului, ROF și Metodologiei specifice cu un număr minim de 50 de membri cu adeziuni.

2) Organizaţia Locală (OL), în principal, are atribuţii executive privind legătura directă constantă cu cetăţenii și comunitatea locală pentru desfăşurarea în condiţii optime a campaniilor de atragere de noi membri, precum şi a campaniilor  electorale şi administrative. Organizația Locală este condusă de un BEX Local ales în cadrul Adunării Generale de Constituire sau de Alegeri în conformitate cu prevederile Statutului, ROF, Codului Etic și Metodologiei specifice.

3) BEX Local este organismul de decizie politică şi se întruneşte ori de câte ori este nevoie.

Art. 37

1) Pe teritoriul localităților se constituie organizații locale (OL) formate din totalitatea membrilor de partid din localitate, conform prezentului Statut, ROF și Codului Etic.

2) Adunarea Generală Extraordinară a OL se convoacă la solicitarea BP OL, la cererea a cel puţin 1/2 din numărul membrilor sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

3) Atribuţiile, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea OL sunt prevăzute în ROF.

4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, BEX Local adoptă hotărâri și emite decizii prin vot majoritar în prezența a minim 2/3 din membri.

4.2 Organizaţia judeţeană (România) / Provincială (Străinătate)

Art. 38

1) În fiecare judeţ/provincie se constituie câte o organizaţie judeţeană/provincială, aceasta urmând să aibă denumirea de Organizație Județeană (OJ – România) sau Organizație Provincială (OP – Străinătate), formată din toate organizaţiile locale de pe teritoriul judeţului/provinciei respective.

2) Activitatea dintr-o OJ sau OP se conduce de către un BEX OJ sau OP ales prin vot în cadrul Conferinței de Constituire sau Conferinței de Alegeri județene/provinciale.

3) BEX OJ/OP se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea a 2/3 din membrii aleși.

4) Conferinţa Extraordinară a OJ/OP se convoacă la solicitarea BP OJ/OP, la cererea a cel puţin 1/2 din numărul OL care o constituie sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

5) Atribuţiile şi competenţele, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea OJ și OP, sunt prevăzute în ROF.

6) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, BEX OP/OJ adoptă hotărâri, şi emite decizii cu vot majoritar în prezența a minim 2/3 din membri.

4.3 Organizaţiile de la nivelul regional  OR (România și Străinătate)

 Art. 39

1) Pe teritoriul regiunilor din România și din Străinătate, se constituie Organizații Regionale (OR) formate din totalitatea OJ/OP și a membrilor de partid din regiunea respectivă.

2) Activitatea dintr-o OR se conduce de către un BEX OR ales prin vot în cadrul Conferinței Regionale de Constituire sau Conferinței de Alegeri, care se întruneşte semestrial sau ori de căte ori este nevoie la solicitarea a 2/3 din membrii BEX OR.

3) Conferinţa Extraordinară a OR se convoacă la solicitarea BP al OR, la cererea a cel puţin 1/2 din OJ/OP care o constituie sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

4) Atribuţiile şi competenţele, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea OR, sunt prevăzute în ROF.

5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, BEX OR adoptă hotărâri şi emite decizii cu vot majoritar în prezența a minim 2/3 din membri.

4.4 Organizaţiile de la nivelul Teritorial/Statal  în România și Străinătate

Art. 40

1) Pe teritoriul fiecărui stat,  România inclusă, se constituie câte o Organizație Teritorială (OT) formată din totalitatea Organizațiilor Regionale OR și a membrilor de partid din statul respectiv, condusă de un BEX Teritorial ales în cadrul Conferinței Teritoriale/Statale de Constituire sau a Conferinței de Alegeri la nivel Teritorial care are loc o data la doi ani.

2) Activitatea dintr-o OT se conduce de către BEX OT care se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea a 2/3 din membrii biroului.

3) Conferinţa Extraordinară a OT se convoacă la solicitarea BP OT, la cererea a cel puţin 1/2 din numărul OR care o constituie sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

4) Atribuţiile şi competenţele, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea OT, sunt prevăzute în ROF.

5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, BEX OT adoptă hotărâri şi emite decizii cu vot majoritar în prezența a minim 2/3 din membri.

4.5 Organizația Centrală

Art. 41
1) Organizaţiile Teritoriale PDR din Străinătate (pe țări, altele decăt România) și Organizația Teritorială România se asimilează ca organizații egale în drepturi și obligații de același nivel și împreună formează PDR.

2) Structura organizaţiilor la fiecare nivel este prevăzută în ROF.

3) Atribuţiile, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea PDR sunt prevăzute în Statutul, ROF și Codul de Etică al PDR.

Art. 42

Congresul este forul suprem de conducere al Partidului Diaspora Română, se constituie din delegaţi aleşi de Conferinţele organizaţiilor Teritoriale/Statale, în baza Normei de reprezentare stabilită de prezentul Statut şi ROF și se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea Consiliului Director.

Art. 43

Conferința Extraordinară se convoacă in caz de stare de necesitate, la cererea a minim 1/2 din numărul total al organizațiilor teritoriale care reprezintă minim 1/2 din totalul membrilor aderenți sau la cererea BP PDR.

4.6. Relaţiile de colaborare și subordonarea ierarhică

Art. 44

Organizațiile Locale, Organizațiile Județene/Provinciale, Organizațiile Regionale, Organizațiile Teritoriale/Statale se constituie conform prezentului Statut și ROF, iar BEX Local, BEX Provincial/Județean, BEX Regional, BEX Teritorial/Statal se aleg, o dată la doi ani începând cu data constituirii, prin vot secret sau la vedere, prin modalităţi specifice, sau înainte de termen, prin proceduri speciale, prevăzute de ROF.

Art. 45

1) Ordinea ierarhică este următoarea: Organizația Locală OL, Organizația Județeană/Provincială OJ/OP, Organizația Regională OR, Organizația Teritorială OT, PDR.

2) Deciziile şi hotărârile BEX OL, OP/OJ, OT și BP PDR se iau prin vot majoritar în prezența a minim 2/3 dintre  membrii organelor de conducere la fiecare nivel prevăzut în ROF.

 

CAPITOLUL 5

ALTE ORGANIZAȚII ALE PARTIDULUI

5.1 Organizația de Tineret (TDR)

5.2 Organizaţia Femeilor din Diaspora (FPDR)

5.3 Organizaţia Pensionarilor (PPDR)

5.4 Organizaţia Oamenilor de Afaceri  (APDR)

Art. 46

PDR poate constitui organizaţii, altele decât organizaţiile statutare pe criterii zonale sau profesionale. Acestea reunesc membri PDR grupaţi pe un criteriu specific.

Art. 47
1) Organizaţiile respective se constituie în scopul realizării şi promovării de programe şi acţiuni ale partidului specifice pentru categoria respectivă, care sunt puse în practică împreună cu structurile organizatorice ale PDR.

2) Organizaţiile adaptează în permanenţă activitatea lor la direcţiile de acţiune politică stabilite prin Programul politic al PDR, la solicitarea consistentă a membrilor precum şi la politicile europeane agreate.

În acest scop, organizaţiile vor face, dacă este necesar, toate demersurile utile afilierii la aceste alte organizații politice internaționale.

Art. 48

1) Aceste organizaţii se înfiinţează cu aprobarea sau la cererea BP PDR şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii aprobate de către Consiliul Director (CD) la propunerea BP PDR.

2) Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare Statutului PDR.

3) Conform regulamentelor aprobate, aceste organizații își aleg organisme de conducere proprii la toate nivelele, care vor fi coordonate de birourile executive la nivelul respectiv și subordonate birourilor executive teritoriale/statale ale organizațiilor interne respective.

4) Documentele programatice elaborate de aceste organizaţii se supun aprobării Biroului Permanent al PDR.

5.1 Organizația de Tineret PDR (TDR)

Art. 49

1) Tineretul PDR  (TDR) cuprinde membri care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

2) Membrii TDR care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcţii într-un organism de conducere al TDR, la orice nivel, pot activa în cadrul TDR până la încheierea mandatului respectiv.

3) Conducerile executive ale PDR au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din TDR la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.

5.2 Organizaţia Femeilor (FPDR)

Art. 50

1) OFDR cuprinde femeile membre de partid care acţionează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum şi pentru instituţionalizarea, respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viaţa politică, economică şi social-culturală.

2) Scopul OFDR este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi pentru punerea lor în practică a acestora împreună cu structurile organizatorice ale PDR.

 5.3 Organizaţia Pensionarilor (PPDR)

PPDR reunește seniorii membri de partid, simpatizanți și voluntari care pun la dispoziția celor mai tineri experiența și cunoștințele lor pentru o mai bună organizare și eficientizare a partidului.

5.4 Organizaţia Oamenilor de Afaceri a PDR (APDR)

Art. 52

1) OADR cuprinde membri ai partidului care activează în sfera imprenditorială şi în mediul de afaceri din țară și din Străinătate.

2) Scopul OADR este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a activităţii imprenditoriale, a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de afaceri în general, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.

 

CAPITOLUL 6

GRUPURILE INTERNE

6.1 Grupul Parlamentarilor

6.2 Guvernul Alternativă

6.3 Comisiile de Specialitate

6.4 Senatul partidului

6.1 Grupul Parlamentarilor PDR

Art. 53

1) Grupul Parlamentarilor (GP) al PDR este format din toţi parlamentarii care activează în Parlamentul României în parlamentele țărilor de reședință şi/sau domiciliu și din Parlamentul European.

2) Principala obligaţie a GP este promovarea politicii PDR în întreaga activitate parlamentară.

3) Conducerea GP al PDR este asigurată de de liderii aleși ai grupurilor.

4) Cel puţin lunar, prim-ministrul și miniştrii PDR prezintă grupurilor parlamentare ale PDR din Senat şi Camera Deputaţilor o informare privind activitatea desfăşurată şi strategia viitoare. Atunci când un ministru, secretar de stat sau orice alt reprezentant susţinut de PDR în administraţia publică centrală este invitat la şedinţa grupurilor parlamentare ale PDR, prezenţa sa devine obligatorie. În caz de forţă majoră, întâlnirea/convocarea poate fi amânată o singură dată.

5) Secretarii de stat şi subsecretarii de stat, precum şi cei care deţin funcţiile asimilate acestora au obligaţia de a se prezenta lunar sau ori de câte ori sunt invitaţi, în comisiile de specialitate ale PDR pentru a dezbate politicile publice ale ministerelor în cauză.

6) Miniştrii PDR nu vor înainta niciun proiect de lege cu impact economic/social sau altă măsură la nivel guvernamental cu impact economic/social fără consultarea organizației de partid, a grupurilor parlamentare ale PDR din Senat şi Camera Deputaţilor și BP PDR. În cazul în care există un dezacord între miniştri şi grupurile parlamentare în ceea ce priveşte promovarea unui act normativ cu impact economic/social, situaţia va fi supusă analizei şi deciziei BP PDR.

7) Grupurile parlamentare ale PDR din Senat şi Camera Deputaţilor se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament. Cele două regulamente sunt elaborate de conducerea fiecărui grup parlamentar şi sunt aprobate de BP.

Art. 54

1) GP poate delega reprezentanţi, aleși prin vot, în orice colectiv al partidului care elaborează propuneri cu caracter legislativ și normativ.

2) Pentru activitatea din Parlament, GP înaintează BP PDR analize şi propuneri în vederea avizării. Deciziile BP PDR sunt obligatorii.

3) Membrilor GP le este interzisă exprimarea în Parlamentele din care fac parte a unor poziţii divergente liniei politice a partidului.

6.2 Guvernul Alternativă PDR

Art. 55

1) Când partidul nu este la guvernare, se poate constitui Guvernul Alternativă (GA), care:
a) poate delega reprezentanţi în orice colectiv al partidului care elaborează propuneri cu caracter normativ;
b) înaintează BP analize şi propuneri, în vederea avizării pentru activitatea din Parlament. Deciziile BPN sunt obligatorii;

2) În activitatea sa GA PDR va colabora cu comisiile de specialitate ale partidului.

3) Organizarea şi funcţionarea GA PDR, sunt stabilite prin regulament, aprobat de către BP PDR.

6.3 Comisiile de Specialitate PDR

Art. 56

1) Comisiile de specialitate reprezintă organismele de dezbatere, de analiză şi decizie asupra strategiilor şi a politicilor fundamentale ale partidului.

2) Comisiile de specialitate se formează la nivel central

3) Comisiile de specialitate sunt formate din specialişti în domeniile pe care le acoperă, membri ai PDR , precum şi din afara PDR.

4) Comisiile de specialitate de la nivel central emit avize consultative pentru candidaţii aleși în funcţiile de secretar de stat şi ministru.

5) Preşedinţii comisiilor de specialitate, sunt alesi ca secretari executivi, odată cu alegerea BP PDR.

6) Modul de desfăşurare a activităţii în interiorul comisiilor de specialitate este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de BP PDR.

Art. 57

Domeniile în care se înfiinţează comisii de specialitate sunt:
(a) apărare și siguranţă naţională;
(b) administraţie, ordine publică, și siguranța cetățeanului;
(c) justiţie şi drepturi cetăţeneşti;
(d) politică externă;
(e) buget și politici fiscale;
(f) sănătate;
(g) educaţie, cercetare;
(h) muncă, familie și protecţie socială;
(i) economie şi mediu de afaceri;
(j) agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentara;
(k) infrastructură de transport;
(l) energie;
(m) comunicații și societate informațională;
(n) mediu, ape și silvicultură;
(o) fonduri europene;
(p) dezvoltare regională;
(q) cultură, culte, minorități;
(r) tineret și sport;

6.4 Senatul PDR

Art. 58

1) Senatul PDR cuprinde membri care au împlinit vârsta de 60 de ani, care nu mai sunt activi şi care au avut o activitate politică meritorie în cadrul partidului şi/sau în funcţii publice.
2) Senatul PDR este un organism consultativ cu privire la păstrarea şi continuarea principiilor politice şi la dezvoltarea concepţiilor definitorii la nivel de partid, precum şi la alte probleme de interes;
3) Modul de desfăşurare a activităţii în Senatul PDR este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de BP PDR.
4) Senatul PDR se poate constitui la nivel central conform ROF.

 

CAPITOLUL 7

CONGRESUL PDR

7.1 Atribuţii Generale

7.2 Convocarea şi delegaţii

7.3 Platforme Politice

7.4 Alegerile în Congresul PDR

7.5 Conferința Extraordinară PDR

7.1 Atribuţii Generale

Art. 59

La nivel organizatoric, PDR are următoarele organisme de conducere:
a) Congresul

 1. b) Consiliul Director (CD)
 2. c) Biroul Permanent Central (BP PDR)
 3. d) Conferința Teritorială/Statală
 4. e) Biroul Executiv Teritorial (BEX T)
 5. f) Conferința Regională
 6. g) Biroul Executiv Regional (BEX R)
 7. h) Conferința Județeană/Provincială
 8. i) Biroul Executiv Județean/Provincial (BEX OJ/OP)
 9. j) Adunarea Generală a Organizației Locale
 10. k) Biroul Executiv al Organizației Locale (BEX OL)

Art. 60
Congresul PDR este organismul suprem de conducere al PDR, în conformitate cu prevederile legale statutare și regulamentare în vigoare.

7.2 Convocarea Congresului şi delegaţii

Art. 61

1) Congresul PDR se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea BP PDR.

2) Ulterior alegerilor parlamentare, cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfășurării, BP PDR în funcţie stabileşte:
a) locul şi data Congresului; data nu poate depăşi data de 31 iulie a anului următor anului în care se desfăşoară alegerile parlamentare;
b) timpul de desfăşurare;
c) numărul de delegaţi și norma de reprezentare a delegaților şi invitaţii;
d) componenţa nominală a Comisiei de Organizare a Congresului (COC) formată din 15 persoane;

3) numărul de delegaţi la Congresul PDR nu poate fi mai mic de 500 sau mai mare de 2500. Aceştia sunt delegaţi aleşi în organizaţiile teritoriale.

Art. 62

1) Fiecare Organizație Teritorială alege un număr de delegaţi în conformitate cu norma de reprezentare hotărâtă de Biroul Permanent PDR – având în vedere, în principal, numărul membrilor cu adeziuni din fiecare țară și rezultatele electorale.

2) Alegerile în organizaţiile locale, judeţene/provinciale, regionale și teritoriale/statale, se vor organiza cu cel puţin 45 zile înainte de data Congresului.

7.3 Platformele politice                                             

Art. 62

Platformele politice sunt alternative programatice în privinţa liniei politice a partidului elaborate la nivel de organizație teritorială.
Fiecare Platformă Politică propusă va cuprinde idei care promovează valorile promovate de PDR.

Art. 63

Platforma Politică câştigătoare în urma votului în Congres devine Programul de acţiune politică al PDR pentru următorii ani, până la următoarul Congres.

Art. 64

1) Membrii care doresc să promoveze o Platformă politică trebuie să depună proiectul acesteia la Comisia de Organizare a Congresului, cu cel puţin 60 de zile înainte de desfăşurare acestuia, însoţit de numele inițiatorilor şi un minim de 100 de semnături ale membrilor care formează grupul de promovare.

2) Analiza în cadrul COC se face în termen de maximum 15 zile de la data depunerii, în prezenţa a 5 reprezentanţi ai grupului de promovare a Platformei politice propuse.

Art. 65

În termen de 15 zile de la data depunerii, liderii promotori ai Platformei Politice  trebuie să primească de la COC, în scris, acceptarea sau respingerea proiectelor propuse ce reprezintă confirmarea sau refuzul îndeplinirii condiţiilor de formă necesare pentru introducerea Platformei Politice în dezbaterea Congresului.

Art. 66

În cazul în care Comisia de Organizare a Congresului (COC) nu acceptă un proiect de Platformă politică, în cel mult 10 zile de la primirea răspunsului, liderul propunerii poate face apel la BP PDR, care este obligat să se întrunească în cel mult 7 zile de la primirea sesizării şi să dea soluţia acceptării sau refuzului care rămâne definitivă.

Art.67

Numai proiectele acceptate de către COC pot fi difuzate organizaţiilor teritoriale/statale prin grija liderului şi a grupului de promovare.

Art. 68

Un proiect de Platformă politică sunținut de un minim de 5 organizații Regionale devine Program Politic acceptat după dezbaterea și aprobarea prin vot majoritar în cadrul Congresului.

Art. 69

În caz de vacantare a funcţiei de Preşedinte al partidului, BP PDR se întruneşte în cel mult 5 zile şi numeşte un Comitet Director  format din patru Președinți Teritoriali şi Secretarul General al BP PDR,care urmează să îndeplinească, pentru maximum 60 de zile, atribuţiile curente ale preşedintelui, perioada în care se organizează un nou Congres. Comitetul Director ia hotărâri prin vot majoritar în prezența a minim 4 din dei 5 membri .

7.4 Alegerile în Congres

Art. 70

1) Congresul PDR este statutar și legal constituit dacă sunt prezenţi mai mult de 2/3 din numărul delegaţilor desemnați de către Organizațiile Teritoriale.

2) În cadrul Congresului se aleg prin vot secret al delegaţilor prezenţi:

 1. a) Președintele;
 2. b) Membrii pe funcții ai BP PDR;
 3. c) Membrii Consiliului Director – CD PDR.
 4. d) Membrii pe funcții ai Comisiilor tehnice: Comisiei de Statut și Regulamente, Comisiei Centrale de Etică, Comisiei de Cenzori și Buget;

Art. 71

Programul Politic propus, votat de 2/3 din delegații la Congres devine Programul politic de acţiune al PDR.

Art. 72

1) Pentru alegerile din cadrul Congresului se întocmesc trei buletine de vot pe care se înscriu:
a) Titlurile Platformelor Politice care se dezbat şi numele liderilor acestora;
b) Candidaţii pentru funcţia de Președinte al PDR;
c) Candidaţii pentru funcţiile din BP PDR și din Comisiile tehnice.

