Program Politic PDR

(în dezbatere publică, Mai 2020)

DOAR ÎMPREUNĂ REFACEM ROMÂNIA!

Prezentul document se constituie într-o bază inițială de dezbatere la definirea căruia și la a cărei ducere la îndeplinire pot participa toți cei cărora le pasă de România, pe măsura puterilor și capacităților personale precum și toți cei care se vor alătura proiectului PDR.

În realizarea obiectivelor sale, PDR acționează pentru participarea cetățenilor la dezvoltarea și modernizarea statului și societății românești și a comunităților de români din străinătate în mod democratic, liber și drept și pentru o corectă reprezentare a cetățenilor români în structurile decizionale politice și administrative ale României și a celorlalte state unde au domiciliul sau reședința.

O prioritate constantă este reprezentată de adaptarea permanentă a direcțiilor de acțiune politică stabilite prin Programul Politic PDR la nevoile reale ale românilor din străinătate și a familiilor și prietenilor acestora din țară plecând de la liniile de bază ale acțiunilor noastre: Patriotism, Naționalism, Suveranitate, Credință și Onoare.

În conformitate cu prevederile Statutului, Programului politic și ROF, PDR asigură promovarea principiilor meritocrației, coeziunii sociale, democrației, consolidării statului de drept și acționează prioritar, pe domenii de specialitate, pentru realizarea următoarelor obiective politice:

Obiective politice prioritare ale Partidului Diaspora Română:

1. Identificarea, recuperarea, refacerea și dezvoltarea capacității de apărare a patrimoniului național și a resurselor naturale ale țării.

2. Recensământul populației României din țară și din străinătate.

3. Recuperarea averii naționale pierdute de statul Român prin cedare, rapt, acte ilicite și corupție.

4. Verificarea, evaluarea și recuperarea avuției naționale risipite în procesele de privatizare de după 1989 și crearea cadrului legal pentru tragerea la răspundere penală a tuturor celor care s-au făcut vinovați de înstrăinarea patrimoniului statului prin orice mijloace ilicite cu accent pe recuperarea prejudiciilor acumulate în timp.

5. Utilizarea fondurilor și averilor recuperate pentru nevoile stringente reale ale țării (sănătate, educație, cercetare, cultură, mediu).

6. Garantarea proprietății private dobândite legal, stimularea liberei inițiative și promovarea unui mediu de afaceri meritocratic, calitativ, profesional și real competitiv.

7. Crearea cadrului legal, coerent, ușor de înțeles, simplu și eficient pentru confiscarea averilor dobândite prin acte de corupție, furt sau alte mijloace ilicite;

8. Instituirea răspunderii magistraților pentru abuzurile și pentru utilizarea justiției în scopuri de vendetă, răfuieli, interese personale și execuții politice;

9. Interzicerea traseismului politic și instituirea demiterii din funcțiile și demnitățile obținute prin alegeri administrative sau parlamentare odată cu pierderea calității de membru al partidului în numele căruia au candidat și au obținut funcția;

10. Reîncadrarea calomniei ca infracțiune cu caracter penal;

11. Protejarea domeniul forestier și obligarea societăților care au făcut și fac defrișări să replanteze toate suprafețele exploatate și să participe financiar la dezvoltarea infrastructurii și locuințelor din zonelor în care acestea își desfășoară activitățile de tăiere;

12. Trecerea integrală în proprietatea statului Român prin răscumpărare la valoarea pieței interne a societăților de interes național de electricitate, gaz, apă, canal, resurse naturale ale solului și subsolului, și teritoriului din apele continentale, resurse minerale, fond forestier, prelucrare și valorizare a deșeurilor menajere și industriale;

13. Pedepsirea ca infracțiuni grave a înaltei trădări de țară și a subminării economiei naționale de stat sau private;

14. Transparentizarea tuturor procedurilor licitațiilor publice;

15. Eliminarea ambiguităților legislative și a posibilităților de interpretare după caz a legilor și clarificarea răspunderilor ce derivă din exercitarea funcțiilor publice și combaterea eficientă a corupției în domeniul justiției;

16. Protejarea interesele poporului român, cu privire la impozitarea și externalizarea profitului obținut prin utilizarea forței de muncă, materiilor prime și capitalului românesc de către corporații, multinaționale, bănci și institute de credit și aducerea taxării profitului și nivelului dobânzilor la nivelul mediei europene ale acestora;

