Prezentul Statut a fost adoptat pe data de 2 Noiembrie 2015 la Madrid – Spania de către membrii fondatori ai PDR.

CAPITOLUL 1
DISPOZIȚII GENERALE

DENUMIREA, SEMNUL PERMANENT ȘI SEMNUL ELECTORAL, SEDIUL, OBIECTIVELE ȘI MEMBRII
 1.1 Denumirea
 1.2 Semnul permanent și semnul electoral
 1.3 Sediul
 1.4 Obiectivele
 1.5 Membrii

CAPITOLUL 2
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ȘI ACTIVITATEA INTERNĂ
 2.1 Principiile de organizare
 2.2 Activitatea internă
 2.3 Organizarea generală

CAPITOLUL 3
MEMBRI, SIMPATIZANȚI, VOLUNTARI, SANCȚIUNI ȘI RECOMPENSE
 3.1 Dobândirea calităţii de membru
 3.2 Pierderea calităţii de membru
 3.3 Drepturile membrilor
 3.4 Obligaţiile membrilor
 3.5 Sancţiuni și recompense

CAPITOLUL 4
STRUCTURA INTERNĂ A PARTIDULUI
 4.1 Organizaţia locală
 4.2 Organizaţiile judeţeane/provinciale
 4.3 Organizaţiile regionale
 4.4 Organizaţiile teritoriale/statale
 4.5 Organizația Centrală
 4.6 Relaţiile de colaborare și subordonarea ierarhică

CAPITOLUL 5
ALTE ORGANIZAȚII ALE PARTIDULUI
 5.1 Organizația de Tineret (TPDR)
 5.2 Organizaţia Femeilor din Diaspora (FPDR)
 5.3 Organizaţia Pensionarilor (PPDR)
 5.4 Organizaţia Oamenilor de Afaceri (APDR)

CAPITOLUL 6
GRUPURILE INTERNE
6.1 Grupul Parlamentarilor
6.2 Guvernul Alternativă
6.3 Comisiile de Specialitate
6.4 Senatul partidului

CAPITOLUL 7
CONGRESUL
 7.1 Atribuții Generale
 7.2 Convocarea şi delegații
 7.3 Platforme Politice
 7.4 Alegerile în Congresul PDR
 7.5 Conferința Extraordinară PDR 

CAPITOLUL 8
CONSILIUL DIRECTOR (CD)
8.1 Componență, atribuții și funcții  

CAPITOLUL 9
BIROUL PERMANENT CENTRAL (BP PDR)
 9.1 Funcții și atribuțiile
 9.2 Componenţa şi structura Biroului Permanent
 9.3 Alegerea Biroului Permanent
 9.4 Responsabilităţile în Biroul Permanent
 9.5 Funcţionarea Biroului Permanent

CAPITOLUL 10
COMISIILE INTERNE
 10.1 Comisia pentru Statut, Regulamente și Etică
 10.2 Comisia de Etică
 10.3 Comisia de Revizie şi Cenzori

CAPITOLUL 11
GESTIONAREA CARIEREI POLITICE ȘI CANDIDATURILOR
 11.1 Gestionarea carierei

CAPITOLUL 12
CANDIDATURA PENTRU FUNCȚII ÎN INTERIORUL PARTIDULUI LA NIVEL CENTRAL
 12.1 Candidatura pentru funcţia de Președinte
 12.2 Candidatura pentru alte funcţii altele decât funcţia de Președinte.     

CAPITOLUL 13
CANDIDATURA PENTRU FUNCȚII ÎN AFARA PARTIDULUI

 13.1 Candidatura pentru funcţii în localităţi, judeţe/provincii, regiuni si la nivel teritorial/statal
 13.2 Candidatura pentru Parlamentele Naţionale, Parlamentul European și Alegerile Administrative locale în Țară și în Străinătate
 13.3 Candidaturile pentru funcţiile în Guvern şi autorităţi centrale în România și în Străinătate
 13.4 Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României 

CAPITOLUL 14
COLABORĂRI, ASOCIERI ȘI AFILIERI
 14.1 Colaborări, asocieri, afilieri

CAPITOLUL 15
PATRIMONIUL ȘI VENITURILE PARTIDULUI
 15.1 Patrimoniul și veniturile partidului
 15.2 Patrimoniul partidului

CAPITOLUL 16
PUBLICAȚIILE PDR
 16.1 Publicațiile PDR

CAPITOLUL 17
DISPOZIȚII FINALE
 17.1 Dispoziții finale

CAPITOLUL 18
DISPOZIȚII TRANZITORII
 18.1 Dispoziții tranzitorii

× Suntem oriunde, oricând.