2) Votul delegaţilor este secret cu buletine de vot. Delegații vor opta:
a) pentru sau împotriva Platformei politice, când există una singură, şi pentru unul dintre candidaţii pentru funcţia de Președinte al PDR;
b) pentru una dintre Platformele politice prezentate, când există mai multe platforme supuse votului și pentru unul dintre candidaţii pentru funcţia de Președinte;

3) Dacă nici una dintre Platforme nu obţine majoritatea voturilor valabil exprimate, se realizează un al doilea tur de scrutin, între primele două Platforme politice propuse, în ordinea voturilor obținute la primul tur iar Platforma care va avea majoritatea voturilor exprimate va deveni Platforma program de acțiune a PDR.

4) Este ales Președinte PDR, liderul platformei politice care obţine majoritatea voturilor valabil exprimate la Congresul PDR, în turul 1 sau în turul al doilea.

7.5 Conferința Extraordinară

Art. 73

1) În situaţii speciale se poate convoca Conferința Extraordinară a PDR (CE PDR).

2) BP PDR hotărăşte convocarea CE PDR prin votul majorităţii membrilor în prezența a 2/3 din membri sau la propunerea:
a) Președintelui PDR;
b) A minim 1/3 dintre membrii BP PDR;
c) A minim 1/3 dintre OT și care reprezintă 1/3 din membrii aderenți ai partidului;

3) Pentru CE PDR nu este necesară respectarea termenelor prevăzute pentru Congres. Toate aspectele organizatorice legate de convocarea şi desfăşurarea CE PDR, inclusiv posibilitatea depunerii de noi propuneri de platforme program, se stabilesc în BP care hotărăşte convocarea CE PDR prin vot direct și egal ca putere și în prezența a minim 2/3 din membrii cu drept de vot ai BP PDR.

CAPITOLUL 8

CONSILIUL DIRECTOR (CD)

8.1 Componență, atribuții și funcții

Art. 74

1) Consiliul Director (CD) este organismul de conducere colegială a activităţii PDR în perioada dintre Congrese şi este format din membrii BP PDR, Președinții Organizațiilor Regionale (OR), Președinții Organizaţiilor Judeșene/Provinciale și trezorierul.
2) CD se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui partidului, a mai mult de jumatate din membrii BP, a mai mult de jumătate dintre președinții OT.

Art. 75

Atributiile Consiliului Director (CD) sunt:
a) aprobă acţiunile politice curente ale partidului, precum şi modul de coordonare a programelor politice sectoriale, propuse de către BP PDR;
b) aprobă iniţierea şi punerea în practică de către BP a politicii de colaborare a partidului;
c) propune Congresului încheierea unor alianţe electorale politice şi/sau electorale, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;
d) aprobă principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului, la propunerea BP;
e) la propunerea BP, prin derogare de la prevederile statutului, poate coopta în funcţii de conducere ale PDR personalităţi ale vieţii politice, sociale, economice, culturale;
f) stabileşte candidatul la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi pe cel la funcţia de preşedinte al Senatului, la propunerea BP;
g) propune persoana desemnată de BP pentru formarea Guvernului; alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidaţii PDR la funcţiile de ministru şi cele asimilate funcţiei de ministru;
h) desemnează candidaţii la alegerile parlamentare şi europene la propunerea BP. Hotărârea este definitivă;
i) analizează modul de transpunere în practică a politicii partidului în teritoriu;
j) hotărăşte direcţiile principale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea organizaţiile teritoriale;
k) analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale BP, ale grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni;
l) poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele alese de partid în Guvern şi în administraţia publică centrală;
m) desemnează candidaţii pentru funcţiile de primari ai municipiilor reşedinte de judeţ, sectoarelor Municipiului Bucureşti, primar general al Municipiului Bucureşti şi preşedinţi de Consilii Judeţene. Hotărârea este definitivă;
n) poate aproba propunerea de sancţionare a membrilor care ocupă funcţii alese în Congres şi o transmite către Comisia de etică;
o) îndeplineşte orice sarcini atribuite de ROF sau Congres;
p) aprobă, la propunerea BP, retragerea din Guvern a unora sau a tuturor membrilor PDR, după caz;

Art. 76
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CD adoptă decizii și hotărâri cu votul majorităţii în prezența a  2/3 din membrii de drept.

 

CAPITOLUL 9

BIROUL PERMANENT CENTRAL (BP)

9.1 Funcţii şi atribuţii

9.2 Componenţa şi structura Biroului Permanent

9.3 Alegerea Biroului Permanent

9.4 Responsabilităţile în Biroul Permanent

9.5 Funcţionarea Biroului Permanent

9.1 Funcţii şi atribuţii

Art. 77

BP este organismul permanent de conducere executivă a activităţii partidului între două şedinţe consecutive ale Congresului.

Art. 78

1) BP PRD are următoarele atribuţii:

 1. a) organizează şi conduce întreaga activitate internațională și internă a partidului între Congrese sau Conferințe Extraordinare;
 2. b) adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a deciziilor şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel central;
 3. c) analizează, coordonează, sprijină şi evaluează activitatea Organizațiilor Teritoriale (OT) şi dispune măsurile ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia şi programele politice ale PDR;
 4. d) stabileşte măsuri organizatorice în BP Județene/Provinciale și BP Regionale a căror activitate politică se dovedeşte că este ineficientă şi poate organiza noi alegeri în cadrul acestora;
 5. e) defineşte linia politică concretă şi priorităţile partidului, coordonează între ele programele politice sectoriale şi le propune spre analiză şi aprobare Congresului sau, după caz, CD;
 6. f) elaborează metodele şi asigură mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului;
 7. g) alege prin vot liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României și Parlamentele Naționale şi din Parlamentul European;
 8. h) alege prin vot candidaturile pentru funcţiile eligibile din Camerele Parlamentului;
 9. i) stabileşte strategia activităţilor parlamentare ale partidului şi, în acest context, adoptă programele legislative şi avizează iniţiative legislative ale partidului și coordonează şi evaluează activitatea parlamentarilor;
 10. j) monitorizează şi analizează activitatea autorităţilor statului şi adoptă măsurile care se impun ca reacţie la acţiunile acestora;
 11. k) stabileşte politica de urmat faţă de instituţiile statului;
 12. l) supune spre aprobarea CD principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului şi supune, ulterior ratificării în prima şedinţă a CD, rezultatele negocierilor respective;
 13. m) organizează relaţiile cu alte partide, grupări şi formaţiuni politice, sindicate, precum şi cu organismele şi structurile administraţiilor locale statale și internaționale şi ale societăţii civile;
 14. n) iniţiază, cu aprobarea CD, politicile de alianţe ale partidului ori încheierea unor alianţe electorale, inclusiv cele cu liste de candidaţi comune, precum şi politica de coaliţie parlamentară şi guvernamentală;
 15. o) stabileşte tactica şi strategia activităţii guvernamentale a partidului şi analizează activitatea reprezentanţilor săi în autorităţile administraţiei publice centrale;
 16. p) conduce, îndrumă şi coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu excepţia CD și Congresului;
 17. r) concepe, coordonează şi propune CD modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale şi stabileşte coordonatorii campaniilor electorale la nivel internațional și naţional;
 18. s) propune CD candidatul partidului la funcţia de prim ministru;
 19. t) stabileşte mandatul prin care miniştrii duc la îndeplinire politicile PDR;
 20. u) sancţionează membrii de partid cu funcţii alese în interiorul partidului sau dobândite prin susţinerea partidului, cu excepţia celor aleşi în CD şi Congres;
 21. v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut, putând întreprinde totodată orice alte măsuri concrete necesare îndeplinirii obligaţiilor sale statutare;
 22. x) propune CD candidaturile pentru alegerile parlamentare naționale şi europene și avizează candidaturile la alegerile locale din România și din Străinătate;
 23. y) propune CD candidaturile pentru funcţiile și candidaturile la toate nivelele;
 24. w) coordonează activitatea Comisiilor de specialitate;

w1) elaborează împreună cu Comisia de Statut și regulamente, cu consultarea CD, şi propune spre aprobarea CD regulamentul privind cariera politică şi Codul Etic;

w2) aprobă şi revocă purtătorul de cuvânt al partidului și alege prin vot trezorierul partidului;

w3) stabileşte calendarul desfăşurării Conferințelor locale, județene/provinciale, regionale și teritoriale/statale;

2) La solicitarea a 2/3 dintre organizațiile teritoriale BP poate supune deciziei Congresului sau CD încetarea activității PDR.

3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, BP adoptă decizii cu votul majorităţii în prezența a minim 2/3 din membrii aleși;

9.2 Componenţa şi structura Biroului Permanent

Art. 79

1) BP PDR este compus din :
a) Preşedintele Partidului;

 1. b) Secretarul General;
 2. c) Vicepreședinți Executivi – de drept Președinții aleși ai primelor două Organizații Teritoriale cu cei mai mulți membri cu adeziuni;
 3. d) Vicepreşedinţi – de drept toți Președinții aleși ai Organizațiilor Teritoriale și alți membri aleși în BP Teritoriale proporțional cu numărul membrilor organizațiilor teritoriale responsabili pentru urmatoarele departamente independente sau cumulate:
  1) Departamentul pentru Strategii, Relaţii Politice și Relații Internaționale;
  2) Departamentul Imagine, Comunicare, Relaţii cu mass-media şi Purtător de cuvânt;
  3) Departamentul aparare și siguranţă naţională;
  4) Departamentul pentru administraţie, ordine publică, și siguranta cetățeanului;
  5) Departamentul pentru Politici privind Justiţie și Drepturi Cetatenesti;
  6) Departamentul pentru Politici Externa;
  7) Departamentul pentru Buget și Politici Fiscale;
  8) Departamentul pentru Politici în Sanatate;
  9) Departamentul pentru Politici în Educaţie, Cercetare;
  10) Departamentul pentru Munca, Familie și Protectie sociala;
  11) Departamentul pentru Politici Economice și Mediu de afaceri;
  12) Departamentul pentru Politici în Agricultură, Dezvoltare Rurală și Industrie Alimentara;
  13) Departamentul pentru Infrastructura de transport;
  14) Departamentul pentru Politica Energetica;
  15) Departamentul pentru Comunicații și Societate Informațională;
  16) Departamentul pentru Mediu, Ape și Silvicultura;
  17) Departamentul pentru Fonduri Europene;
  18) Departamentul pentru Dezvoltare Regionala.
  19) Departamentul pentru Cultură, Culte, Minorităţi;
  20) Departamentul pentru Tineret și Sport;
  21) Departamentul pentru activitate on-line;
 4. e) 2 secretari generali-adjuncţi responsabili cu cancelaria, activitățile electorale și respectiv cariera
  membrilor;
 5. f) secretari executivi – de drept toți secretarii executivi ai organizațiilor teritoriale;
 6. g) liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României și membrii PDR aleși în alte parlamente naționale şi în Parlamentul European;
 7. h) preşedinții organizațiilor de tineret, de femei și ai organizațiilor oamenilor de afaceri;
 8. i) foştii preşedinţi ai partidului, membri PDR;
 9. j) Primul Ministru;

2) La reuniunile BP participă, de drept, miniştrii în exerciţiu, președinții celor două camere ale Parlamentului, membri PDR;

3) În cazurile în care persoanele prevăzute la alin. 2) sunt convocate, prezenţa lor este obligatorie;

Art. 81

1) BP este sprijinit în activitatea sa de personal angajat cu atribuţii specifice. Componenţa şi organizarea acestui personal sunt prezentate în ROF.

9.3 Alegerea Biroului Permanent

Art. 82

1) În cadrul Congresului în care s-a votat o Programul Politic vor fi aleşi prin votul secret al majorităţii delegaţilor, conform procedurilor de mai jos, Președintele Partidului, Vicepreşedinţii Executivi, Vicepreședinții, Secretarul General, Secretarii Generali Adjuncți, Secretarii Executivi, Trezorierul şi Președinții comisiilor tehnice.

2) Candidaturile se depun pe funcţii, în scris, la Comisia de Organizare a Congresului, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei Congresului.

3) Alegerea pe funcții se face în cadrul Congresului;

4) Se intocmeste un buletin de vot pe care se inscriu:

 1. a) candidații la funcția de Președinte;
 2. b) candidații la funcțiile de Vicepreședinți Executivi și Vicepreședinți;
 3. c) candidații la funcția de Secretar General;
 4. d) candidații la Funcțiila de Secretar General Adjunct;
 5. e) candidații la funcția de Trezorier;
 6. f) candidații la funcțiile de Președinți ai comisiilor tehnice;

5) Sunt alesi prin vot secret, pe funcții, candidatii cu cel mai mare număr de voturi, în ordine descrescatoare.
6) Ori de câte ori este necesar, CD va completa BP, procedând în conformitate cu alineatele precedente și ROF.

9.4 Responsabilităţile în Biroul Permanent

Art. 83

Preşedintele PDR este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării şi aplicării Statutului şi al păstrării identităţii, unităţii şi prestigiului partidului. Preşedintele PDR este persoana care sintetizează elementele de identificare ale partidului şi totodată simbolizează valorile sale ideologice şi politice fundamentale. În acest sens, el este liderul doctrinar şi de imagine al partidului.

Art. 84

Presedintele partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea organismelor la nivel central, avand urmatoarele competente:

 1. a) garantează aplicarea Statutului şi a Programului Partidului, supunând dezbaterii şi deciziei organismelor competente neconcordanţele sesizate;
 2. b) identifică actualizările care sunt necesare spre a menţine în concordanţă Programul de actiuni ale partidului cu evoluţia situaţiei economico-sociale din ţară, precum şi cu situaţia internaţională şi le supune dezbaterii şi deciziei organismelor de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin acestora;
 3. c) reprezintă partidul în cadrul relatiilor oficiale internaționale şi interne pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;
 4. d) face declaraţii în numele partidului;
 5. e) prezidează lucrările Congresului, Consiliului Director, Biroului Permanent și a tuturor întrunirilor ierarhic subordonate la care este prezent;
 6. f) conduce negocierile politice purtate în numele PDR;
 7. g) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Congresului, Consiliului Director și Biroului Permanent;
 8. h) emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor și deciziilor Congresului, CD și BP;
 9. i) prezintă, periodic, în CD și BP rapoarte asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor politice angajate prin Programul Partidului;
 10. j) propune, motivat, organismului de decizie competent demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine funcţii de conducere în partid;
 11. k) coordonează activitatea Guvernului Alternativă;
 12. l) prezidează întrunirile conducerii PDR cu membrii Guvernului sau reuniunile Guvernului Alternativa;
 13. m) poate să-şi aleagă consilieri politici, ale căror funcţii şi atribuţii sunt onorifice;
 14. n) poate invita la şedinţele BPN anumite persoane pentru a participa la dezbateri, cu aprobarea BP.

2) În situaţia în care Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita, din motive obiective şi temporare, funcţia, responsabilităţile acestei funcţii se asigură de către unul dintre Comitetul Director decis prin vot în BP;

Art. 85

1) Secretarul General coordoneaza activitatea de organizare. Este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi a deciziilor CD şi BP. El coordonează activitatea din organizația centrală PDR, organizaţiile Teriroriale, a secretarilor generali adjuncţi şi implementează programele şi proiectele politice aprobate de Congres, CD şi BP.

2) Secretarul general răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central şi organizațiile teritoriale şi răspunde de gestiunea patrimoniului partidului.

3) Secretarii generali-adjuncţi sunt responsabili pentru activitatea de cancelarie și patrimoniu, activităţi electorale respectiv pentru activitatea de gestionare a carierei militanţilor; atribuirea responsabilităţilor se face de către secretariul general; secretarii generalii adjuncți coordonează activitatea secretarilor executivi teritoriali.

Art. 86

În îndeplinirea funcţiilor lor, vicepreşedinţii executivi ai partidului au următoarele competenţe:

1) coordoneaza:

 1. a) activitatea precum și punerea în practică a hotărârilor Congresului, CD și a deciziilor și hotărârilor BP aferente departamentului strategii şi relaţii politice; coordonează activitatea grupurilor parlamentare din Parlamentul Romaniei și a parlamentarilor aleși în parlamentele naționale din Străinătate în vederea integrării activităţii acestora în acţiunea unitară a partidului .
 2. b) activitatea de comunicare precum și punerea în practică a hotărârilor Congresului și CD D și BP privind deciziile și hotărârile Comitetului Director şi BP aferente departamentului imagine, comunicare, relaţii cu mass-media şi a purtătorului de cuvânt; elaborează strategia de comunicare a PDR;
 3. c) activitatea pentru mediu de afaceri și societatea civila, coordoneaza activitatea precum și punerea în practică a hotărârilor și deciziilor CD şi BP referitoare la relaţiile cu sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale şi grupuri de cetăţeni; coordonează activitatea organizatiilor interne și a Senatului PDR în vederea integrării activităţii acestora în acţiunea unitară a partidului;
 4. d) activitatea privind relaţiile cu partidele partenere naționale teritoriale şi cu grupul parlamentarilor PDR în Parlamentul European;
 5. e) prezidează, prin desemnare de către preşedinte, şedinţele CD şi BP în absenţa preşedintelui partidului;
 6. f) reprezintă partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;
 7. g) îndeplinesc orice atribuţii delegate de către Preşedintele partidului;

Art.87 

1) Vicepreşedinţii – Președinți de Organizații Teritoriale sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului la nivel teritorial / statal, putând exprima public poziţia partidului în legătură cu temele politice de actualitate.

2) Vicepreședinții responsabili pentru departamente coordoneaza activitatile din domeniul aferent departamentului precum și activitatea comisiei de specialitate corespunzătoare; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.

Art. 88

1) Secretarii executivi presedinți de comisii de specialitate coordonează activitatea comisiei de specialitate corespunzătoare.

2) Trezorierul răspunde de gestionarea resurselor financiare ale partidului.

9.5 Funcţionarea Biroului Permanent

Art. 89

1) Biroul Permanent PDR este organul operativ de analiză şi decizie al partidului între şedinţele Congresului și CD.

2) BP se reuneşte, săptămânal în videoconferințe sau cu prezență și ori de câte ori este necesar, la propunerea Preşedintelui sau a jumătate plus unul din numărul membrilor BPN.

3) Lucrările BP se desfăşoară statutar în prezenţa a 2/3 din membri și adopta hotărâri și decizii cu votul majorității celor prezenți în prezența Preşedintelui partidului sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre Vicepreședinții Executivi.

4) La ședințele BP PDR sunt acceptate delegările/mandatele de reprezentare scrise pentru decizii sau hotărâri specifice menționate în mamdat/delegare. Fiecare membru al BP convocat dar absent la ședință poate mandata/delega un singur alt membru al BP cu mandat în scris și semnat doar pe problematicile clar menționate.

Art. 90

1) BP este constituit din: Preşedintele PDR, doi Vicepreședinți Executivi ai PDR,  Preşedintele CD PDR, Vicepreşedinţii PDR, Secretarul General al PDR, Trezorierul PDR, Secretarii Executivi PDR și Purtătorul de cuvânt.

2) Au drept de vot doar: Președintele, Vicepreședinții Executivi, Vicepreședinții și Secretarul General.

3) Primul-ministru, Președinții celor două camere ale Parlamentului, care sunt membri ai PDR, precum și liderii grupurilor PDR din Parlamentul României și din Parlamentul European, sunt membri de drept ai Biroului Permanent Național, fiindu-le asimilată funcția de vicepreședinte PDR, dacă nu ocupă o altă funcție în cadrul conducerii centrale.