17. Interzicerea și pedepsirea promovării prin orice mijloace a deviațiilor sexuale, a suportării de către sistemul național de sănătate a schimbărilor de sex și a asistenței sanitare anterioare și ulterioare acestora precum și a politicilor de prozelitism și de pervertire a copiilor, activități care sunt un atac direct la fibra și sănătatea fizică și psihică a națiunii;

18. Prevenirea, combaterea efectivă și anihilarea prostituției, traficului de carne vie, pornografiei și pedofiliei;

19. Restructurarea și profesionalizarea:

  • Poliției de frontiera, DIICOT, STS, SRI, SIE, DGIA pentru combaterea efectivă și eficientă a crimei organizate, terorismului și traficului de persoane;
  • DIICOT, pentru o eficientă investigare, combatere și anihilare a producției, traficului și consumul de droguri, substanțelor halucinogene și psihotrope;
  • DIICOT și ANPC pentru investigarea și eliminarea eficientă de pe piață a alimentelor contrafăcute, îngrășămintelor și semințelor modificate genetic și a celor a căror proveniență nu este certă în privința producerii, transportului, și desfacerii pe piață;
  • ANAF, pentru combaterea marilor evazioniști fiscali și pentru colectarea corectă și la timp și a taxelor și impozitelor multinaționalelor și corporațiilor nu doar a micilor contribuabili;

Pentru infracțiunile constatate în activitățile încadrate la punctul 9 lit. k, l și m pedepsele să fie maximizate având în vedere pericolele la nivel de sănătate fizică,  psihică și socială pe care le creează lipsa  sau combaterea lor defectuoasă.

20. Demararea procedurilor legislative pentru elaborarea și punerea în vigoare a Legii lustrației.

21. Înființarea Ministerului strategiei și planificării care să stabilească și să mențină liniile de dezvoltare strategică a țării pe termen lung, indiferent de schimbările intervenite odată cu schimbarea majorităților parlamentare și a guvernelor.

22. De procesele și procedurile electorale administrative, parlamentare, prezidențiale și referendum se vor ocupa doar Parlamentul și Comisiile sale de specialitate, A.E.P., B.E.C., Birourile electorale județene, Prefecturile, Consiliile județene și primăriile.

23. Reducerea numărului de parlamentari și eliminarea tuturor imunităților la orice nivel administrativ sau politic concomitent cu echilibrarea reprezentării parlamentare a cetățenilor români din afara granițelor.

24. Definirea, instituirea și întărirea mijloacelor participării poporului la deciziile statului prin intermediul instituției referendumului popular și al inițiativei legislative cetățenești pentru aprobarea, modificarea sau eliminarea legilor și deciziilor importante la nivel local, național și a acordurilor și tratatelor internaționale care aduc prejudicii sau atingere Constituției sau interesului național.

25. Implementarea votului electronic și crearea condițiilor ca acesta să fie folosit ca variantă alternativă la procesul de vot tradițional în țară și în străinătate.

26. Construirea unei societății în care fiecare cetățean al României indiferent de țara în care trăiește să se bucure de reprezentare legitimă, apărarea drepturilor, libertate, educație, sănătate și de prosperitate.

27. Garantarea, promovarea și respectarea necondiționată a demnității omului, ale drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români oriunde aceștia trăiesc, pe principii bazate pe separația puterilor în stat și pluralism politic.

28. Asigurarea dreptului la liberă exprimare a cetățeanului și a libertății depline a presei.

29. Crearea pe modelul CNA a unui consiliu care să reglementeze și să sancționeze răspândirea de știri false care creează panică și nesiguranță și considerarea acestora fapte ca acte de terorism mediatic.

30. Limitarea participării capitalului străin în noile societățile de drept comercial și financiar românesc, SA, SRL, corporații, multinaționale, bănci și institute de credit la maxim 30% din volumul capitalului.

31. Exportul dividendelor și beneficiului produs de actorii economici pe piața internă să fie limitat prin lege la 10 % din maximul de 30% de participare la capital și crearea de facilități fiscale pentru reinvestirea acestora în România.

32. Evaluarea pagubelor produse prin importul de deșeuri toxice din alte țări pe teritoriul României, a impactului asupra mediului prin depozitarea acestora și pedepsirea celor care s-au făcut vinovați de aceste fapte.