Art. 91

Biroul Permanent are următoarele atribuţii:

 1. a) organizează şi conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de către Congres sau Consiliul Director între ședințele acestor organisme;
 2. b) elaborează proiecte de hotărâri de competența CD, pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Congresului și CD;
 3. c) coordonează activitatea curentă de partid la toate nivelurile;
 4. d) asigură legătura permanentă cu Grupurile Parlamentare ale PDR;
 5. e) elaborează proiecte de hotărâri şi norme de aplicare a deciziilor luate de Congres și CD;
 6. f) asigură informarea operativă a organizaţiilor teritoriale, a structurilor interne ale partidului cu privire la activitatea sa curentă;
 7. g) înfiinţează şi coordonează comisii de lucru în probleme de organizare internă;
 8. h) înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză politică a situaţiei economice şi sociale interne şi internaţionale;
 9. i) administrează patrimoniul partidului;
 10. j) propune Grupurilor Parlamentare ale PDR candidaţii pentru funcţii în Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PDR. Propunerile sunt votate în cadrul Grupurilor Parlamentare, iar rezultatul votului este validat de CD;
 11. k) decide depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului, începerea procedurii de suspendare a Preşedintelui României şi acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PDR, decizii validate de către CD;

Art. 92

1) Membrii BP sunt solidar răspunzători în întreaga activitate a acestuia și răspund pentru actIvitatea lor in fața Congresului și CD .
2) Membrii BP răspund de asemenea în nume propriu în faţa CD pentru activitatea desfăşurată.
3) Organizarea şi funcţionarea BP sunt prevăzute în ROF.

 

CAPITOLUL 10

COMISIILE INTERNE

10.1 Comisia pentru Statut și Regulamente

10.2 Comisia de Etică

10.3 Comisia de Revizie şi Cenzori

10.1 Comisia pentru Statut şi Regulamente

Art. 93

1) Comisia pentru Statut şi Regulamente (CSR) este compusa dintr-un președinte ales de Congres și 6 membri aleși de CD.
2) CSR propune CD, în cazul în care este necesar, modificarea Statutului.
3) CSR elaboreaza regulamentele atribuite în competența sa de prezentul Statut și verifică concordanța cu statutul partidului a tuturor regulamentelor elaborate ca urmare a cerințelor prezentului statut.
4) CSR poate fi sesizată de organisme ale partidului în legătură cu neclarităţi în interpretarea şi aplicarea prevederilor Statutului şi a regulamentelor adoptate pe baza acestuia; soluţia CSR este obligatorie în interpretarea şi aplicarea prevederilor Statutului în cazul respectiv şi în toate celelalte cazuri similare viitoare.
5) În termen de maximum 30 de zile, CSR va soluţiona sesizarea respectivă. Hotărârea CSR este definitivă.
6) Preşedintele CSR nu poate avea nicio altă funcţie de conducere de nivel central în partid. Membrii aleşi ai CSR vor demisiona din orice altă funcţie de nivel naţional din partid, în cel mult 15 zile de la alegerea în funcție.
7) În prima reuniune, CSR alege, dintre membrii săi, un vicepreşedinte şi un secretar şi elaborează Regulamentul CSR, pe care îl supune avizului BP şi aprobării CD.
8) CSR prezintă un raport Congresului şi anual sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte către CD. CSR poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BP, CD sau Congresului a problemelor care ţin de activitatea sa.

10.2 Comisia de Etică – CE

Art. 94

1) Comisia de Etică (CE) este instanţa supremă a partidului având atribuţii privind:
a) respectarea prevederilor Statutului, ROF şi ale Codului Etic;
b) soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;
c) solutionarea tuturor contestatiilor repartizate în competența sa de prezentul statut;

2) este garantul respectării prevederilor Statutului, precum şi a regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, de către organismele şi membrii partidului.

Art. 95

1) CE poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanţa dintre decizii sau hotărâri ale organismelor de conducere ale partidului şi prevederile Statutului, în legătură cu încălcări ale drepturilor membrilor partidului recunoscute prin Statut sau cu privire la încălcarea criteriilor privind cariera politică, prevăzute în regulamentul privind cariera politică.
2) Comisia poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu încălcarea Codului de Etică de către membrii PDR.
3) Comisia avizează, la cererea BP, asupra candidaturilor propuse pentru alegerile parlamentare, europene şi pentru funcţiile în Guvern şi în administraţia publică centrală și teritorială/statală.
4) În cazul în care CE consideră că o decizie sau o hotărâre ori anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotărâre ori respectivele prevederi ale acesteia nu îşi mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate anulate.
5) CE decide în cazurile de încălcare a Statutului, dă sancţiuni şi rezolvă contestaţii la sancţiuni, conform prevederilor prezentului Statut.

Art. 96

1) CE este compusă dintr-un preşedinte ales de Congres şi câte un membru din fiecare organizație teritorială aleși la Congres sau între congrese de către Comitetul Director.
2) Preşedintele CE nu poate avea nicio altă funcţie de nivel internațional sau naţional în partid. Membrii aleşi ai CE vor demisiona din orice altă funcţie de nivel naţional din partid, în cel mult 15 zile de la alegere.
3) CE prezintă un raport Congresului şi, anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte CD. CE poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BP, CD sau Congresului a problemelor care ţin de activitatea sa.

Art. 97

1) În fiecare OT, se alege prin vot, în cadrul Conferinței Teritoriale o Comisie de Etică Teritorială (CET) aleasă compusă din 5 membri.

2) În prima sa reuniune, membrii CET aleg, din rândurile lor Președintele, un vicepreşedinte şi un secretar.

3) Preşedintele CET nu poate avea nici o altă funcţie de nivel de BEX Teritorial. Membrii aleşi ai CET vor demisiona din orice altă funcţie de nivel teritorial din partid în cel mult 15 zile de la alegere.

4) CET se subordonează Comisiei Centrale de Etică (CCE)

Art. 98
1) Corespunzător atribuţiilor ce le revin CET pot fi sesizate sau se pot autosesiza în legătură cu neconcordanţa dintre decizii sau hotărâri ale BEX Locale, Județene/Provinciale, Regionale sau Teritoriale şi prevederile Statutului, ROF sau Codului Etic.

2) În cazul în care CET consideră că o decizie sau o hotărâre a unui organism prevăzut de alin 1), sau anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotărâre, ori respectivele prevederi ale acesteia nu îşi mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate anulate și decide sancțiunile de aplicat inițiatorilor hotărârilor anulate.

3) Organismul de conducere, ori acel membru de partid nemulţumit de hotărârea CET se poate adresa, în termen de 30 de zile, Comisiei Centrale de Etică care se pronunţă asupra contestației cu votul majorităţii în prezența a 2/3 din membrii comisie, în prima reuniune.

4) Împotriva hotărârii CCE se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile, la CD, care este obligată să se pronunţe în maximum 30 de zile. Hotărârea CD este definitivă.

Art. 99

1) CCE, se poate autosesiza sau poate fi sesizată referitor la încălcarea drepturilor şi obligaţiilor membrilor la toate nivelurile organizative interne.
2) În cazul membrilor care ocupă funcţii de la nivel BEX Teritorial  și Central – cu excepţia celor aleşi la Congres – în interiorul sau în afara partidului, alese prin vot, doar CD poate fi sesizată sau se poate autosesiza ca unică instanţă.
3) În cazul membrilor care nu ocupă funcţii la nivel teritorial/statal, în interiorul sau în afara partidului, alese prin vot, doar CET poate fi sesizată sau se poate autosesiza ca primă instanţă.
4) În termen de 15 zile de la sesizare sau autosesizare CET, decide dacă respinge sesizarea sau dacă există elementele constitutive ale încălcării statutului sau procedurilor.
5) Dacă CET, constată întrunirea elementelor constitutive ale încălcării obligaţiilor, notifică în scris, în termen de 15 zile, membrul luat în discuţie. Acesta are dreptul de a fi audiat şi de a folosi în apărarea lui toate mijloacele de probă și decide prin vot majoritar în prezența a minim 2/3 din membri.
6) CET, este obligată să se pronunţe şi să comunice celui în cauză, în scris, soluţia adoptată, în cel mult 15 de zile de la primirea notificării de către membrul de partid luat în discuţie.
7) Hotarârea CET poate fi atacată în termen de 30 de zile la CCE care trebuie să rezolve contestaţia în termen de 30 de zile. Hotărârea CCE este atacabilă, prin recurs, în cel mult 30 de zile de la decizia adoptată  la CD. CD va comunica, în scris, celui în cauză, soluţia sa definitivă, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării.
8) Hotărârea CD, este definitivă și irevocabilă.

10.3 Comisia Centrală de Revizie şi Cenzori

Art. 100

1) Comisia Centrală de Revizie şi Cenzori (CCRC) este organismul partidului însărcinat cu controlul economico-financiar intern al partidului, atât preventiv cât şi ulterior.
2) CCRC controlează modul de realizare şi provenienţa fondurilor partidului, oportunitatea şi corectitudinea cheltuielilor, în conformitate cu legile în vigoare, prevederile Statutului şi regulamentului comisiei, modul de constituire şi întreţinere a patrimoniului partidului, precum şi orice altă activitate economică şi financiară a partidului, atât curentă, cât şi legată de campaniile electorale.

Art. 101

1) CCRC este compusă dintr-un preşedinte și 6 membri aleși de Congres.
2) Preşedintele CCRC nu poate avea nici o altă funcţie de nivel central în partid. Membrii aleşi ai CCRC, vor demisiona din orice altă funcţie de nivel central din partid, în cel mult 15 zile de la alegere.
3) În prima sa reuniune CCRC alege, dintre membrii săi, un vicepreşedinte şi un secretar şi elaborează Regulamentul CCRC pe care îl supune avizului și aprobării BP.

Art. 102

CCRC prezintă un raport Congres şi poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BP, CD sau Congres a problemelor care ţin de activitatea sa.

Art. 103

1) În fiecare organizație teritorială se alege prin vot la Conferința de Constituire sau Alegeri o Comisie de Revizie și Cenzori (CRCT) compusă dintr-un preşedinte şi doi membri.
2) Preşedintele CRCT nu poate avea nicio altă funcţie de nivel teritorial în partid. Membrii aleşi ai CRCT vor demisiona din orice altă funcţie de nivel local, judeţean/provincial sau regional din partid, în cel mult 15 zile de la alegere.

Art. 104

1) CRCT şi CCRC pot propune organismelor de conducere de la fiecare nivel, potrivit competenţelor ce le revin, sancţiuni în legătură cu constatările efectuate.
2) CCRC prezintă de două ori pe an în şedinţă internă situaţia financiară a partidului.

 

CAPITOLUL 11

GESTIONAREA CARIEREI POLITICE ȘI CANDIDATURILOR

11.1 Gestionarea carierei

Art. 105

Principiile de bază în gestionarea carierei membrului PDR sunt meritocrația, competența profesională, eficienţa activităţii politice, morala și etica.

Art. 106

Orice membru poate candida, în condiţiile prezentului Statut şi a regulamentelor, pentru orice funcţie din interiorul partidului, sau pentru funcţiile din afara partidului, din administraţia centrală, teritorială/statală, jegională, județeană/provincială sau locală care se obţin prin alegeri cu sprijinul politic al partidului în funcţie de meritele și competenţele individuale şi numai corespunzător cu cerinţele funcţiei respective.

Art. 107

1) Activitatea membrilor partidului este înregistrată şi urmărită de către secretarul general adjunct ales în BP pe baza rapoartelor făcute de aceştia, a verificării activităţii, precum şi pe baza cursurilor de formare organizate de partid.
2) Orice membru poate contesta în faţa BEX sau al organismului de conducere de la nivelul respectiv orice înscriere din fişa de evidenţă.
3) Analiza candidaturii oricărui membru pentru o funcţie se face în prezenţa acestuia, pe baza fişei de evidenţă.

Art. 108

În situaţii excepţionale, BP poate aproba derogări de la vechimea prevăzută în regulamentul privind cariera politică prin hotărâri adoptate prin vot majoritar în prezența a minim 2/3 din membrii aleși ai BP.

 

CAPITOLUL 12

CANDIDATURA PENTRU FUNCȚII ÎN INTERIORUL PARTIDULUI LA NIVEL CENTRAL

12.1 Candidatura pentru funcţia de Președinte

12.2 Candidatura pentru alte funcţii decât funcţia de Președinte.

12.1 Candidatura pentru funcţia de Președinte

Art. 109

1) Candidatura la funcţia de Preşedinte al partidului se depune în baza prezentării unui proiect de Platformă program pentru PDR.

2) Orice membru al partidului poate candida la această funcţie dacă:

 1. a) are o vechime în partid de cel puţin 5 ani;
 2. b) depune, împreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un proiect de Platformă program spre analiză și vot în cadrul Congresului PDR;
 3. c) constituie un grup de promovare format din 35 de persoane;
 4. d) are susţinerea necesară pentru proiectul de moţiune, conform prezentului Statut;
 5. e) proiectul de moţiune este acceptat pentru dezbatere în CD, conform prevederilor prezentului Statut.
 6. f) Președintele nu poate fi reales pentru mai mult de două mandate complete câte patru ani consecutive.

12.2 Candidatura pentru alte funcţii decât funcţia de Președinte.

Art. 108

Toate precizările în privinţa modului de depunere, acceptare şi gestionare a candidaturilor se vor regăsi în regulamentul privind cariera politică.

Art. 109

1) În cadrul organismelor de conducere ale partidului, votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale Legii partidelor politice.
2) Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.

Art. 110

În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaţilor la forurile superioare sau când se iau decizii sau hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret.

Art. 111

Deciziile şi hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă în prezenţa a cel 2/3 din membrii organismului respectiv, cu majoritatea simplă a numărului voturilor celor prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care Statutul prevede altfel.

 

CAPITOLUL 13

CANDIDATURA PENTRU FUNCȚII ÎN AFARA PARTIDULUI

13.1 Candidatura pentru funcţii în localităţi, judeţe/provincii, regiuni, la nivel teritorial/statal și central

13.2 Candidatura pentru Parlamentele Naţionale, Parlamentul European și pentru Alegerile Administrative locale în Țară și în Străinătate

13.3 Candidaturile pentru funcţiile în Guvern şi autorităţi centrale în România și în Străinătate

13.4 Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României

13.1. Candidatura pentru funcţii în localităţi, județe/provincii, regiuni, teritorial/statal și central.

Art. 112
Pentru orice funcţie în afara partidului care se obţine prin alegeri între candidaţi din partea partidelor locale cu sprijin politic, organizaţia teritorială corespunzătoare poate depune candidaturi.

Art. 113
O candidatură aprobată prin vot în în BP PDR în conformitate cu Statutul şi celelalte regulamente aplicabile este sprijinită obligatoriu de toţi membrii partidului.

13.2 Candidatura pentru Parlamentul Naţional, Parlamentul European și Alegerile Administrative locale în Țară și în Străinătat

Art. 114
1) Condiţiile pentru a candida pentru Parlamentul Naţional sau Parlamentul European se regăsesc în regulamentul privind criteriile pentru cariera politica în PDR.

Art. 115

1) Listele de candidaţi pentru Camera Deputaţilor, Senat, Parlamentele Naționale şi Parlamentul European vor cuprinde personalităţi locale sau centrale acceptate de BEX Teritorial/Statal. Aceste liste vor fi întocmite după parcurgerea procedurilor stabilite prin Statut.

2) Listele de candidaţi vor fi propuse de PB și validate de Consiliul Director (CD) PDR.

3) Membrii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin 1) şi doresc să candideze vor notifica, în scris, această intenţie la BEX Teritoriale/Statale, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea campaniei electorale.
4) Cu 3 luni înainte de începerea campaniei electorale, BEX Teritorial/Statal înaintează propunerile candidaturi către BP.

5) În cazul în care există divergenţe între propunerile BEX Teritoriale, ori există litigii, instanța de decizie este BP PDR care se va pronunța cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea campaniei electorale.

6) Hotărârea BP este definitivă.

13.3 Candidaturile pentru funcţiile în Guvern României şi autorităţi ale administraţiei publice centrale și teritoriale/statale

Art.116

Candidaturile pentru funcţiile de prim-ministru şi ministru sunt aprobate de CD la propunerea BP.

Art. 117

Candidaturile pentru funcţiile din cadrul ministerelor şi celorlalte autorităţti ale administraţiei publice centrale, pentru care partidul este indreptăţit să desemneze candidaţi, sunt aprobate de CD la propunerea BP.

13.4 Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României

Art.118

1) Președintele PDR este de drept candidatul PDR pentru alegerile prezidențiale.

2) În condițiile în care Președintele PDR consideră nu poate îndeplini obligațiile și sarcinile derivate din candidatură și exercitarea funcției de Președinte al României acesta poate participa la procedura de nominalizare a unui alt candidat PDR pentru funcţia de Preşedinte al României, atunci când partidul hotărăşte aceasta. Orice alt membru care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii poate fi susținut de partid pentru această candidatură dacă:

 1. a) se bucură de toate drepturile electorale;
 2. b) se află în capacitate deplină de exercitare a unui astfel de mandat;
 3. c) dovedeşte că în biografia sa nu sunt elemente care să dăuneze prestigiului şi imaginii sale şi a partidului;
 4. d) susţine un program politic bazat pe Programul PDR;
 5. e) se bucură de susținerea deplină a PDR;

3) decizia candidaturii la Președenția României este a Consiliului Director CD PDR.

Art.119

1) Membrii care îndeplinesc condiţiile de mai sus trebuie să transmită o cerere în acest sens BP, cu cel puţin 6 luni înaintea declanşării campaniei electorale prezidenţiale.
2) BP este obligat să ia în considerare toate cererile făcute în conformitate cu alin 1).
3) BP supune CD spre aprobare, lista candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.
4) Candidatul la functia de președinte al Romaniei va fi ales din lista aprobată de CD, prin vot în cadrul Congresului sau in situații de necesitate în cadrul Conferinței Extraordinare, în conformitate cu procedura din ROF.

 

CAPITOLUL 14

COLABORĂRI, ASOCIERI ȘI AFILIERI

14.1 Colaborari, asocieri, afilieri

art.120

PDR poate iniţia şi stabili diferite forme de colaborare, asociere, afiliere pe plan intern şi internaţional cu mişcări politice, partide politice şi cu structuri ale societăţii civile, atunci când se constată că ambele părţi manifestă interes în realizarea unor scopuri comune, atâta timp cât aceste scopuri nu intră în contradicţie cu Programul politic sau Statutul PDR, cu hotărârile Congresului, CD, BP , sau cu dispoziţiile Constituţiei şi principiile ordinii de drept.

Art 121
Colaborările, asocierile şi afilierile se analizează și se aprobă de către BP.

Art. 122

Fuziunile prin integrare în PDR ale altor mişcări sau partide politice se iniţiază de către BP şi se aprobă de către CD şi sunt validate şi ratificate în primul Congres a partidului sau în Cadrul Conferinței Extraordinare.

Art. 123
Colaborările sau asocierile de interes local sau regional cu structuri ale societăţii civile, profesionale, economice, culturale, etnice, de protecţie socială etc., se pot realiza la propunerea BEX Teritorial numai după obţinerea aprobării BP.

Art. 124

1) Atunci când interesele electorale ale PDR recomandă asocierea cu alte partide în vederea obţinerii unor rezultate bune în alegerile generale, PDR poate realiza alianţe electorale cu alte partide ale căror programe de guvernare sunt asemănătoare sau complementare.

2) Alianţele electorale cu alte partide politice sunt iniţiate de BP şi sunt aprobate de către CD cu votul majorităţii în prezența a 2/3 din membri.

Art. 125
Alianţele electorale pe plan local pot fi realizate la propunerea BEX Local, ratificate de BEX Teritorial/Statal și aprobate de BP.

Art. 126

Toate situațiile a căror reglementare nu este cuprinsă în prezentul statut sau în ROF vor fi semnalate spre analiză, aprobare și decizie în BP.

 

CAPITOLUL 15

PATRIMONIUL,  ADMINISTRAREA, SURSELE ȘI VENITURILE PARTIDULUI

15.1 Patrimoniul și Administrarea Patrimoniului

15.2 Sursele şi veniturile partidului

15.1 Patrimoniul și Administrarea Patrimoniului

Art.127

1) Partidul Diaspora Română poate deţine bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii sale specifice.

2) BP PDR aprobă Normele privind realizarea şi utilizarea veniturilor financiare, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în Străinătate și în România.

3) Consiliul Director sau, după caz, BEX Teritorial/Statal al organizaţiilor statale, numeşte mandatari financiari, în condiţiile legii naționale, pentru perioada campaniilor electorale locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale.

4) Mandatarul financiar răspunde în condiţiile legii de finanţarea campaniilor electorale, prezentând rapoarte financiare organismelor de control ale partidului sau ale statului de apartenență teritorială.

15.2 Sursele şi veniturile partidului

 Art. 128

1) Sursele de finanţare ale partidului sunt:

 1. a) cotizaţii ale membrilor de partid;
 2. b) donaţii şi legate;
 3. c) venituri provenite din activităţi proprii şi dobânzi;
 4. d) subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii (de eliminat din lege);
 5. e) alte forme de finanţare, în conformitate cu prevederile legale ale statului unde își desfășoară activitatea;

Art. 129

1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidului se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise la unităţi bancare cu sediul în România sau în Străinătate potrivit legii teritoriale.

2) Cuantumul cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a BP PDR.

 

CAPITOLUL 16

PUBLICAȚIILE PDR                                                                                      

Art. 130

1) Libertatea cuvântului este asigurată în întregime de presa scrisă şi vorbită a PDR.

2) Publicaţiile, siturile și platformele web, postrurile radio și tv care sunt proprietatea PDR sau apar ca organe de presă ale sale trebuie să exprime programul politic, principiile, doctrina şi punctele de vedere politice ale partidului, adoptate statutar și regulementar în organele sale de conducere.

3) PDR asigură un sistem înformativ și  tehnologic adecvat pentru favorizarea și garantarea dezbaterii politice interne și pentru circulația rapidă a tuturor informărilor în vederea colaborării pe orizontală și verticală.

4) PDR garantează accesul la informațiile privind activitatea internă, situația financiară, întrunirile și hotărârile organelor de conducere.

5) Organismele de conducere vor face publice prin intermediul tuturor mijloacelor de comunicare actiunile pe care le coordonează.

 

CAPITOLUL 17

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 131

1) În derogare de la prezentul Statut și ROF , pentru un mai rapid proces de organizare și doar pentru o perioadă de maxim șase luni de la data înscrierii partidului la tribunal:

1.1) constituirea Organizațiilor Teritoriale se poate face și în cadrul Conferinței de Constituire a OT pe baza a minim 5 Organizații Locale statutar constituite.

1.2) BEX Provizoriu al OT va acționa în cel mult 6 luni de la constituire pentru structurarea organizației teritoriale/statale la nivel de regiune, județ/provincie și local urmând ca în maxim 12 luni de la înscrierea partidului organizarea internă să devină operativă pe organigrama statutară prevăzută, respectiv:

 1. a) Organizații Locale (OL)
 2. b) Organizații Județeane/Provinciale (OJ/OP) constituite din totalitatea OL din județul/provincia de apartenență.
 3. c) Organizații Regionle (OR) constituite din totalitatea OJ/OP din regiunea de apartenență.
 4. d) Organizații Teritoriale (OT) constituite din totalitatea OR din țara/statul de apartenență.
 5. e) Partidul Diaspora Română PDR constituită din totalitatea Organizațiilor Teritoriale/Statale componente.

1.3) În derogare de la Art. 109 alin. a) privind alegerea Președintelui PDR și a Art. 59 – Art.106 privind alegerea organelor de conducere ale PDR, prima Conferința va fi Conferința de Constituire și Organizare a PDR.

Structura de conducere aleasă în cadrul Conferinței de Constituire va avea ca principal scop crearea structurilor teritoriale, regionale și județene/provinciale și organizarea Primului Congres PDR.

1.4) În cadrul Primului Congres Art. 107 al. b) privind vechimea în partid pentru candidații la Președinția PDR nu se aplică.

Art. 132

1) Iniţiativa modificării Statutului şi Programului Politic ale PDR aparţine Consiliului Director al Partidului Diaspora Română sau unui număr minim de 1/2 dintre organizaţiile teritoriale ale PDR care să reprezinte minim jumătate din membrii cu adeziune ai PDR.

2) Membrii organelor de conducere ale partidului, parlamentarii, europarlamentarii, demnitarii de stat, preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene/Provinciale Administrative, consilierii judeţeni/provinciali şi locali, primarii şi viceprimarii, care sunt membri ai PDR sunt obligaţi să-şi declare, în condiţiile legii statului unde își desfășoară activitatea, averea şi sursele de venituri atât la începutul, cât şi la sfârşitul mandatului. De asemenea, vor prezenta în condiţiile legii, o declaraţie privind conflictul de interese. Nerespectare prezentului articol atrage de drept excluderea din partid și prin consecință pierderea funcției și/sau demnității dobândite cu sprijinul partidului.

Art.133

1) Modificările și completările prezentului Statut hotărâte în cadrul Congresului sau între congrese de către Consiliul Director și se aplică de la data admiterii acestora de către Tribunalul Bucureşti.

Art. 134  

PDR iși poate înceta activitatea prin:
a) dizolvare, prin hotărâre pronunțată de Curtea Constitutională, pentru încalcarea art. 37 alin. (2) si (4) din Constituția României;
b) dizolvare, prin hotărâre pronunțată de Tribunalul București;
c) autodizolvare, hotărâtă de organele competente prevazute în statut;

—————–//——————

Mai 2020

 

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE, ROF PDR

 

CAPITOLUL 1   DISPOZIŢII GENERALE

Denumirea, însemnul și sediul

 

1.1 Denumirea

Art. 1 Denumirea integrală a partidului  este Partidul Diaspora Română (PDR) – Partidul românilor din străinătate și al familiilor și prietenilor acestora din Țară

1.2  Însemnul

Art. 2 Însemnul permanent și electoral al PDR este reprezentarea grafică conform Anexei 1 din Statutul partidului și din prezentul ROF.

Art. 3 Reprezentarea grafică alb-negru şi color a însemnului organizaţiei este parte integrantă a Statutului și a prezentului Regulament.

Semnul permanent și semnul electoral al PDR este inscripţionat pe toate documentele interne şi pe materiale de promovare.

1.3 Sediul

Art. 4 Sediul central al organizaţiei este în România, în orașul Băile Herculane, în cadrul Centrului Direcțional Diaspora, Județul Caraș Severin.

 

Definirea, scopul, obiectivele și misiunea PDR

 1.4 Definirea

Art. 5

 1. PDR este un partid nou pe scenă politică din România, constituit fără colaborări cu actualele partide politice active și care se adresează tuturor românilor, atât celor din afara granițelor, cât și celor din Țară.
 2. PDR este persoană juridică de drept public românesc și internațional, asociație cu caracter politic și care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Constituției României și a Constituțiilor statelor de domiciliu sau reședință ale membrilor săi, ale legilor partidelor politice din România și din fiecare stat în care activează, precum și cu prevederile prezentului Statut și ale regulamentelor, pe teritoriul României și în afara granițelor tarii, prin organizațiile constituite în conformitate cu Statutul, cu acest regulament și cu dispozițiile legale în vigoare în țara în care fiecare organizație activează.

1.5 Scopul

Art. 6 Principalul scop al PDR este reprezentarea politică democratică, legitimă, meritocratică și proporțională a cetățenilor români din afara granițelor în Parlamentul României, în parlamentele naționale și în administrațiile locale din țările în care trăiesc, apărarea drepturilor acestora acolo unde trăiesc și crearea condițiilor legale și economice pentru întoarcerea în Țară a tuturor celor care doresc repatrierea.

1.6 Obiective

Art. 7 În acțiunea sa politică, PDR are ca unică ideologie interesul și bunăstarea materială și spirituală a românilor. Neafiliat în prezent vreunui grup politic din România sau din lume, PDR urmărește respectarea valorilor universale ale libertății și demnității umane, a valorilor identitare și tradiționale ale poporului român, precum și promovarea ideilor și valorilor culturale, spirituale, religioase, patriotice și naționale românești.

1.7  Misiunea

Art. 8 Misiunea PDR este crearea condițiilor de coeziune și dreptate socială în România și în cadrul comunităților românești din afara granițelor, crearea unei societăți moderne în România printr-o politică de dezvoltare organică bazată pe economia socială de piață și pe principiile meritocrației, solidarității și coeziunii sociale, democrației legitim reprezentative, responsabilității, responsabilizării și asumării răspunderii pentru deciziile la toate nivelele vieții politice și administrative, dreptății și justiției sociale și apărarea drepturilor cetățenilor români în toate statele unde trăiesc.

Art. 9 În activitatea sa, PDR urmărește numai obiective politice, promovează valorile și interesele poporului român, ale cetățenilor români din străinătate și din țară, dreptatea, legalitatea, justiția, pluralismul politic benefic națiunii și principiile democrației constituționale.

 

CAPITOLUL 2   MEMBRI, SIMPATIZANȚI, VOLUNTARI

2.1 Dobândirea calității de membru, simpatizant sau voluntar

2.2 Drepturile membrilor

2.3 Obligațiile membrilor

2.4 Pierderea calității de membru

2.5 Sancțiuni și recompense

2.6 Interimatul

2.1 Dobândirea calității de membru, simpatizant sau voluntar

Art. 10 În condițiile prevăzute de prezentul Statut și ROF, orice cetățean român poate dobândi calitatea de membru sau simpatizant prin completarea și semnarea Cererii de Adeziune la PDR, parte integrantă a Statutului PDR și prezentului ROF în Anexa 2, în formă cartacee sau online în secțiunea dedicată adeziunilor din site-ul web al partidului.

Art. 11 Poate să devină membru sau simpatizant al PDR orice cetățean român, care a împlinit 18 ani și care îndeplinește cumulativ, următoarele condiții:

 1. aderă la principiile și valorile afirmate de PDR și dorește să acționeze pentru realizarea acestora;
 2. recunoaște și respectă Statutul, ROF, Programul Politic, Codul Etic și celelalte documente programatice ale partidului, precum și regulamentele aprobate pe baza și pentru aplicarea dispozițiilor statutare;
 3. este apreciat și recunoscut ca un cetățean onest și competent, cu o bună reputație etică și morală, care dorește și poate contribui la îndeplinirea obiectivelor partidului;
 4. nu se află în situațiile de interdicție prevăzute în Legea partidelor politice din România și/sau din țara de domiciliu sau reședință;
 5. atestarea apartenenței la PDR se face în baza legitimației / cardului de membru eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru la înregistrarea în Registrul de Evidentă Membrilor de Partid (REM);
 6. în cazul solicitării on-line a aderării la PDR, secretarul executiv al organizației locale are obligația de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii aplicației, pentru demararea procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.
Art. 12
       1. Nu poate deveni membru al PDR persoana care / căreia:
a) este în curs de anchetă sau a fost condamnată penal pentru infracțiuni de corupție, dare sau luare de mită, înșelăciune, sau alte infracțiuni săvârșite cu intenție;
b) i s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească  calitatea de lucrător sau colaborator al structurilor de poliție politică ale Securității sau al serviciilor de informații în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale statului de domiciliu sau reședință;
c) îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești;
d) promovează sau a promovat idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, antisemitism, anticreștinism sau intoleranță, de tip terorist, antifa sau haștagrezist;
e) a ocupat funcții politice de conducere în structurile de conducere ale Partidului PCR, CPUN, FSN sau a unor partide extremiste din România sau din Străinătate.
f) a fost compromisă moral sau politic;
g) a făcut parte din structurile de poliție politică ale Securității României înainte de 1989, ale serviciilor de informaţii după 1989 în cadrul cărora au avut / au relații de colaborare cu structuri sau servicii de poliție politică din România sau din străinătate.
h) promovează sau a promovat violența, ideologia fascistă, anarhismul, rasismul, șovinismul, separatismul etnic sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste sau contrare intereselor naționale, creștinismului, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
i) au suferit condamnări pentru trădarea intereselor țării, pentru infracțiuni săvârșite cu violență, corupție sau pentru alte fapte antisociale grave;
 
      2. Ascunderea oricărora dintre cauzele care împiedică dobândirea calității de membru, la depunerea cererii de adeziune, duce la radierea fără drept de contestație din REM și la pierderea oricăror funcții la care persoana a avut acces în calitate de membru PDR.

Art. 13 Calitatea de membru al PDR se dobândește ca urmare a deciziei BEX Local pe baza Cererii de Adeziune, Anexa 2, la Statutul PDR și ROF, completate la toate rubricile și semnate de către solicitant, care cuprinde fișa personală și declarația pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de înscriere prevăzute în Statut, depuse la sediul organizației locale și validate prin înscrierea adeziunii în REM.

Art. 14 Adeziunea și fișa personală cu declarația pe propria răspundere se pot depune și electronic / online, în conformitate cu procedura prevăzută de prezentul ROF și afișată pe site-ul PDR;

Art. 15 La data depunerii cererii, BEX OL face publică adeziunea și invită solicitantul să se prezinte în fața BEX Local în prima ședință a acestuia. Pe baza cererii de adeziune, BEX OL decide prin vot cu privire la cererea de intrare în partid.

Art. 16 Dobândirea calității de membru sau simpatizant devine efectivă la data înregistrării în Registrul de Evidență al Membrilor (REM), care trebuie efectuată în maximum 15 zile de la data rămânerii definitive a deciziei BEX OL și trimiterea acesteia la Secretariatul General PDR.

Art. 17 Atestarea apartenenței la PDR se face în baza cardului de membru eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru și a fost înregistrată în Registrul de Evidență membrilor (REM).

Art. 18 O persoană poate face parte dintr-o singură Organizație Locală (OL) a partidului.

Art. 19 Transferul unui membru dintr-o organizație în alta se realizează în baza unei notificări scrise adresată de persoana în cauză celor două BEX OL, în condițiile prevăzute de ROF și devine efectivă după înregistrarea transferului în REM.

Art. 20 La prima reuniune a organizației locale respective și apoi la prima adunare a organizației ierarhic superioare, se informează cu privire la primirea de noi membri. Procedura constituirii noilor organizații se face conform  specificate pentru fiecare nivel de organizare și metodologiei anexate prezentului ROF dacă nu este prevăzut altfel prin dispoziții specifice provizorii.

Art. 21 Adeziunile cartacee ale noilor membri se păstrează în original de către BEX OL și sunt trimise în copie, în maxim 7 zile de la primire, către BP Central care se ocupă de înregistrarea noilor membri și de tipărirea legitimațiilor / cardurilor de membru.

Art. 22

 1. Registrul de Evidență al Membrilor (REM) cuprinde toți membrii partidului din Străinătate și din țară, pe criterii teritoriale / statale, precum și datele personale ale acestora. Modul de organizare a Registrului de Evidență al Membrilor PDR este specificat în ROF.
 2. Registrul de Evidență a Membrilor (REM) funcționează și este operat conform dispozițiilor legale privind protecția datelor personale GDPR.

Art. 23 Orice persoană, care nu are calitatea de membru al PDR, dar este de acord cu principiile și Programul

Politic al partidului, poate solicita dobândirea calității de simpatizant sau voluntar al PDR și poate participa la acțiunile și manifestările organizate de partid.

Art. 24 Cetățenii români și / sau străini care doresc să se implice și să susțină acțiunile PDR, pe baza consimțământului liber exprimat, pot solicita dobândirea calității de simpatizant sau voluntar, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului ROF.

Art. 25

 1. Simpatizanții și voluntarii PDR sunt înscriși, la cererea de adeziune ca simpatizant sau voluntar, în Registrul de Evidentă a Simpatizanților și Voluntarilor (RESV) PDR, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul General al PDR , specificate în ROF și conform normelor GDPR în vigoare.
 2. Registrul de Evidență a Simpatizanților și Voluntarilor (RESV) funcționează și este operat conform dispozițiilor legale privind protecția datelor personale GDPR.
 3. Semnarea Cererii de Adeziune ca membru, simpatizant sau voluntar reprezintă consimțământul pentru prelucrarea datelor personale ale solicitantului conform normelor GDPR.

Art. 26 Voluntarii desfășoară activități de interes public, social și civic inițiate de PDR în domenii precum: asistență și servicii sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de învățământ, științifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecție a mediului, comunitare, campanii de strângere de semnături, organizarea adunărilor și mitingurilor, e.t.c.

Art. 27 Pentru merite deosebite în promovarea politicilor PDR, se poate atribui demnitatea de membru de onoare al PDR, prin hotărârea BP, unor persoane cu cetățenie română sau a altui stat.

 

2.2 Drepturile membrilor

Art. 28 Fără discriminări sau privilegii, membrii PDR au următoarele drepturi:

 1. să își exprime liber opiniile în cadrul tuturor forurilor din interiorul partidului cu privire la opțiunile politice ale partidului, la activitatea organismelor de conducere ale acestuia și a reprezentanților partidului în funcțiile alese;
 2. să aibă inițiativă politică și posibilitatea prezentării, susținerii și examinării acesteia într-un cadru organizat;
 3. să își exprime liber opiniile cu privire la opțiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia și a reprezentanților partidului în organele autorităților publice;
 4. să își exprime liber opiniile în afara partidului, în măsura în care exprimările respective nu contravin principiilor politice ale partidului, asumate prin Programul politic, Statut și ROF sau deciziilor și hotărârilor organismelor de conducere ale partidului;
 5. să fie informați la timp, corect și transparent cu privire la activitatea organismelor de conducere ale partidului și a reprezentanților partidului în instituțiile publice, precum și la orice alte informaţii relevante pe care partidul le deține;
 6. să aleagă, să candideze și să fie aleși – numai dacă au achitate, la zi, cotizațiile stabilite de organele competente – în funcțiile de conducere din organismele partidului sau pentru funcțiile din afara partidului, care se obțin prin alegeri cu sprijinul politic al partidului, în condițiile legii, cu respectarea principiilor meritocrației, competenței și profesionalismului, democrației, ale prevederilor Statutului, ROF și Codului Etic privind cariera politică;
 7. să participe la programele de formare politică organizate de către partid;
 8. să i se garanteze posibilitatea de a se apăra în interiorul partidului de orice acuzație, în conformitate cu prevederile Statutului și ale ROF;
 9. să fie sprijiniți de partid pentru a se apăra față de acuzațiile externe injuste și neîntemeiate;
 10. să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziția sa în organismele acestuia, dar numai în interesul PDR;
 11. să promoveze inițiative politice proprii, cu aprobarea BP, prin dezbateri în organismele de conducere ale partidului;
 12. să se autosuspende pe anumite termene din calitatea de membru PDR;
 13. să folosească dreptul de a se apăra și să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare și procedurile stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului;
 14. să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizațiilor PRD potrivit competențelor stabilite în Statut;

Art. 29 Orice limitare a drepturilor anunțare la Art. 28, în afara celor legale și statutare, este interzisă și atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate;

 

2.3 Obligaţiile membrilor

Art. 30 Fără discriminări sau privilegii, membrii PDR au următoarele obligații:

 1. să respecte Constituția și legile României și ale țării de domiciliu sau reședință, să respecte Statutul și regulamentele partidului, normele de integritate, etică și morală publice precum și ROF și Codul Etic al PDR;
 2. să activeze și să militeze pentru apărarea suveranității, unității, independenței și integrității teritoriale a României, precum și pentru consolidarea prestigiului țării în lume;
 3. să promoveze și să apere opțiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul politic, Programele Electorale, Programele de guvernare atunci când participă la guvernare, Declarațiile, Manifestele, Rezoluțiile, Hotărârile şi celelalte documente ale acestuia;
 4. să pună în practică, cu disciplină și responsabilitate, toate hotărârile și deciziile organismelor de conducere ale partidului adoptate prin vot;
 5. să participe activ la toate activitățile partidului la care sunt convocați de organismele de conducere în subordinea cărora se află, sau din care fac parte;
 6. să pună la dispoziție cunoștințele lor profesionale sau de altă natură, precum și informațiile pe care le dețin ce pot fi utile în activitatea politică a partidului;
 7. să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcțiilor sau demnităților publice în care au fost aleși cu demnitate, competentă și cinste și să pună în practică programele și politicile publice asumate de partid;
 8. să plătească cotizația stabilită de organismele competente;
 9. să nu participe la acțiuni sau manifestări contrare intereselor partidului și să nu aibă atitudini ori luări de poziție care să dăuneze sau care să contravină deciziilor și hotărârilor luate prin vot de către organismele statutar alese ale partidului;
 10. să respecte toate îndatoriri prevăzute în Statut, ROF și Codul Etic;
 11. să aibă o conduită morală, etică și civică ireproșabilă; să susțină și să promoveze dialogul civic în cadrul comunității în care trăiesc și în mediul profesional în care își desfășoară activitatea;
 12. să susțină candidații partidului, desemnați prin vot în organismele competente, pentru a ocupa funcții publice ce se dobândesc prin alegeri în campanii electorale;
 13. să cunoască și să respecte Statutul PDR, ROF, Codul Etic și Programul politic al partidului;
 14. să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine şi moralitate, să nu aducă daune imaginii şi prestigiului partidului;

 

2.4 Pierderea calităţii de membru

Art. 31 Calitatea de membru al PDR se pierde prin demisie, radiere, excludere, sau înscriere în alt partid.