33. Modificarea prin referendum a Constituției la articolului 48 (1) în sensul că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.

34. Creșterea gradului de conștientizare și implicare politică a românilor din străinătate și din țară și combaterea stereotipurilor legate de faptul că diaspora nu ar fi nici interesată nici importantă pentru România în condițiile în care românii din străinătate au fost și sunt cel mai important investitor și susținător al economiei naționale.

35. Combaterea accepțiunii eronate induse prin manipulare și dezinformare conform căreia Diaspora, în totalitatea ei, a creat condițiile ca la conducerea țării să ajungă personaje dăunătoare dezvoltării firești a României.

36. Consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor strategic cu celelalte țări conform dezideratelor poporului exprimate prin referendum național în măsura în care nu contravin interesului național.

37. Crearea cadrului legislativ pentru accesul și promovarea cetățenilor români cu domiciliul în străinătate în cadrul structurilor consulare românești din zonele de reședință.

38. Crearea instituției reprezentanțelor comerciale bazate pe valorificarea potențialului calitativ și profesional și de experiență a rezidenților din statele în care activează.

39. Crearea cadrului legislativ pentru instituirea fondului de solidaritate socială necesar ajutorării familiilor fără posibilități de repatriere a trupurilor românilor decedați în străinătate;

40. Asigurarea suveranității și securității naționale, independenței, unității, indivizibilității și integrității României, promovarea intereselor țării și păstrarea identității naționale în condițiile generate de statutul de membru al Uniunii Europene, a fluxurilor migratorii în creștere și pentru combaterea prin orice mijloace a tratamentelor de inegalitate față de alte state europene.

41. Participarea României la construcția europeană pe măsura dezideratelor poporului și justa recunoașterea a rolului istoric și actual al României în Uniunea Europeană.

42. Respectarea angajamentelor asumate în calitatea de țară membră UE și NATO în deplină egalitate cu celelalte state ale Uniunii Europene și în calitate de membru al altor organisme europene și internaționale în condițiile respectării suveranității, integrității și apărării specificului național românesc.

Domenii de specialitate

1. Apărare și siguranță națională, administrație, ordine publică, siguranța cetățeanului, justiție, drepturi cetățenești și minorități.

Refacerea capacității de apărare a țării în condițiile în care aceasta a fost subminată de măsuri care au dus la scăderea numerică și calitativă a efectivelor militare, la pierderea capacității tehnice militare, la ascensiune ierarhică bazată pe alte criterii decât cele strict militare, la deprofesionalizarea, pauperizarea și pierderea prestigiului și demnității armatei române.

Repunerea în drepturi a patriotismului și naționalismului care au contribuit la ținerea vie a românismului, a tradițiilor și a credinței strămoșești și păstrarea identității naționale în aceste timpuri de globalizare și omogenizare prin metisare accelerată a popoarelor Europei.

Crearea cadrului legal, a structurilor administrative și militare precum și aprovizionarea și dotarea acestora pentru pregătirea apărării teritoriului național și a poporului român împotriva amenințărilor externe, interne și invaziei posibililor extremiști islamici cu legături cu structuri și grupări teroriste.

Combaterea fracturii sociale induse și susținute prin acțiunile de învrăjbire socială între românii din străinătate și cei din România și între diversele categorii sociale, opinii politice sau religioase.

Punerea în dezbatere publică și referendum pentru reintroducerea stagiului militar obligatoriu.

Recuperarea și consolidarea prestigiului, calității, profesionalismului și moralei personalului și activității poliției și jandarmeriei și serviciilor secrete.

Găsirea și deferirea către justiție a celor care se fac vinovați de dispariția marilor unități de producție ale României. (înainte de 1989 România era pe locul trei în Europa la exportul de mărfuri, produse chimice, petroliere, mașini grele, utilaje, metalurgie).

Respectarea Constituției României și a legilor țării, a Constituțiilor statelor unde românii au ales să trăiască, a formei republicane de guvernământ în România, promovarea principiul separării puterilor în stat și asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civilă și stat.

Depolitizarea administrațiilor locale și centrale și instituirea unui sistem de promovare în funcțiile administrative doar pe criterii de profesionalism, experiență, calitate, morală și etică și asigurarea continuității managementului instituțiilor statului la schimbarea guvernelor.