 1. Demisia / retragerea are loc în baza și la data depunerii cererii scrise de demisie, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Cererea scrisă se depune la BEX OL pe teritoriul căreia persoana figura ca membru spre trimitere către BP PDR, pentru scoaterea din REM.
 2. Demisia se poate trimite și electronic în conformitate cu procedura prevăzută în ROF și afișată pe site-ul PDR. În cazul unei demisii depuse ca urmare a unui caz de incompatibilitate, în situația revenirii în partid, după încetarea incompatibilității, este recunoscută și vechimea anterioară și cea de după data demisiei până la terminarea suspendării.
 3. Radierea se face de drept, de către BP PDR, la propunerea BEX OL, în următoarele cazuri:

           a) neplata cotizației sau a contribuțiilor stabilite, timp de trei luni;

           b) înscrierea într-un alt partid sau formațiune politică;

           c) aderarea la un alt partid sau susținerea publică a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice;

          d) pierderea calității de membru care ocupă o funcție aleasă, în afara partidului, dobândită cu sprijinulpolitic al partidului până la adoptarea legii care să interzică traseismul politic și pierderea funcției sau demnității dobândite prin alegeri;

         e) deces;

         f) începerea acțiunii penale, pentru infracțiuni de dare sau luare demită, de corupție sau orice alte infracțiuni săvârșite cu intenție;

         g) stabilirea, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

         h) interzicerea exercitării drepturilor politice și cetățenești prin hotărâre judecătorească definitivă.

      4. Pierderea calității de membru din cauzele enumerate la art. 22 alin. (3) lit. (f – h) nu poate fi contestată la niciunul din organismele partidului;

      5. Excluderea se hotărăște în conformitate cu prevederile din prezentul Statut, ROF și Codului Etic.

      6. Achitarea persoanei anchetate sau condamnate penal șterge efectele suspendării de drept și dă dreptul reînscrierii în PDR și a recuperării vechimii anterioare declanșării suspendării.

      7. Reabilitarea persoanei condamnate penal înlătură excluderea și efectele ei de drept.

Art. 32 Membrii PDR se autosuspendă de drept din calitatea de membru al partidului în cazul ocupării unei funcții publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic, conform legii sau prezentului regulament, pe durata îndeplinirii acesteia.

Art. 33 Membrii PDR se vor autosuspenda din funcția deținută în partid numai în cazul ocupării unei funcții publice incompatibile cu deținerea unor funcții de conducere în partid, pe o perioadă egală cu durata mandatului funcției publice.

Art. 34 După perioada de autosuspendare, în termen de 30 de zile, redobândirea calității de membru se face în temeiul deciziei de validare a BEX L OL pe baza unei cereri adresate secretarului general al organizației locale din care solicitantul face parte.

Art. 35 În situația în care persoana autosuspendată face parte dintr-o structură de conducere aceasta nu mai poate reveni în funcția din structura pentru care a fost ales anterior autosuspendării decât prin noi alegeri.

Art. 36 Persoana autosuspendată are obligația respectării prevederilor Codului Etic al PDR.

 

2.5 Sancțiuni și recompense

Art. 37 În cazurile prevăzute de Statut, ROF sau Codului Etic, membrilor care au săvârșit abateri ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în funcție de gravitatea acestora, una din următoarele sancțiuni:

 1. atenționare;
 2. avertisment;
 3. suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul partidului, inclusiv din funcțiile deținute obținute prin vot cu sprijinul politic al partidului;
 4. retragerea sprijinului politic pentru reprezentanții PDR care dețin funcții alese prin vot în administrația publică locală și centrală împotriva cărora a început urmărirea penală. Sancțiunea va fi aplicată de către forul de conducere competent stabilit prin ROF cu privire la funcția ocupată de către membrul PDR în cauză. Retragerea sprijinului politic atrage de drept excluderea din partid;
 5. în cazul membrilor care ocupă funcții de conducere în interiorul partidului, suspendarea din funcție se aplică de drept în cazul dispunerii măsurilor de arestare preventivă sau de arest la domiciliu, precum și în cazul trimiterii în judecată a acestora. BEX OL din care face parte persoana suspendată va constata acest lucru și va solicita operarea mențiunii suspendării în REM;
 6. suspendarea calității de membru, în cazul începerii cercetării penale, se aplică de drept și se constată de către BEX OL din care face parte persoana incriminată;
 7. demiterea din funcții ocupate în structura partidului;
 8. excluderea din partid;

Art. 38 Sancțiunea excluderii unui membru PDR se poate aplica în una din următoarele situații:

 1. a încălcat grav și în mod repetat prevederile Statutului, ROF și ale Codului Etic, aducând atingere valorilor și principiilor stabilite prin Programul Politic al Partidului;
 2. a încălcat deciziile și hotărârile organismelor de conducere ale partidului și, prin aceasta, a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice importante;
 3. excluderea din partid se poate aplica doar cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de prezentul Statut, ROF și Codul Etic;

Art. 39 Sancționarea membrilor care nu ocupă funcții alese la niciun nivel, în interiorul sau în afara partidului, se poate propune de către BEX OL către BEX Teritorial Statal care va decide asupra sancțiunii după validarea deciziei sancțiunii de către BP PDR.

Art. 40 Sancționarea membrilor PDR care ocupă funcții la nivel local, județean / provincial, regional și teritorial / statal, în interiorul sau în afara partidului, se propune de către BP al organizației din care face parte și se aprobă de  către BEX OL care va decide asupra sancțiunii. În astfel de situații BEX OL se convoacă în cel mult 30 de zile de la data propunerii făcute de către BEX al organizației de apartenență.

Art. 41 Indiferent de nivelul organizației sau de calitatea sau funcția membrului PDR, BP PDR poate hotărî asupra excluderii celor care aduc, în orice mod, atingere imaginii partidului sau se opun în orice mod executării obligațiilor trasate de către organele superioare.

Art. 42 Pierderea calității de membru PDR atrage de drept, înlăturarea celui exclus, din toate funcțiile obținute în acea calitate.

Art. 43 Decizia sau hotărârea de sancționare se comunică celui sancționat, în scris, în cel mult 15 zile de la adoptare iar în termen de 30 zile de la comunicare decizia poate fi contestată de către interesat la organismul de conducere superior.

Art. 44

 1. Sancționarea membrilor ce ocupă funcții alese la nivel județean / provincial, regional sau Teritorial / Statal, în interiorul sau în afara partidului, se hotărăște de către BP PDR la propunerea BEX de competență sau a BP PDR.
 2. În astfel de situații BP PDR se convoacă în cel mult 15 de zile de la data propunerii primite.
 3. Membrului PDR supus procedurii de excludere conform acestui articol i se acordă dreptul de apărare și susținere a propriilor opinii.
 4. Hotărârea de sancționare se ia prin vot deschis sau secret după cum hotărăște BP și se comunică celui sancționat, în scris, în cel mult 15 zile.
 5. Hotărârea de excludere poate fi contestată de către interesat într-un termen de 30 de zile la Comitetul Director (CD).
 6. Până la hotărârea definitivă privind excluderea contestată, luată de către CD, membrul în cauză este suspendat din toate funcțiile ocupate prin alegeri iar atribuțiunile funcției vacantate sunt gestionate de organul politic ierarhic superior.

Art. 45 Instanța de apel pentru soluționarea sancțiunilor decise conform art. 22 alin. 1) este Comitetul Director (CD) care, sesizat în cel mult 15 zile de la primirea hotărârii sau deciziei este obligat să se pronunțe și să comunice în scris, celui în cauză, hotărârea sa în cel mult 15 de zile de la adoptarea hotărârii. Hotărârea CD este definitiva.

Art. 46 Sancționarea cu excluderea a membrilor aleși prin vot care ocupă funcții politice la nivel central – cu excepția celor aleși la Congresul PDR – în interiorul sau în afara partidului, se hotărăște prin vot secret în Comitetului Director (CD) la propunerea BP PDR și se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 15 zile. Hotărârea CD este definitivă.

Art. 47 Sancționarea cu excluderea a membrilor ce ocupă funcții alese în Congres se hotărăște prin votul membrilor CD, în urma unei propuneri a BP PDR. În acest caz este convocată automat Conferința Extraordinară PDR iar până la pronunțarea hotărârii privind membrii în cauză funcțiile și atribuțiile acestuia se exercită de către organul politic ierarhic superior.

Art. 48

 1. Membrii luați în discuție spre a fi sancționați vor fi anunțați cu cel puțin 15 zile înainte de data întrunirii organismului care dezbate cauza lor și au dreptul să folosească în apărarea lor toate mijloacele de probă.
 2. Pentru contestarea deciziilor de excludere la toate nivelele, termene de decădere pentru contestare este de 15 zile de la comunicarea deciziei, după trecerea cărora, în absența eventualei contestații, hotărârea rămâne definitivă.
 3. Sancțiunea cu excluderea atrage suspendarea imediată din toate funcțiile ocupate și intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.

Art. 49

 1. După un an de la aplicarea sancțiunii cu excluderea, cel sancționat, poate cere ridicarea sancțiunii primului organism care a hotărât sancționarea sa.
 2. Persoana care a demisionat poate face cerere de reînscriere în PDR în condițiile prevăzute în art. 19-22 din Statut, după trecerea unei perioade de minimum un an de la demisia sa.
 3. Cererea respinsă nu mai poate fi adresată altui organism și nici aceluiași, pe parcursul anului calendaristic respectiv.

Art. 50 Sancțiunile și ridicarea acestora se înregistrează de către secretariatul general al PDR în fișa de evidență a fiecărui membru, precum și în Registrul de Evidență al Membrilor (REM).

Art. 51 Pentru merire și rezultate deosebite obținute în desfășurarea acțiunilor de partid, sociale, culturale sau economice membrii de partid, simpatizanții, voluntarii sau fără apartenență de partid pot fi propuși spre recompensare. Felul recompenselor și conferirea acestora se face prin Hotărâre a BP PDR.

 

2.6 Interimatul

Art. 52 Indiferent de nivelul funcției vacantate și de felul în care s-a produs vacantarea acesteia, respectiv demisie, demitere, excludere sau din cauze naturale, îndeplinirea obligațiilor va fi făcută, în mod automat de către următoarea persoană, în ordine ierarhică descrescătoare, aleasă în forul respectiv și care va îndeplini toate obligațiile în calitate de interimar.

Art. 53 Perioada de interimat în orice funcție, indiferent de nivel și poziție (președinte, secretar general, vicepreședinte), nu poate fi mai mare de două luni. Dacă în cele două luni de interimat organizația, indiferent de nivel, nu face adunare sau conferință de alegeri, este considerată dizolvată iar procedura de realegeri se face sub directa organizare a BP PDR.

 

CAPITOLUL 3  STRUCTURA INTERNĂ A PARTIDULUI

3.1   Organizația Locală

3.2   Organizația Județeană (România) / Provincială (Străinătate) OJ / OP

3.3   Organizațiile la nivel regional OR (România și Străinătate)

3.4   Organizațiile de la nivelul Teritoriale/Statale în Străinătate și Organizația România

3.5   Organizația Centrală PDR

3.6   Norma de reprezentare / delegare pe nivele ierarhice

3.7   Relațiile de colaborare și subordonarea ierarhică

3.8   Organizația de Tineret PDR (TDR)

3.9   Organizaţia Femeilor din Diaspora (FPDR)

3.10 Organizaţia Oamenilor de Afaceri  (OADR)

3.11 Organizaţia Pensionarilor (PPDR)

3.12 Adunarile Generale și Conferințele de Alegeri în afara calendarului programat


3.1   Organizația Locală

Art. 54 Nucleul de bază al structurii organizatorice a partidului este Organizaţia Locală (OL).

Art. 55 În derogare de la aprobarea în primul congres, metodologia specifică pentru Conferința de Constituire și Alegeri în cadrul Organizației Locale (OL) este cea din Anexa 3 la prezentul ROF.

Art. 56 Organizația Locală se constituie conform Statutului, ROF și Metodologiei specifice cu un număr minim de 30 de membri cu adeziuni înregistrate în Registrul de Evidență a Membrilor (REM).

Art. 57 Organizaţia Locală (OL), în principal, are atribuții executive privind legătura directă constantă cu cetățenii și comunitatea locală pentru desfășurarea în condiții optime a vieții sociale a comunităților locale, a campaniilor de atragere de noi membri, precum şi a campaniilor electorale la toate nivelele, administrative locale, județene / provinciale, regionale, teritoriale / statale, legislative, europarlamentare, Prezidențiale și referendumuri. Organizația Locală este condusă de un BEX Local ales în cadrul Adunării Generale de Constituire sau de Alegeri în conformitate cu prevederile Statutului, ROF, Codului Etic și Metodologiei specifice.

Art. 58 BEX Local este organismul de decizie politică și se întrunește ori de câte ori este nevoie.Art. 59 Pe teritoriul localităților se constituie organizații locale (OL) formate din totalitatea membrilor de partid din localitate, conform Statutului, ROF și Codului Etic.

Art. 60 Atribuțiile, precum și modul concret în care se organizează, se desfășoară și se conduce activitatea OL sunt prevăzute în prezentul ROF.

Art. 61 Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, BEX OL adoptă hotărâri și emite decizii prin vot majoritar în prezența a minim 2/3 din membri.

 

3.2   Organizaţia județeană (România) / provincială (Străinătate) OJ / OP

Art. 62 În fiecare județ / provincie se constituie câte o organizație județeană / provincială, aceasta urmând să aibă denumirea de Organizație Județeană (OJ – România) sau Organizație Provincială (OP – Străinătate), formată din toate organizațiile locale de pe teritoriul județului / provinciei respective.

Art. 63 Activitatea dintr-o OJ sau OP se conduce de către un BEX OJ sau OP ales prin vot în cadrul Conferinței de Constituire sau alegeri județene / provinciale.

Art. 64 BEX OJ/OP se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea a 2/3 din membrii aleși.

Art. 65 Conferinţa Extraordinară a OJ/OP se convoacă la solicitarea BP OJ/OP, la cererea a cel puţin 1/2 din numărul OL care o constituie sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

Art. 66 Atribuţiile şi competenţele, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea OJ și OP, sunt prevăzute în ROF.

Art. 67 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, BEX OP/OJ adoptă hotărâri, şi emite decizii cu vot majoritar în prezența a minim 2/3 din membri.

 

3.3   Organizațiile Regionale  OR (România și Străinătate)

Art. 68  Pe teritoriul regiunilor din România și din Străinătate, se constituie Organizații Regionale (OR) formate din totalitatea OJ/OP și a membrilor de partid din regiunea respectivă.

Art. 69 Activitatea dintr-o OR se conduce de către un BEX OR ales prin vot în cadrul Conferinței Regionale de Constituire sau Conferinței de Alegeri, care se întruneşte semestrial sau ori de căte ori este nevoie la solicitarea a 2/3 din membrii BEX OR.

Art. 70 Conferinţa Extraordinară a OR se convoacă la solicitarea BP al OR, la cererea a cel puţin 1/2 din OJ/OP care o constituie sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

Art. 71 Atribuţiile şi competenţele, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea OR, sunt prevăzute în ROF.

Art. 72 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, BEX OR adoptă hotărâri şi emite decizii cu vot majoritar în prezența a minim 2/3 din membri.

 

3.4   Organizaţiile  Teritoriale / Statale  în Străinătate și Organizația România

Art. 73 Pe teritoriul fiecărui stat,  România inclusă, se constituie câte o Organizație Teritorială (OT) formată din totalitatea Organizațiilor Regionale OR și a membrilor de partid din statul respectiv, condusă de un BEX Teritorial ales în cadrul Conferinței Teritoriale/Statale de Constituire sau a Conferinței de Alegeri la nivel Teritorial care are loc o data la doi ani.

Art. 74 Activitatea dintr-o OT se conduce de către BEX OT care se întrunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea a 2/3 din membrii biroului.

Art. 75 Conferinţa Extraordinară a OT se convoacă la solicitarea BP OT, la cererea a cel puțin 1/2 din numărul OR care o constituie sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

Art. 76 Atribuţiile şi competenţele, precum şi modul concret în care se organizează, se desfășoară şi se conduce activitatea OT, sunt prevăzute în ROF.

Art. 77 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, BEX OT adoptă hotărâri şi emite decizii cu vot majoritar în prezența a minim 2/3 din membri.

 

3.5   Organizația PDR Centrală

Art. 78 Organizaţiile Teritoriale PDR din Străinătate (pe țări, altele decât România), împreună, și Organizația Teritorială România se asimilează ca organizații egale în drepturi și obligații de același nivel și împreună formează PDR.

Art. 79 Structura și funcționarea organizațiilor, la fiecare nivel, este prevăzută în prezentul ROF.

Art. 80 Atribuțiile, drepturile și obligațiile, precum şi modul concret în care se organizează, se desfășoară şi se conduce activitatea PDR la fiecare nivel, sunt prevăzute în Statutul, ROF și Codul de Etică al PDR.

Art. 81 Congresul este forul suprem de conducere al Partidului Diaspora Română, se constituie din delegaţi aleşi de Conferinţele Organizaţiilor Teritoriale/Statale, în baza Normei de reprezentare stabilită de prezentul Statut şi ROF și se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea Consiliului Director.

Art. 81 Conferința Extraordinară se convoacă in caz de stare de necesitate, la cererea a minim 1/2 din numărul total al organizațiilor teritoriale care reprezintă minim 1/2 din totalul membrilor aderenți sau la cererea BP PDR.

 

3.6   Norma de reprezentare / delegare pe nivele ierarhice

Art. 82 Organizațiile Județene / Provinciale

 1. Prima Conferința județeană / provincială de constituire și alegeri se organizează pe baza și la cererea a minim cinci organizații locale dintr-un județ / provincie adresată Comitetului de inițiativă central sau BP PDR.
 2. În cadrul Conferințelor de constituire și / sau alegeri la nivel județean / provincial, norma de reprezentare este de un delegat la fiecare zece membri ai organizației locale înscriși și cu adeziune.
 3. Stabilirea delegaților OL pentru conferințele județene / provinciale se face de către BEX OL și se înaintează BEX OJ / OP și spre validare BP PDR.
 4. În cazul primei Conferințe de constituire și alegeri județene / provinciale, listele cu delegații OL vor fi înaintate Comitetului de inițiativă județean / provincial și spre validare Conducerii centrale până la definitivarea structurii organizatorice în cadrul primului Congres PDR sau BP după primul Congres.
 5. În caz de absență motivată a delegaților la Conferința județeană / provincială, se acceptă delegarea / mandatarea în raport de unu la unu (un delegat prezent nu poate avea mai mult de o delegație / mandat de la un delegat absent).
 6. Modelul de delegație / mandat la nivel de OJ / OP pentru Conferința Județeană / Provincială este cel din Anexa 3 la prezentul ROF.

Art. 83 Organizațiile Regionale

 1. Prima Conferința regională de constituire și alegeri se organizează pe baza și la cererea a minim cinci organizații județene / provinciale dintr-o regiune, adresată Comitetului de inițiativă central sau BP PDR.
 2. În cadrul Conferințelor de constituire și / sau alegeri la nivel regional, OR, norma de reprezentare este de un delegat la fiecare 10 membri ai organizației județene / provinciale înscriși și cu adeziune.
 3. Stabilirea delegaților OJ / OP pentru conferințele regionale se face de către BEX OJ / OP și se înaintează Comitetului de inițiativă central sau după primul congres BP PDR.
 4. În cazul primei Conferinței de constituite și alegeri a OR listele cu delegații OJ / OP vor fi înaintate Comitetului de inițiativă regional sau Conducerii centrale pentru validare, până la definitivarea structurii organizatorice în cadrul primului Congres PDR.
 5. În caz de absență motivată a delegaților la Conferința regională se acceptă delegarea / mandatarea în raport de unu la unu (un delegat prezent nu poate avea mai mult de o delegație/mandat de la un delegat absent).
 6. Modelul de delegație / mandat la nivel de OR pentru Conferința Regională este cel din Anexa 4 la prezentul ROF.

Art. 84 Organizațiile Teritoriale /Statale

 1. Prima Conferința teritorială de constituire și alegeri se organizează pe baza și la cererea a minim cinci organizații regionale sau județene / provinciale dintr-un stat adresată Comitetului de inițiativă central sau BP PDR.
 2. În cadrul Conferințelor de constituire și / sau alegeri la nivel teritorial / statal, OT, norma de reprezentare este de un delegat la fiecare zece membri ai organizației județene / provinciale sau ai organizației teritoriale, înscriși și cu adeziune în cazul statelor organizate și pe criterii regionale.
 3. Stabilirea delegaților OT pentru conferințele teritoriale / statale se face de către BEX OT și se înaintează sore validare BP PDR.
 4. În cazul primei Conferinței de constituite și alegeri a OT listele cu delegații OR sau OJ / OP acolo unde organizațiile teritoriale / statale nu sunt structurate pe regiuni ci doar pe județe / provincii, vor fi înaintate Comitetului de inițiativă teritorial / statal și BP sau Conducerii centrale pentru validare, până la definitivarea structurii organizatorice în cadrul primului Congres PDR.
 5. În caz de absență motivată a delegaților se acceptă delegarea / mandatarea în raport de unu la unu (un delegat prezent nu poate avea mai mult de o delegație/mandat de la un delegat absent).
 6. Modelul de delegație / mandat la nivel teritorial / statal pentru Conferința Teritorială / Statală este cel din Anexa 5 la prezentul ROF.

Art. 85 Congresul PDR

 1. Primul Congres al PDR este cel de constituire la nivel organizatoric executiv a partidului.
 2. În cadrul primului Congres și a celor următoare, norma de reprezentare este de un delegat la fiecare o sută de membri ai organizaților teritoriale / statale, înscriși și cu adeziune, urmând ca această normă să poată fi modificată în funcție de creșterea numerică a partidului.
 3. Stabilirea delegaților OT pentru primul Congresul PDR se face de către BP OT și se înaintează Comitetului de organizare a Congresului PDR.
 4. După primul congres și alegerea structurii executive a partidului, de organizarea congreselor și conferințelor extraordinare se va ocupa BP PDR.
 5. În caz de absență motivată a delegaților la Congres, se acceptă delegarea / mandatarea în raport de unu la unu (un delegat prezent nu poate avea mai mult de o delegație / mandat de la un delegat absent).
 6. Modelul de delegație / mandat la nivel teritorial / statal pentru Congresul PDR este cel din Anexa  6 la prezentul ROF.

Art. 86 Conferința Extraordinară

 1. În cadrul Conferințelor Extraordinare, norma de reprezentare este de un delegat la fiecare 250 membri ai organizațiilor teritoriale / statale, înscriși și cu adeziune, urmând ca această normă să poată fi modificată prin hotărâre a BP PDR în funcție de creșterea numerică a partidului.
 2. Stabilirea delegaților OT pentru Conferințele Extraordinare se face de către BP OT și se înaintează spre validare BP PDR.
 3. În caz de absență motivată a delegaților se acceptă delegarea / mandatarea în raport de unu la unu (un delegat prezent nu poate avea mai mult de o delegație/mandat de la un delegat absent)
 4. Modelul de delegație / mandat la nivel teritorial / statal pentru Conferința Extraordinară este cel din Anexa 7 la prezentul ROF.

 

3.7. Relaţiile de colaborare și subordonarea ierarhică

Art. 87 Organizațiile Locale, Organizațiile Județene / Provinciale, Organizațiile Regionale, Organizațiile Teritoriale / Statale se constituie conform prezentului Statut și ROF, iar BEX Local, BEX Provincial / Județean, BEX Regional, BEX Teritorial / Statal se aleg, o dată la doi ani începând cu data constituirii, prin vot secret sau la vedere, prin modalităţi specifice, sau înainte de termen, prin proceduri speciale, prevăzute de ROF.

Art. 88 Ordinea ierarhică este următoarea: Organizația Locală OL, Organizația Județeană/Provincială OJ/OP, Organizația Regională OR, Organizația Teritorială OT, PDR.

Art. 89 Deciziile şi hotărârile BEX OL, OP/OJ, OT și BP PDR se iau prin vot majoritar în prezența a minim 2/3 dintre  membrii organelor de conducere la fiecare nivel prevăzut în ROF.

Art. 90 PDR poate constitui organizaţii, altele decât organizaţiile statutare pe criterii zonale sau profesionale. Acestea reunesc membri PDR grupaţi pe un criteriu specific.

 1. Organizaţiile specifice se constituie în scopul realizării şi promovării de programe şi acţiuni ale partidului specifice pentru categoria respectivă, care sunt puse în practică împreună cu structurile organizatorice ale PDR.
 2. Organizaţiile adaptează în permanenţă activitatea lor la direcţiile de acţiune politică stabilite prin Programul politic al PDR, la solicitarea consistentă a membrilor precum şi la politicile europeane agreate.
 3. În acest scop, organizaţiile vor face, dacă este necesar, toate demersurile utile afilierii la aceste alte organizații politice internaționale.
 4. Aceste organizaţii se înfiinţează cu aprobarea sau la cererea BP PDR şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii aprobate de către Consiliul Director (CD) la propunerea BP PDR
 5. Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare Statutului PDR.
 6. Conform regulamentelor aprobate, aceste organizații își aleg organisme de conducere proprii la toate nivelele, care vor fi coordonate de birourile executive la nivelul respectiv și subordonate birourilor executive teritoriale/statale ale organizațiilor interne respective.
 7. Documentele programatice elaborate de aceste organizaţii se supun aprobării Biroului Permanent al PDR.

 

3.8 Organizația de Tineret PDR (TDR)

Art. 91 Tineretul PDR  (TDR) cuprinde membri care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

Art. 92 Membrii TDR care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcţii într-un organism de conducere al TDR, la orice nivel, pot activa în cadrul TDR până la încheierea mandatului respectiv.

Art. 93 Conducerile executive ale PDR au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din TDR la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.

3.9 Organizaţia Femeilor din PDR (FPDR)

Art. 94 OFDR cuprinde femeile membre de partid care acţionează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum şi pentru instituţionalizarea, respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viaţa politică, economică şi social-culturală.

Art. 95 Scopul OFDR este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi pentru punerea lor în practică a acestora împreună cu structurile organizatorice ale PDR.

 

3.10  Organizaţia Oamenilor de Afaceri a PDR (OADR)

Art. 96 OADR cuprinde membri ai partidului care activează în sfera imprenditorială şi în mediul de afaceri din țară și din Străinătate.

Art. 97 Scopul OADR este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a activității imprenditoriale, a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de afaceri în general, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.

 

3.11 Organizaţia Pensionarilor PDR (PPDR)

Art. 98 Poate deveni membru al PPDR orice pensionar sau persoană vârstnică, membru al PDR, care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea Programului Politic şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei.

Art. 99 Organizaţia Pensionarilor PDR (PPDR) este constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi dispoziţiile legale în vigoare și are următoarele obiective:

 1. Stimulează participarea pensionarilor la viaţa politică în cadrul PDR şi îşi asumă responsabilitatea elaborării şi propunerii strategiei, precum şi a Programului Politic al PDR în domeniul protecţiei persoanele de vârsă înaintată.
 2. Promovează programul politic şi acţiunea politică a PDR, recomandă ca pensionarii să fie primiţi în partid şi acţionează pentru integrarea lor în structurile sale politice.
 3. Iniţiază şi organizează activităţi specifice pensionarilor şi persoanelor vârstnice.
 4. Colaborează cu instituţiile sociale, biserica şi ONG-urile pentru iniţierea unor acţiuni de ajutorare a persoanelor aflate în dificultăţi sociale;
 5. Prezentă propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ specific, care să determine îmbunătăţirea vieţii pensionarilor şi a persoanelor înaintate în vârstă.

 

3.12 Adunarile Generale și Conferințele de Alegeri în afara calendarului programat

Art. 100 În cadrul Organizației locale se pot organiza Adunări Generală de Alegeri, în afara calendarului programat, în următoarele cazuri:

 1. În cazul demisiei Președintelui sau a 1/3 din membrii BEX OL;
 2. În cazul cererii de reconfirmare a încrederii înaintate de către Președintele OL sau de BEX OL;
 3. La cererea a 1/3 din membrii cu adeziune a organizației;
 4. La solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

Art. 101 Adunarea Generală este statutar constituită în prezența a 2/3 din membrii cu adeziune iar hotărârile se iau cu votul a 50% +1 din membrii prezenți.

Art. 102 In cadrul Organizației Județene / Provinciale, OJ / OP, se pot organiza Conferințe de Alegeri, în afara calendarului programat, în următoarele cazuri:

 1. În cazul vacantării funcției de Președinte OJ / OP, în maxim 30 de zile de la demisia sau rămânerea definitivă a hotărârii de excluderea a acestuia;
 2. La cererea a 1/3 din membrii BEX OJ /OP;
 3. În cazul cererii de reconfirmare a încrederii înaintate de către Președintele OJ / OP sau de BEX OJ / OP;
 4. La cererea a 1/3 din Organizațiile Locale care compun OJ /OP și care reprezintă minim 1/3 dintre membrii cu adeziune ai acesteia;

Art. 103 Conferința de Alegeri Județeană / Provincială este statutar constituită în prezența a minim 2/3 din membrii delegați ai  OL iar hotărârile se iau cu vot secret a 50% +1 din delegațiii.

Art. 104 In cadrul Organizației Regionale  se pot organiza Conferințe de Alegeri, în afara calendarului programat, în următoarele cazuri:

 1. În cazul vacantării funcției de Președinte OR, în maxim 30 de zile de la demisia sau rămânerea definitivă a hotărârii de excluderea a acestuia;
 2. la cererea a 1/3 din membrii BEX OR;
 3. în cazul cererii de reconfirmare a încrederii înaintate de către Președintele  OR sau de BEX OR;
 4. la cererea a 1/3 din Organizațiile Județene / Provinciale care compun OR și care reprezintă minim 1/3 dintre membrii cu adeziune ai acesteia;

Art. 105 Conferința de Alegeri Regionale este statutar constituită în prezența a minim 2/3 din delegații OJ / OP iar hotărârile se iau prin vot secret a 50% +1 din delegații prezenți.

Art. 106 In cadrul Organizației Teritoriale / Statale  se pot organiza Conferințe de Alegeri, în afara calendarului programat, în următoarele cazuri:

 1. În cazul vacantării funcției de Președinte OT, în maxim 30 de zile de la demisia sau rămânerea definitivă a hotărârii de excluderea a acestuia;
 2. la cererea a 1/3 din membrii BEX OT;
 3. în cazul cererii de reconfirmare a încrederii inaintate de către Președintele OT sau de BEX OT;
 4. la cererea a 1/3 din Organizațiile Regionale care compun OT și care reprezintă minim 1/3 dintre membrii cu adeziune ai acesteia;

Art. 107 In cazul în care OT este constituită doar din Organizații Județene / Provinciale procedura și norma de reprezentare este aceeași ca la nivelu Conferinței de alegeri Județene / Provinciale.

 1. Norma de delegare este de un delegat la 10 membri cu adeziune ai OJ / OP sau OR.
 2. Conferința de Alegeri Teritoriale / Statale este statutar constituită în prezența a minim 2/3 din delegații OJ / OP sau OR iar hotărârile se iau prin vot secret a 50% +1 din delegații prezenți.

 

CAPITOLUL 4  ORGANISMELE DE CONDUCERE ALE PDR

4.1   Organizarea Adunării Generale a Organizației Locale (OL)

4.2   Biroul Executiv al Organizației Locale (BEX OL)
4.3   Organizarea Conferinței Județene / Provinciale (OJ / OP)

4.4   Biroul Executiv Județean / Provincial  (BEX OJ / OP)

4.5   Organizarea Conferinței Regională (OR)

4.6   Biroul Executiv Regional (BEX OR)

4.7   Organizarea Conferinței Teritoriale / Statale (OT)

4.8   Biroul Executiv Teritorial (BEX T)

4.9   Biroul Permanent Central (BP PDR)

4.10  Consiliul Director (CD)

4.11  Conferința Extraordinară (CE)

4.12  Congresul PDR

 

4.1 Organizația și Adunarea Generală a Organizației Locale (OL) 

Art. 108 Organizația Locală OL

Totalitatea membrilor cu adeziune dintr-o localitate formează Organizația Locală (OL).

Art. 109 Constituirea OL se face în cadrul Adunării Generale de Constituire a Organizațieii Locale la cererea adresată Membrilor fondatori ai PDR de către comitetul de inițiativă local în numele a  minim 30 de membri cu adeziuni înregistrate în REM, dintr-o localitate.

Art. 110 Dispoziții organizatorice și provizorii

 1. Stabilirea datei și locului de desfășurare a AG de constituire și / sau alegeri se face la cererea Comitetului de inițiativă local sau a BEX OL și doar cu acordul Comitetului de inițiativă central sau BP PDR.
 2. Adunarea generală de alegeri se desfășoară la fiecare doi ani iar nerespectarea acestui termen pentru mai mult de 60 de zile atrage de la sine dizolvarea organizației și reorganizarea acesteia sub conducerea directă a BP PDR.
 3. Adunarea Generală a Organizaţiei Locale poate avea loc doar după convocarea tuturor membrilor cu adeziune, cu minim 15 zile înainte și în prezența a minim 2/3 din membrii înscriși.
 4. La AG pot participa invitați externi stabiliţi de Comitetul de inițiativă local pentru AG de constituire și alegeri sau BEX OL după.
 5. Conducerea AG de constituire și alegeri în organizația locală se face de către un reprezentant al conducerii teritoriale / centrale a partidului delegat de către Comitetul de inițiativă central sau de către BP.
 6. AG este statutar constituită în prezența a 2/3 dintre membrii cu adeziune iar organele de conducere devin operative cu votul majorității membrilor prezenți.
 7. Procesul verbal original al AG de constituire și / sau alegeri se trimite de către Președintele ales al OL spre validare la Comitetul de inițiativă central sau BP PDR.
 8. După validarea PV al AG de constituire și sau alegeri OL și BEX OL devin operative și dobândesc toate drepturile și obligațiile statutare.
 9. În derogare de la aprobarea în primul Congres, metodologia specifică pentru Adunarea Generală de Constituire și Alegeri în cadrul Organizației Locale este cea din Anexa 8 la prezentul ROF.

4.2 Biroul Executiv al Organizației Locale (BEX OL)

Art. 111 BEX OL este ales prin vot deschis în cadrul Adunării Generale a Organizației Locale constituite statutar cu un minim de 51% din voturile a minim 2/3 din membrii aderenți ai organizației locale.

Art. 112 Componența

BEX OL este format din:

 1. Președinte
 2. Vicepreședinte
 3. Secretar General
 4. Trezorier
 5. Membru

 

Art. 113  Atribuțiile BEX OL

 1. BEX OL are următoarele atribuţii:
 2. coordonează activitatea OL între Adunările Generale;
 3. organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel local şi se preocupă de atragerea de noi membri;
 4. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi informează permanent membrii asupra activităţilor sale;
 5. mobilizează membrii organizaţiei pentru participarea la activităţile proprii sau la manifestările organizate de conducerea organizaţiei județene / provinciale și teritoriale sau de conducerea centrală a organizaţiei;
 6. adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniilor electorale sau referendumurilor sau oricăror activități de promovare pe raza localităţii în care activează organizaţia;
 7. adoptă măsuri în vederea cunoaşterii și îmbunătățirii de către membri a Programului Politic PDR;
 8. organizează activităţi şi întruniri politice pentru membrii organizaţiei;
 9. asigură dezvoltarea şi respectarea democraţiei interne şi crează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor organizaţiei asupra problemelor importante de pe agenda organizaţiei;
 10. informează periodic, conducerea OJ / OP și OT cu privire la activitatea organizaţiei;
 11. îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului ROF.
 12. Preşedintele BEX OL coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei, conduce activitatea BEX OL și reprezintă organizaţia în faţa oficialităţilor din localitate și a organelor ierarhic superioare pe linie de partid.

 

4.3   Organizația și Conferința Județeană / Provincială (OJ / OP)

Art. 114 Organizația Județeană / Organizația Provincială (OJ / OP)

Totalitatea Organizațiilor Locale dintr-o Provincie / dintr-un Județ formează Organizația Provincială / Județeană. (OP/OJ)

Art. 115 Norma de reprezentare a organizațiilor Provinciale / Județene în cadrul Conferinței Regionale este de 1 delegat la 10 membri cu adeziuni ai organizațiilor Provinciale / Județene,  dintre care obligatoriu minim primii cinci membri ai BEX urilor Organizațiilor Județene / Provinciale în care se organizează alegerile.

Art. 116 Dispoziții provizorii

1) Norma de reprezentare / delegare și modul de desfășurare și alegeri în cadrul Conferinței Regionale sunt prevăzute de metodologia specifică provizorie până la data aprobării prezentului ROF în cadrul primului Congres.

2) În derogare de la aprobarea în primul Congres, metodologia specifică pentru desfășurarea Conferinței de Constituire și Alegeri Județene / Provinciale este cea din Anexa 9 la prezentul ROF.

Art. 117 Atribuțiile Conferinței Județene / Provinciale

 1. alege Preşedintele şi BEX OJ / OP;
 2. aprobă Rapoartele de activitate ale organismelor de conducere;
 3. adoptă Programul de acţiune bianual al OJ;
 4. alege delegaţii la Conferinţa OT în baza normei de reprezentare stabilite prezentul ROF
 5. desemnează candidaţii OJ / OP pentru BEX OT;
 6. dezbate problemele cu care se confruntă comunitatea românească din OT de apartenență;
 7. analizează activitatea OL componente.

 

4.4 Biroul Executiv  Județean / Provincial (BEX OP/OJ)

Art. 118 BEX OJ / OP este ales prin vot deschis în cadrul Conferinței Provinciale / Județene constituite statutar de către delegații tuturor Organizațiilor Locale, cu un minim de 51% din voturi, în prezența a nu mai puțin de 2/3 din delegații desemnați de Organizațiile Locale.

Art. 119 Componența BEX OJ / OP

BEX OJ / OP este format din:

 1. Președinte
 2. 2 Vicepreședinți, de drept președinții primelor două, ca mărime, OL din județ / provincie.
 3. Secretar General
 4. Trezorier
 5. 3 membri

Art. 120  Atribuțiile BEX OJ / OP

 1. BEX OJ / OP are următoarele atribuţii:
 2. a) coordonează activitatea OJ / OP între şedinţele Conferinţei;
 3. b) organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel județean / provincial şi se preocupă de înfiinţarea de organizaţii locale;
 4. c) urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Conferinţei şi informează permanent organizaţiile locale asupra activităţilor sale;
 5. d) mobilizează membrii organizaţiei pentru participarea la activităţile proprii sau la manifestările organizate OR, OT și PDR;
 6. e) adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniilor electorale administrative, legislative, europarlamentare și a referendumurilor în cadrul comunităţilor româneşti la nivel județean / provincial, pe raza statului în care activează organizaţia;
 7. f) organizează activităţi de instruire şi pregătire a membrilor;
 8. g) asigură dezvoltarea şi respectarea democraţiei interne şi creează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor organizaţiei asupra problemelor importante de pe agenda organizaţiei;
 9. h) informează, periodic, conducerea OR, OT și PDR cu privire la activitatea organizaţiei;
 10. i) îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului ROF.
 11. Preşedintele OJ / OP are următoarele atribuţii:
 12. a) coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei;
 13. b) conduce lucrările Conferinţei şi activitatea BEX OJ / OP;
 14. c) reprezintă organizaţia la nivelul organelor centrale de conducere;
 15. d) reprezintă organizaţia în relaţiile cu instituţiile şi oficialităţile de la nivelul județului / provinciei respective, precum şi în relaţiile cu alte organizaţii politice sau organizaţii neguvernamentale din județul / provincia de apartenență.