Garantarea siguranței cetățeanului și transformarea acesteia în obiectiv de siguranță națională.

2. Buget și politici fiscale, sănătate, educație, cercetare, muncă, familie și protecție socială

Adaptarea politicilor bugetare la necesitățile reale de dezvoltare ale țării.

Promovarea unor politici care să transforme sistemul de servicii sanitare într-un domeniu performant și atractiv pentru tineri și care să diminueze migrația medicilor și a personalului sanitar.

Reevaluarea sistemului sanitar privind  vaccinarea și demararea campaniilor de conștientizare și informare privind pericolele derivate din necunoașterea pericolelor și efectelor secundare deseori letale ale acestora.

Asigurarea unui sistem de pensii echitabil bazat pe contributivitate directă de-a lungul vieții active și pe contributivitate voluntară/benevolă și înlesnirea și simplificarea procedurilor de recuperare a fondurilor vărsate în sistemele de pensii ale statelor în care cetățenii români au muncit și au contribuit.

Alocarea unor bugete dimensionate după necesități pentru educație și cercetare și transformarea acestora în priorități strategice și de siguranță națională.

Promovarea istoriei poporului român în sistemul de educație la toate nivelele în țară și în comunitățile românești din străinătate și a sentimentelor de patriotism și mândrie națională ca elemente de bază ale prestigiului și evoluției statului român precum și a credinței creștine în care a apărut și a evoluat poporul român.

Implicarea cetățenilor români din străinătate și a valorilor profesionale și umane cărora le sunt depozitari în dezvoltarea și afirmarea României în lume.

Implementarea conceptului de educație continuă și demararea acțiunilor de implicare și valorizare a experienței persoanelor de vârsta a treia.

Revizuirea Codului Muncii și eliminarea tuturor clauzelor vexatorii pentru angajați.

Protecția juridica și promovarea drepturilor femeii în contextul național și internațional. Sancționarea tuturor formelor de discriminare și combaterea eficientă a discriminării pozitive (situația în care drepturile unor minorități devin mai importante decât drepturile majorității).

Măsuri de protecție ale femeilor victime ale violenței domestice, la locul de muncă și în societate.

Prevenirea si combaterea violenței in familie (aici pot fi încadrați și bărbații, sunt foarte mulți bărbați maltratați de femei).

Aplicarea dreaptă a legii și a principiilor de bună guvernare, în scopul consolidării sistemului meritocratic, democratic precum și al asigurării coeziunii sociale și economice.

Asigurarea egalității în fața legii a tuturor cetățenilor indiferent de avere, poziție socială, orientare religioasă sau convingeri politice.

Recunoașterea, afirmarea și promovarea rolului femeii în familie și societate, al tradiției, al culturii și al religiei creștine în afirmarea identității naționale și întărirea cadrului legal pentru punerea în aplicare a acestor principii.

Promovarea și susținerea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați:

– drepturi egale în familie;

– șanse egale pe piața muncii;

– protecția maternității la locul de muncă;

– concilierea vieții de familie cu cea profesională;

– crearea unui sistem legislativ eficient pentru protecția persoanelor cu dizabilități;

3. Economie și mediu de afaceri, agricultură, mediu, ape și silvicultură, dezvoltare rurală și industrie alimentara, infrastructură de transport; energie.

Promovarea economiei de piață bazate pe competitivitate, calitate, profesionalism și predictibilitate pe termen lung precum și crearea condițiilor pentru promovarea inițiativei private ca motor al dezvoltării economice pe termen mediu și lung.

Promovarea unei legi clare care să interzică defrișările pentru minim 10 ani precum și dezvoltarea industriei prelucrării lemnului în țară.

Inventarierea clară și definitivă a terenurilor agricole și intravilane din România, și interzicerea prin lege a vânzării pământului României către străini și recuperarea/răscumpărarea la prețul pieței interne a suprafețelor deja înstrăinate către cetățeni ai altor state.

Promovarea colectării diferențiate a deșeurilor și transformarea acestora în surse energetice alternative prin politici și sisteme adecvate.

Stoparea transformării României în groapa de gunoi a Europei, eliminarea efectelor acțiunilor de poluare inconștientă a teritoriului țării precum și elaborarea unui corp de legi care să apere eficient natura în fața agresiunii umane în căutare disperată de câștiguri ușoare.