 

4.5   Organizația și Conferința Regională (OR) 

Art. 121 Organizația Regională  OR

Totalitatea Organizațiilor Provinciale / Județene dintr-o regiune  formează Organizația Regională (OR). 

Art. 122 Norma de reprezentare a organizațiilor Provinciale / Județene în cadrul Conferinței Regionale este de 1 delegat la 10 membri cu adeziuni ai organizațiilor Provinciale / Județene,  dintre care obligatoriu minim primii cinci membri ai BEX urilor Organizațiilor Județene / Provinciale în care se organizează alegerile. 

Art. 123 Dispoziții organizatorice și provizorii

1) Norma de reprezentare / delegare și modul de desfășurare și alegeri în cadrul Conferinței Regionale sunt prevăzute de metodologia specifică provizorie până la data aprobării prezentului ROF în cadrul primului Congres.

2) În derogare de la aprobarea în primul Congres, metodologia specifică pentru desfășurarea Conferinței de Constituire și Alegeri Regionale este cea din Anexa 10 la prezentul ROF.

Art. 124 Atribuțiile Conferinței regionale

 1. alege Preşedintele şi OR;
 2. aprobă Rapoartele de activitate ale organismelor de conducere;
 3. adoptă Programul de acţiune bianual al OR;
 4. alege delegaţii la Conferinţa OT în baza normei de reprezentare stabilite prezentul ROF.
 5. desemnează candidaţii OR pentru BEX OT;
 6. dezbate problemele cu care se confruntă comunitatea românească din OT de apartenență;
 7. analizează activitatea OJ / OP componente.

 

4.6   Biroul Executiv Regional (BEX OR)

Art. 125 BEX OR este ales prin vot deschis în cadrul Conferinței Regionale constituite statutar din toate Organizațiile Județene / Provinciale, cu un minim de 51% din voturile exprimate, în prezența a nu mai puțin de 2/3 din delegații desemnați de organizațiile Provinciale / Județene.

Art.  126 Componența BEX OR

BEX R este format din:

 1. Președinte
 2. 2 Vicepreședinți, de drept președinții primelor două, ca mărime, organizații din regiune.
 3. Secretar General
 4. Trezorier
 5. 3 membri

Art. 127 Atribuțiile BEX OR

 1. BEX OR are următoarele atribuţii:
 2. a) coordonează activitatea OR între şedinţele Conferinţei;
 3. b) organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel regional şi se preocupă de coordonarea înființării OL;
 4. c) urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Conferinţei şi informează permanent OJ / OP asupra activităţilor sale;
 5. d) mobilizează membrii OR prin intermediul OJ / OP și OL pentru participarea la activităţile proprii sau la manifestările organizate OR, OT și PDR;
 6. e) adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniilor electorale administrative, legislative, europarlamentare și a referendumurilor în cadrul comunităţilor româneşti la nivel regional, pe raza statului în care activează organizaţia;
 7. f) organizează activităţi de instruire şi pregătire a membrilor;
 8. g) asigură dezvoltarea şi respectarea democraţiei interne şi creează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor organizaţiei asupra problemelor importante de pe agenda organizaţiei;
 9. h) informează, periodic, conducerea OT și PDR cu privire la activitatea organizaţiei;
 10. i) îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului ROF.
 11. Preşedintele OR are următoarele atribuţii:
 12. a) coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei;
 13. b) conduce lucrările Conferinţei şi activitatea BEX OR;
 14. c) reprezintă organizaţia la nivelul organelor centrale de conducere;
 15. d) reprezintă organizaţia în relaţiile cu instituţiile şi oficialităţile de la nivelul regiunii respective, precum şi în relaţiile cu alte organizaţii politice sau organizaţii neguvernamentale regionale.

 

4.7   Organizația și Conferința Teritorială / Statală (OT) 

Art. 128 OT

Totalitatea organizațiilor locale dintr-o provincie / dintr-un județ  formează Organizația organizația Provincială / Jedețeană. 

Art. 129 Norma de reprezentare a Organizațiilor Regionale în cadrul Conferinței Teritoriale este de 1 delegat la 10 membri ai Organizației Regionale, dintre care obligatoriu minim primii cinci membri ai BEX urilor Organizațiilor Regionale din regiunea în care se organizează alegerile.

Art. 130 Dispoziții organizatorice și provizorii

1) Norma de reprezentare / delegare și modul de desfășurare și alegeri în cadrul Conferinței Teritoriale / Statale sunt prevăzute de metodologia specifică provizorie până la data aprobării prezentului ROF în cadrul primului Congres.

2) În derogare de la aprobarea în primul Congres, metodologia specifică pentru desfășurarea Conferinței de Constituire și Alegeri Teritoriale / Statale este cea din Anexa 11 la prezentul ROF.

Art. 131 Atribuțiile Conferinței Teritoriale / Statale

 1. alege Preşedintele şi BEX OT;
 2. aprobă Rapoartele de activitate ale organismelor de conducere;
 3. adoptă Programul de acţiune bianual al OT;
 4. alege delegaţii la Conferința Extraordinaro, Consiliul Director, BO PDR în baza normei de reprezentare stabilite prezentul ROF
 5. desemnează candidaţii OT pentru BP PDR;
 6. dezbate problemele cu care se confruntă comunitatea românească din OT de apartenență;
 7. analizează activitatea OL, OJ / OP, OR, componente.

 

4.8   Biroul Executiv Teritorial / Statal (BEX OT)

Art. 132 BEX OT este ales prin vot deschis în cadrul Conferinței Teritoriale constituite statutar din toate Organizațiile Regionale dintr-un stat, cu un minim de 51% din voturile exprimate, în prezența a nu mai puțin de 2/3 din delegații desemnați de organizațiile Regionale.

Art. 133  Componența BEX OT

BEX T este format din:

 1. Președinte
 2. 3 Vicepreședinți, de drept președinții primelor trei, ca mărime, organizații din provincie / județ.
 3. Secretar General
 4. Trezorier
 5. 3 membri

Art. 134  Atribuțiile BEX OT

 1. BEX OT are următoarele atribuţii:

a)coordonează activitatea OT între şedinţele Conferinţei;

b) organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel regional şi se preocupă de coordonarea OJ / OR din statul de apartenență;

c) urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Conferinţei teritoriale / statale şi informează permanent OL, OJ / OP și OR asupra activităţilor sale;

d) mobilizează membrii OT prin intermediul OR, OJ / OP și OL pentru participarea la activităţile proprii sau la manifestările organizate de OT și PDR;

e) adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniilor electorale administrative, legislative, europarlamentare și a referendumurilor în cadrul comunităţilor româneşti pe teritoriul statului în care activează organizaţia;

f) organizează activităţi de instruire şi pregătire a membrilor;

g) asigură dezvoltarea şi respectarea democraţiei interne şi creează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor organizaţiei asupra problemelor importante de pe agenda organizaţiei;

h) informează, periodic, conducerea PDR cu privire la activitatea organizaţiei;

i) îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului ROF.

      2. Preşedintele OT are următoarele atribuţii:

a) coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei;

b) conduce lucrările Conferinţei şi activitatea BEX OT;

c) reprezintă organizaţia la nivelul organelor centrale de conducere;

d) reprezintă organizaţia în relaţiile cu instituţiile şi oficialităţile de la nivelul statului de apartenență, precum şi în relaţiile cu alte organizaţii politice sau organizaţii neguvernamentale statale.

 

4.9 Biroul Permanent Central  (BPC)

Art. 135 Funcţiile BPC

BP PDR este organismul permanent de conducere executivă a activităţii partidului între două şedinţe consecutive ale Congresului.

Art. 136 Atribuţiile BPC

 1. BP PDR are următoarele atribuţii:
 2. organizează şi conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de către Congres sau Consiliul Director între ședințele acestor organisme;
 3. elaborează proiecte de hotărâri de competența CD, pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Congresului și CD;
 4. coordonează activitatea curentă de partid la toate nivelurile;
 5. adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a deciziilor şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel central;
 6. analizează, coordonează, sprijină şi evaluează activitatea Organizațiilor Teritoriale (OT) şi dispune măsurile ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia şi programele politice ale PDR;
 7. stabileşte măsuri organizatorice în BP Județene/Provinciale și BP Regionale a căror activitate politică se dovedeşte că este ineficientă şi poate organiza noi alegeri în cadrul acestora;
 8. defineşte linia politică concretă şi priorităţile partidului, coordonează între ele programele politice sectoriale şi le propune spre analiză şi aprobare Congresului sau, după caz, CD;
 9. elaborează metodele şi asigură mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului;
 10. alege prin vot liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României și Parlamentele Naționale şi din Parlamentul European;
 11. alege prin vot candidaturile pentru funcţiile eligibile din Camerele Parlamentului;
 12. stabileşte strategia activităţilor parlamentare ale partidului şi, în acest context, adoptă programele legislative şi avizează iniţiative legislative ale partidului și coordonează şi evaluează activitatea parlamentarilor;
 13. monitorizează şi analizează activitatea autorităţilor statului şi adoptă măsurile care se impun ca reacţie la acţiunile acestora;
 14. stabileşte politica de urmat faţă de instituţiile statului;
 15. supune spre aprobarea CD principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului şi supune, ulterior ratificării în prima şedinţă a CD, rezultatele negocierilor respective;
 16. organizează relaţiile cu alte partide, grupări şi formaţiuni politice, sindicate, precum şi cu organismele şi structurile administraţiilor locale statale și internaționale şi ale societăţii civile;
 17. iniţiază, cu aprobarea CD, politicile de alianţe ale partidului ori încheierea unor alianţe electorale, inclusiv cele cu liste de candidaţi comune, precum şi politica de coaliţie parlamentară şi guvernamentală;
 18. stabileşte tactica şi strategia activităţii guvernamentale a partidului şi analizează activitatea reprezentanţilor săi în autorităţile administraţiei publice centrale;
 19. conduce, îndrumă şi coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu excepţia CD și Congresului;
 20. concepe, coordonează şi propune CD modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale şi stabileşte coordonatorii campaniilor electorale la nivel internațional și naţional;
 21. asigură informarea operativă a organizaţiilor teritoriale, a structurilor interne ale partidului cu privire la activitatea sa curentă;
 22. înfiinţează şi coordonează comisii de lucru în probleme de organizare internă;
 23. înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză politică a situaţiei economice şi sociale interne şi internaţionale;
 24. asigură legătura permanentă cu Grupurile Parlamentare ale PDR;
 25. propune CD candidatul partidului la funcţia de prim ministru;
 26. stabileşte mandatul prin care miniştrii duc la îndeplinire politicile PDR;
 27. sancţionează membrii de partid cu funcţii alese în interiorul partidului sau dobândite prin susţinerea partidului, cu excepţia celor aleşi în CD şi Congres;
 28. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut, putând întreprinde totodată orice alte măsuri concrete necesare îndeplinirii obligaţiilor sale statutare;
 29. propune CD candidaturile pentru alegerile parlamentare naționale şi europene și avizează candidaturile la alegerile locale din România și din Străinătate;
 30. propune CD candidaturile pentru funcţiile și candidaturile la toate nivelele;
 31. coordonează activitatea Comisiilor de specialitate;
 32. elaborează împreună cu Comisia de Statut și regulamente, cu consultarea CD, şi propune spre aprobarea CD regulamentul privind cariera politică şi Codul Etic;
 33. aprobă şi revocă purtătorul de cuvânt al partidului și alege prin vot trezorierul partidului;
 34. stabileşte calendarul desfăşurării Conferințelor locale, județene/provinciale, regionale și teritoriale / statale;
 35. administrează patrimoniul partidului;
 36. propune Grupurilor Parlamentare ale PDR candidaţii pentru funcţii în Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PDR. Propunerile sunt votate în cadrul Grupurilor Parlamentare, iar rezultatul votului este validat de CD;
 37. decide depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului, începerea procedurii de suspendare a Preşedintelui României şi acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PDR, decizii validate de către CD;
 38. La solicitarea a 2/3 dintre organizațiile teritoriale BP poate supune deciziei Congresului sau CD încetarea activității PDR.
 39. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, BP adoptă decizii cu votul majorităţii în prezența a minim 2/3 din membrii aleși;

Art. 137 Componenta și structura BPC

BPC PDR este compus din :

 1. Președintele Partidului;
 2. Secretarul General;
 3. Vicepreședinți Executivi – de drept Președinții aleși ai primelor două Organizații Teritoriale cu cei mai mulți membri cu adeziuni;
 4. Vicepreședinți – de drept toți Președinții aleși ai Organizațiilor Teritoriale și alți membri aleși în BP Teritoriale proporțional cu numărul membrilor organizațiilor teritoriale responsabili pentru următoarele departamente independente sau cumulate:
 5. Departamentul apărare și siguranță națională;
 6. Departamentul pentru administrație, ordine publică, și siguranța cetățeanului;
 7. Departamentul pentru Politici privind Justiția și Drepturile Cetățenești;
 8. Departamentul pentru Politici în Sănătate;
 9. Departamentul pentru Politici în Educație, Cercetare, Cultură și Culte;
 10. Departamentul pentru Munca, Familie și Protecție sociala;
 11. Departamentul pentru Buget și Politici Fiscale;
 12. Departamentul pentru Politici Economice și Mediu de afaceri;
 13. Departamentul pentru Politici în Agricultură, Dezvoltare Rurală și Industrie Alimentara;
 14. Departamentul pentru Infrastructura de transport;
 15. Departamentul pentru Mediu, Ape și Silvicultura;
 16. Departamentul pentru Fonduri Europene;
 17. Departamentul pentru Dezvoltare Regionala.
 18. Departamentul pentru Tineret și Sport;
 19. Departamentul pentru Politica Energetica;
 20. Departamentul pentru Strategii, Relații Politice Interne și Internaționale;
 21. Departamentul pentru Comunicații și Societate Informațională;
 22. Departamentul Imagine, Comunicare, Relații cu mass-media, activitate on-line şi Purtător de cuvânt;
 23. doi secretari generali-adjuncți responsabili cu cancelaria, logistica, activitățile electorale și respectiv carieramembrilor;
 24. secretari executivi – de drept toți secretarii executivi ai organizațiilor teritoriale;
 25. liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României și membrii PDR aleși în alte parlamente naționale şi în Parlamentul European;
 26. președinții organizațiilor de tineret, de femei și ai organizațiilor oamenilor de afaceri și organizației de pensionari;
 27. foştii preşedinţi ai partidului, membri PDR;

Art. 138 La reuniunile BP participă, de drept, miniștrii în exercițiu, președinții celor două camere ale Parlamentului, membri PDR la cerere;

Art. 139 În cazurile în care persoanele prevăzute la alin. 2) sunt convocate, prezența lor este obligatorie;

Art. 140 Au drept de vot doar: Președintele, Vicepreședinții Executivi, Vicepreședinții și Secretarul General.

Art. 141 Primul-ministru, Președinții celor două camere ale Parlamentului, care sunt membri ai PDR, precum și liderii grupurilor PDR din Parlamentul României și din Parlamentul European, sunt membri de drept ai Biroului Permanent Național, fiindu-le asimilată funcția de vicepreședinte PDR, dacă nu ocupă o altă funcție în cadrul conducerii centrale.

Art. 142 Personalul angajat BP este sprijinit în activitatea sa de personal angajat cu atribuții specifice. Componenţa şi organizarea acestui personal sunt prezentate în prezentul ROF.

Art. 143 Responsabilităţile Președintelui

Preşedintele PDR este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării şi aplicării Statutului şi al păstrării identităţii, unităţii şi prestigiului partidului. Preşedintele PDR este persoana care sintetizează elementele de identificare ale partidului şi totodată simbolizează valorile sale ideologice şi politice fundamentale. În acest sens, el este liderul doctrinar şi de imagine al partidului.

Art. 144 Competențele Președintelui

 1. Presedintele partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea organismelor la nivel central, avand urmatoarele competente:
 2. garantează aplicarea Statutului şi a Programului Partidului, supunând dezbaterii şi deciziei organismelor competente neconcordanţele sesizate;
 3. identifică actualizările care sunt necesare spre a menţine în concordanţă Programul de actiuni ale partidului cu evoluţia situaţiei economico-sociale din ţară, precum şi cu situaţia internaţională şi le supune dezbaterii şi deciziei organismelor de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin acestora;
 4. reprezintă partidul în cadrul relatiilor oficiale internaționale şi interne pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;
 5. face declaraţii în numele partidului;
 6. prezidează lucrările Congresului, Consiliului Director, Biroului Permanent și a tuturor întrunirilor ierarhic subordonate la care este prezent;
 7. conduce negocierile politice purtate în numele PDR;
 8. urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Congresului, Consiliului Director și Biroului Permanent;
 9. emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor și deciziilor Congresului, CD și BP;
 10. prezintă, periodic, în CD și BP rapoarte asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor politice angajate prin Programul Partidului;
 11. propune, motivat, organismului de decizie competent demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine funcţii de conducere în partid;
 12. coordonează activitatea Guvernului Alternativă;
 13. prezidează întrunirile conducerii PDR cu membrii Guvernului sau reuniunile Guvernului Alternativa;
 14. poate să-şi aleagă consilieri politici, ale căror funcţii şi atribuţii sunt onorifice;
 15. poate invita la şedinţele BPN anumite persoane pentru a participa la dezbateri, cu aprobarea BP.
 16. În situaţia în care Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita, din motive obiective şi temporare, funcţia, responsabilităţile acestei funcţii se asigură de către Președintele Comitetul Director;

Art. 145 Secretarul General

 1. Secretarul General coordoneaza activitatea de organizare. Este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi a deciziilor CD şi BP. El coordonează activitatea din organizația centrală PDR, organizaţiile Teriroriale, a secretarilor generali adjuncţi şi implementează programele şi proiectele politice aprobate de Congres, CD şi BP.
 2. Secretarul general răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central şi organizațiile teritoriale şi răspunde de gestiunea patrimoniului partidului.
 3. Secretarii generali-adjuncţi sunt responsabili pentru activitatea de cancelarie și patrimoniu, activităţi electorale respectiv pentru activitatea de gestionare a carierei militanţilor; atribuirea responsabilităţilor se face de către secretariul general; secretarii generalii adjuncți coordonează activitatea secretarilor executivi teritoriali.

Art. 146 Vicepreședinții Executivi

În îndeplinirea funcţiilor lor, vicepreşedinţii executivi ai partidului au următoarele competenţe:

 1. coordoneaza:
 2. activitatea precum și punerea în practică a hotărârilor Congresului, CD și a deciziilor și hotărârilor BP aferente departamentului strategii şi relaţii politice; coordonează activitatea grupurilor parlamentare din Parlamentul Romaniei și a parlamentarilor aleși în parlamentele naționale din Străinătate în vederea integrării activităţii acestora în acţiunea unitară a partidului.
 3. activitatea de comunicare precum și punerea în practică a hotărârilor Congresului și CD D și BP privind deciziile și hotărârile Comitetului Director şi BP aferente departamentului imagine, comunicare, relaţii cu mass-media şi a purtătorului de cuvânt; elaborează strategia de comunicare a PDR;
 4. activitatea pentru mediu de afaceri și societatea civila, coordoneaza activitatea precum și punerea în practică a hotărârilor și deciziilor CD şi BP referitoare la relaţiile cu sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale şi grupuri de cetăţeni; coordonează activitatea organizatiilor interne și a Senatului PDR în vederea integrării activităţii acestora în acţiunea unitară a partidului;
 5. activitatea privind relaţiile cu partidele partenere naționale teritoriale şi cu grupul parlamentarilor PDR în Parlamentul European;
 6. prezidează, prin desemnare de către preşedinte, şedinţele CD şi BP în absenţa preşedintelui partidului;
 7. reprezintă partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;
 8. îndeplinesc orice atribuţii delegate de către Preşedintele partidului;

Art. 147 Vicepreședinții

 1. Vicepreşedinţii – Președinți de Organizații Teritoriale sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului la nivel teritorial / statal, putând exprima public poziţia partidului în legătură cu temele politice de actualitate.
 2. Vicepreședinții responsabili pentru departamente coordoneaza activitatile din domeniul aferent departamentului precum și activitatea comisiei de specialitate corespunzătoare; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.

Art. 148 Alte funcții

 1. Secretarii executivi ai comisiilor de specialitate coordonează activitatea comisiei de specialitate corespunzătoare.
 2. Trezorierul răspunde de gestionarea resurselor financiare ale partidului.

Art. 149 Funcţionarea

 1. BP este organul operativ și executiv de analiză şi decizie al partidului între şedinţele Congresului și CD.
 2. BP se reuneşte, săptămânal în videoconferințe sau cu prezență și ori de câte ori este necesar, la propunerea Preşedintelui sau a jumătate plus unul din numărul membrilor BP.
 3. Lucrările BP se desfăşoară statutar în prezenţa a 2/3 din membri și adopta hotărâri și decizii cu votul majorității celor prezenți în prezența Preşedintelui partidului sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre: Secretarul General sau unul dintre Vicepreședinții Executivi cu mandat emis de Președinte.
 4. La ședințele BP sunt acceptate delegările/mandatele de reprezentare scrise pentru decizii sau hotărâri specifice menționate în mandat/delegare. Fiecare membru al BP convocat dar absent la ședință poate mandata/delega un singur alt membru al BP cu mandat în scris și semnat doar pe problematicile clar menționate.

Art. 150 Dreptul de vot și validarea hotărârilor în BP PDR

 1. Au drept de vot în BP PDR: Președintele, Secretarul General, Vicepreședinții Executivi, Vicepreședinții și:
 2. Primul-ministru, Președinții celor două camere ale Parlamentului, care sunt membri ai PDR, precum și liderii grupurilor PDR din Parlamentul României și din Parlamentul European, sunt membri de drept ai Biroului Permanent Național, fiindu-le asimilată funcția de vicepreședinte PDR, dacă nu ocupă o altă funcție în cadrul conducerii centrale.
 3. În BP PDR nu se admit delegări / mandatări ale dreptului de vot.
 4. Hotărârile se iau cu majoritate de voturi în prezența a 2/3 din membrii du drept de vot ai BP , sunt valide și devin obligatorii de la data adoptării lor sau ulterior de la data din hotărâre.

Art. 151 Răspunderea

 1. Membrii BP sunt solidar răspunzători în întreaga activitate a acestuia și răspund pentru activitatea lor in fața Congresului și CD .
 2. Membrii BP răspund de asemenea în nume propriu în faţa CD pentru activitatea desfăşurată.
 3. Organizarea şi funcţionarea BP sunt prevăzute în prezentul ROF.

 

4.10 Consiliul Director PDR (CD PDR)

Art. 152 Componența CD PDR

 1. Consiliul Director (CD) este organismul de conducere colegială a activităţii PDR în perioada dintre Congrese şi este format din membrii BP PDR, Președinții Organizațiilor Regionale (OR), Președinții Organizaţiilor Județene / Provinciale și trezorierul.
 2. CD se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui partidului, a mai mult de jumatate din membrii BP, sau a mai mult de jumătate dintre președinții OT care reprezintă mai mult de jumătate din membrii cu adeziune ai PDR.

Art. 153 Atribuții și funcții de conducere în CD

Atributiile Consiliului Director (CD) sunt:

 1. aprobă acţiunile politice curente ale partidului, precum şi modul de coordonare a programelor politice sectoriale, propuse de către BP PDR;
 2. aprobă iniţierea şi punerea în practică de către BP a politicii de colaborare a partidului;
 3. propune Congresului încheierea unor alianţe electorale politice şi/sau electorale, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;
 4. aprobă principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului, la propunerea BP;
 5. la propunerea BP, prin derogare de la prevederile statutului, poate coopta în funcţii de conducere ale PDR personalităţi ale vieţii politice, sociale, economice, culturale;
 6. stabileşte candidatul la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi pe cel la funcţia de preşedinte al Senatului, la propunerea BP;
 7. propune persoana desemnată de BP pentru a candida ca Prim Ministru și pentru formarea Guvernului; alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidaţii PDR la funcţiile de ministru şi cele asimilate funcţiei de ministru;
 8. desemnează și hotărăște candidaţii la alegerile legislative, naționale şi pentru Parlamentul european la propunerea BP. Hotărârea este definitivă;
 9. analizează modul de transpunere în practică a politicii partidului la toate nivelele;
 10. hotărăşte direcţiile principale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea organizaţiile teritoriale;
 11. analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale BP, ale grupurilor parlamentare, parlamentarilor naționali şi europeni;
 12. poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele alese de partid în Guvern şi în administraţia publică centrală;
 13. desemnează și hotărăște candidaţii pentru funcţiile de primari ai municipiilor reşedinte de judeţ, sectoarelor Municipiului Bucureşti, primar general al Municipiului Bucureşti şi preşedinţi de Consilii Judeţene. Hotărârea este definitivă;
 14. poate aproba, la cererea OT, propuneri de sancţionare a membrilor care ocupă funcţii alese în Congres şi o transmite către Comisia de etică;
 15. îndeplineşte orice sarcini atribuite de ROF, Statut sau Congres;
 16. aprobă, la propunerea BP, retragerea din Guvern a unora sau a tuturor membrilor PDR, după caz;

Conducerea CD este asigurată de:

 1. Președintele PDR;
 2. Un vicepreședinte Executiv, de drept, președintele celei mai mari organizații teritoriale;
 3. Doi vicepreședinți aleși dintre președinții OT, în cadrul primei întruniri a CD;
 4. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, CD adoptă decizii și hotărâri cu votul majorității de 50% +1, în prezența a  2/3 din membrii de drept.

 

4.11 Conferința Extraordinară a PDR

Art. 154

 1. În situaţii speciale în cer din motive organizatorice ce nu suportă amânare până la Congres sau în caz de urgență se poate convoca Conferința Extraordinară a PDR (CE PDR).
 2. BP PDR hotărăşte convocarea CE PDR prin votul majorităţii de 50% +1, în prezența a 2/3 din membri sau la propunerea:
 3. Președintelui PDR;
 4. A minim 1/3 dintre membrii BP PDR care reprezintă minim 1/3 din membrii aderenți ai partidului;
 5. Pentru convocarea CE PDR nu este necesară respectarea termenelor prevăzute pentru Congres. Toate aspectele organizatorice legate de convocarea şi desfăşurarea CE PDR, inclusiv posibilitatea depunerii de noi propuneri de platforme program, se stabilesc în BP care hotărăşte convocarea CE PDR prin vot direct și egal ca putere și în prezența a minim 2/3 din membrii cu drept de vot ai BP PDR.

4.12  Congresul PDR

Art. 155 Congresul PDR este organismul suprem de conducere al PDR, în conformitate cu prevederile legale statutare și ale prezentului ROF.

Art. 156 Convocarea Congresului

 1. Congresul PDR se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea BP PDR.
 2. Ulterior alegerilor parlamentare, cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfășurării, BP PDR în funcţie stabileşte:
  a) locul şi data Congresului; data nu poate depăşi data de 31 iulie a anului următor anului în care se desfăşoară alegerile parlamentare.
 3. timpul de desfăşurare;
 4. numărul de delegaţi și norma de reprezentare a delegaților şi invitaţii;
 5. componenţa nominală a Comisiei de Organizare a Congresului (COC) formată din 15 persoane;
 6. numărul de delegaţi la Congresul PDR nu poate fi mai mic de 500 sau mai mare de 2500. Aceştia sunt delegaţi aleşi în organizaţiile teritoriale.
 7. În cazul primului Congres, în derogare de la normele prezentului ROF, data de desfășurare a congresului se stabilește de comun acord cu toate OT ale PDR.
 8. Ordinea de zi a Congresului se stabileşte de BP PDR şi se comunică organizaţiilor teritoriale cu cel puţin 60 de zile înainte de data Congresului.

Art. 157 Delegații la Congres

 1. Fiecare Organizație Teritorială alege un număr de delegaţi în conformitate cu norma de reprezentare hotărâtă de BP PDR – având în vedere, în principal, numărul membrilor cu adeziuni din fiecare țară și rezultatele electorale.
 2. Alegerile în organizaţiile locale, judeţene/provinciale, regionale și teritoriale/statale, se vor organiza cu cel puţin 45 zile înainte de data Congresului.

Art. 158 Alegerile în Congresul PDR

 1. Congresul PDR este statutar și legal constituit dacă sunt prezenţi mai mult de 2/3 din numărul delegaţilor desemnați de către Organizațiile Teritoriale.

Art. 159 Depunerea candidaturilor

 1. Candidaturile se depun pe funcții, în scris, la Comisia de Organizare a Congresului, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei Congresului.
 2. Pentru alegerea pe funcții se face în cadrul Congresului se întocmesc buletinele vot pe care se înscriu:

a)candidații la funcția de Președinte;

b) candidații la funcțiile de Vicepreședinți Executivi;

c) candidații la funcțiile de Vicepreședinți;

d) candidații la funcția de Secretar General;

e) candidații la funcția de Secretar General Adjunct;

f) candidații la funcția de secretari executivi;

g) candidații la funcția de Trezorier;

h) candidații la consiliul director;

i) candidații la funcțiile de Președinți ai comisiilor tehnice;

      3. Sunt aleși prin vot secret, pe funcții, candidații cu cel mai mare număr de voturi, în ordine descrescătoare.

      4. Ori de câte ori este necesar, CD va completa BP, procedând în conformitate cu alineatele precedente și ROF.

 

Art. 160 Alegerea pe funcții în cadrul Congresului

În cadrul Congresului în care s-a votat și Programul Politic vor fi aleși prin votul secret al majorității delegaților, conform procedurilor de mai jos, următoarele funcții:

 1. Președintele Partidului,
 2. Vicepreședintele Executivi,
 3. Vicepreședinții,
 4. Secretarul General,
 5. Secretarii Executivi,
 6. Trezorierul,
 7. Membrii Consiliului Director – CD PDR.
 8. Președinții comisiilor tehnice. Comisia de Statut și Regulamente, Comisia Centrale de Etică, Comisia de Cenzori și Buget;

Art. 161 Procesul de vot în cadrul Congresului

 1. Pentru alegerile din cadrul Congresului se întocmesc trei buletine de vot pe care se înscriu:

a) Titlurile Platformelor Politice care se dezbat şi numele liderilor acestora;

b) Candidaţii pentru funcţia de Președinte al PDR;

c) Candidaţii pentru funcţiile din BP PDR și din Comisiile tehnice.

      2. Votul delegaţilor este secret cu buletine de vot. Delegații vor opta:

a) pentru sau împotriva Platformei politice, când există una singură, şi pentru unul dintre candidaţii pentru funcţia de Președinte al PDR;

b) pentru una dintre Platformele politice prezentate, când există mai multe platforme supuse votului și pentru unul dintre candidaţii pentru funcţia de Președinte;

     3. Dacă nici una dintre Platforme nu obţine majoritatea voturilor valabil exprimate, se realizează un al doilea tur de scrutin, între primele două Platforme politice propuse, în ordinea voturilor obținute la primul tur iar Platforma care va avea majoritatea voturilor exprimate va deveni Platforma program de acțiune a PDR.

     4. Este ales Președinte PDR, liderul platformei politice care obţine majoritatea voturilor valabil exprimate la Congresul PDR, în turul 1 sau în turul al doilea.

 

Art. 162 Platformele politice                                    

 1. Platformele politice sunt alternative programatice în privinţa liniei politice a partidului elaborate la nivel de organizație teritorială.
 2. Fiecare Platformă Politică propusă va cuprinde idei care promovează valorile promovate de PDR.
 3. Platforma Politică care a avut numărul maxim de voturi în Congres devine Programul de acțiune politică al PDR pentru următorii ani, până la următorul Congres.
 4. Membrii care doresc să promoveze o Platformă politică trebuie să depună proiectul acesteia la Comisia de Organizare a Congresului, cu cel puţin 60 de zile înainte de desfășurare acestuia, însoţit de numele inițiatorilor şi un minim de 100 de semnături ale membrilor care formează grupul de promovare.
 5. Analiza în cadrul COC se face în termen de maximum 15 zile de la data depunerii, în prezenţa a 5 reprezentanți ai grupului de promovare a Platformei politice propuse.
 6. În termen de 15 zile de la data depunerii, liderii promotori ai Platformei Politice trebuie să primească de la COC, în scris, acceptarea sau respingerea proiectelor propuse ce reprezintă confirmarea sau refuzul îndeplinirii condiţiilor de formă necesare pentru introducerea Platformei Politice în dezbaterea Congresului.
 7. In cazul în care Comisia de Organizare a Congresului (COC) nu acceptă un proiect de Platformă politică, în cel mult 10 zile de la primirea răspunsului, liderul propunerii poate face apel la BP PDR, care este obligat să se întrunească în cel mult 7 zile de la primirea sesizării şi să dea soluţia acceptării sau refuzului care rămâne definitivă.
 8. Numai proiectele acceptate de către COC pot fi difuzate organizaţiilor teritoriale/statale prin grija liderului şi a grupului de promovare.
 9. Un proiect de Platformă politică sunținut de un minim de 5 organizații Regionale devine Program Politic acceptat după dezbaterea și aprobarea prin vot majoritar în cadrul Congresului.

Art. 163 Programul Politic al PDR

Programul Politic propus, votat de 2/3 din delegații la Congres devine Programul politic de acţiune al PDR.

Art. 164 Vacantarea funcției de Președinte

În caz de vacantare a funcţiei de Preşedinte al partidului, BP PDR se întruneşte în cel mult 5 zile şi numeşte un Comitet Director  format din patru Președinți Teritoriali şi Secretarul General al BP PDR,care urmează să îndeplinească, pentru maximum 90 de zile, atribuţiile curente ale preşedintelui, perioada în care se organizează un nou Congres. Comitetul Director ia hotărâri prin vot majoritar în prezența a minim 4 din cei 5 membri .

 

CAPITOLUL 5  DEPARTAMENTELE DE SPECIALITATE

Art. 165 Întreaga activitate politică pe criterii profesionale meritocratice și democratice se desfășoară în cadrul departamentelor de specialitate:

 1. Departamentul apărare și siguranță națională;
 2. Departamentul pentru administrație, ordine publică, și siguranța cetățeanului;
 3. Departamentul pentru Politici privind Justiția și Drepturile Cetățenești;
 4. Departamentul pentru Politici în Sănătate;
 5. Departamentul pentru Politici în Educație, Cercetare, Cultură și Culte;
 6. Departamentul pentru Munca, Familie și Protecție sociala;
 7. Departamentul pentru Buget și Politici Fiscale;
 8. Departamentul pentru Politici Economice și Mediu de afaceri;
 9. Departamentul pentru Politici în Agricultură, Dezvoltare Rurală și Industrie Alimentara;
 10. Departamentul pentru Infrastructura de transport;
 11. Departamentul pentru Mediu, Ape și Silvicultura;
 12. Departamentul pentru Fonduri Europene;
 13. Departamentul pentru Dezvoltare Regionala.
 14. Departamentul pentru Tineret și Sport;
 15. Departamentul pentru Politica Energetica;
 16. Departamentul pentru Strategii, Relații Politice Interne și Internaționale;
 17. Departamentul pentru Comunicații și Societate Informațională;
 18. Departamentul Imagine, Comunicare, Relații cu mass-media, activitate on-line şi Purtător de cuvânt;

Art. 166 Rolul departamentelor de specialitate este acela de a selecționa, de a pregăti, de a susține și de a propune spre promovare în carieră și în funcțiile politice și de specialitate de decizie doar persoane de calitate profesională, morală și etică de cel mai ridicat nivel.

Art. 167 Perioada minimă de pregătire pentru obținerea recomandării profesionale și politice în cadrul departamentelor de specialitate este de 12 luni iar atestarea capacităților demonstrate și dobândite devine parte din dosarul politic personal.

 

CAPITOLUL 6  PREGĂTIREA POLITICĂ ȘI PROFESIONALĂ, PREGĂRIREA CONTINUĂ ȘI REZERVA DE CADRE

Art. 168 Rolul pregătirii tinerilor în special și a tuturor celor interesați de activitatea și militanța politică a partidului reprezintă elementul principal de continuitate și de sustenabilitate a politicilor partidului.

Art. 169 BP PDR este forul competent în organizarea, programarea și verificarea modului de desfășurare a cursurilor Școlilor politice, a programelor și lectorilor acestora.

Art. 170  Cel mai important capital politic al PDR este constituit de oamenii de maximă calitate profesională și politică, care formează nucleul activ al partidului și care la rândul lor țin la nivel înalt calitatea actului politic și a susținătorilor și votanților PDR.

Art. 171 Orice acțiune sau inacțiune care poate duce la slăbirea calității profesionale și politice a persoanelor active în partid este considerată act de sabotaj și sancționată cu excluderea celor vinovați fără drept de contestație conform Statutuli PDR Capitolul 3, 3.5 Sancţiuni și recompense.

 

CAPITOLUL 7  DISPOZIȚII FINALE

Art. 172 Toate hotărârile luate în cadrul organelor interne competente devin obligatorii pentru organizație, pe nivelul de competență acordat, după validarea prin vot, de la data publicării acestora sau de la date ulterioare cuprinse în respectivele hotărâri.

Art. 173 Orice hotărâre luată cu încălcarea prezentului ROF, a Statutului sau a Codului Etic sunt nule de drept, nu produc nici un fel de efecte și atrag sancțiunea excluderii din partid a celor implicați care au hotărât sau / și despre care s-a hotărât cu încălcarea prezentelor norme.

Art. 174 Necunoașterea prezentului ROF, a Statutului sau a Codului etic nu constituie scuze pentru încălcarea prezentelor norme și atrage sancțiuni conform Statutului PDR.

 

Lista anexelor

Anexa 1 Însemnul permanent și electoral.

Anexa 2 Cererea de Adeziune și GDPR

Anexa 3 Modelul de delegație / mandat la nivel de OJ / OP pentru Conferința Județeană / Provincială.

Anexa 4  Modelul de delegație / mandat la nivel de OR pentru Conferința Regională.

Anexa 5  Modelul de delegație / mandat la nivel teritorial / statal pentru Conferința Teritorială / Statală.

Anexa 6  Modelul de delegație / mandat la nivel teritorial / statal pentru Congresul PDR.

Anexa 7 Modelul de delegație / mandat la nivel teritorial / statal pentru Conferința Extraordinară.

Anexa 8  Metodologia specifică pentru Adunarea Generală de Constituire și Alegeri în cadrul OL.

Anexa 9   Procesul verbal al Conferinței de Constituire și Alegeri în cadrtul OL.

Anexa 10  Lista BEX OL.

Anexa 11 Metodologia specifică pentru desfășurarea Conferinței de Constituire și Alegeri Județene / Provinciale.

Anexa 12 Procesul Verbal pentru Conferința de Constituire și Alegeri Județene / Provinciale

Anexa 13 Lista BEX OJ / OP..

Anexa 14 Metodologia specifică pentru desfășurarea Conferinței de Constituire și Alegeri Regionale.

Anexa 15 Procesul Verbal, Lista BEX OR.

Anexa 16 Metodologia specifică pentru desfășurarea Conferinței de Constituire și Alegeri Teritoriale / Statale,

Anexa 17 Procesul Verbal pentru Conferința de Constituire și Alegeri Teritoriale / Statale.

Anexa 18 Lista BEX OT.

 

___________________________________________//___________________________________________

 

Mai 2020

 

Codul Etic PDR

× Suntem oriunde, oricând.