Protecția mediului si utilizarea durabila a resurselor. Astăzi mediul poate părea o prioritate forțată, dar în câțiva ani, România își va pune tot mai serios problema mediului înconjurător.

Utilizarea resurselor energetice regenerabile.

Refacerea potențialului productiv și a sistemului de irigații în agricultură și promovarea producției agricole interne și a distribuției și consumului acestora pe piața internă.

Recuperarea fondurilor risipite în proiecte neviabile, de calitate inferioară și adaptarea politicilor de dezvoltare a infrastructurii la necesitățile actuale și viitoare.

4. Energie, infrastructură și transport, comunicații și societate informațională.

Promovarea conceptului comunității locale autosuficiente energetic prin dezvoltarea proiectelor de energie alternativă, de recoltare diferențiată, termovalorizarea deșeurilor și eficientizarea sistemelor de distribuție a agenților termici.

Crearea condițiilor de infrastructură pentru accesul larg al populației la mijloacele de comunicare informatică și facilitarea educației în acest domeniu.

5. Cultură, culte, tineret și sport.

Sprijinirea culturii și a accesului la cultură precum și transformarea acesteia în politică de stat.

Combaterea tuturor formelor de discriminare în viața politică, socială, religioasă, morală și economică pe criterii de cultură, tradiție și principii creștine ale poporului.

Asigurarea accesului liber și egal și gratuit la educație și la creșterea nivelului cultural al tinerei generații prin încurajarea dezvoltării educației permanente și a cercetării ca dimensiune determinantă a societății cunoașterii, educarea cetățenilor în spiritul meritocrației, coeziunii sociale, democrației și încurajarea acestora pentru participa la viața socială și politică în România și în străinătate.

Reevaluarea rolului omului și familiei creștine în societate, precum și a relațiilor dintre acesta și instituțiile statului.

Promovarea internațională a culturii, tradițiilor și obiceiurilor sub un unic brand național.

Eficientizarea și valorizarea justă a acțiunilor și fondurilor de integrare, culturalizare și dezvoltare a etniei rome.

Susținerea, încurajarea și educarea tinerei generații în spiritul meritocrației, democrației și al coeziunii sociale.

Respectarea valorilor universale ale libertății umane, respectarea valorilor tinerilor.

Dezvoltarea și modernizarea societății românești ca societate liberă, dreaptă și pașnică, în care fiecare cetățean să aibă șanse egale, să dobândească bunăstare prin concurența liberă și loială.

Promovarea intereselor tinerilor pe plan național cât și pe plan internațional prin participarea la dezbateri naționale și internaționale.

Trebuie să li se permită tinerilor să își ia viața în propriile mâini iar Guvernul să găsească mijloacele și fondurile pentru a-i ajuta, nu să le controleze viața. Tinerii sunt o voce de care trebuie să se țină seama. Așa cum vom ști să-i creștem așa vor duce țara mai departe.

Viitorul tinerilor să fie unul prosper și plin de oportunități, iar problemele cu care se confruntă, să fie evidențiate și rezolvate.

Crearea condițiilor pentru ca tinerii să rămână să studieze și să participe la dezvoltarea României.

Promovarea și valorizarea meseriilor meșteșugărești și promovarea profesiunilor cu caracter specific etnic și regional.

Protecția și promovarea drepturilor copilului în țară și pe plan internațional.

Simplificarea procedurilor adopției și urmărirea evoluției copiilor în noile familii.

Înțelegerea și combaterea fenomenului social al orfanilor albi în familiile cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Prevenirea abandonul școlar și implicarea statului în susținerea familiilor în dificultate.

Implementarea conceptului de voluntariat, a interesului pentru acțiunile specifice prietenilor animalelor și naturii.

Combaterea obezității infantile și implementarea educației alimentare (mâncare sănătoasă în școli, eliminarea spoturilor publicitare alimentare agresive, îndoielnice și care creează dependențe).

6. Politică externă, NATO, UE, fonduri europene.

Promovarea culturii românești, a bunelor relații de colaborare economică și diplomatică, sprijinirea și susținerea cetățenilor români care trăiesc și muncesc pe teritoriile altor state.

Refacerea relațiilor comerciale cu statele cu care România a colaborat cu beneficiu reciproc.

Eficientizarea informării și accesării fondurilor europene cu precădere pentru tineri, urmărirea bunei utilizări a acestora și a eficienței acțiunilor promovate cu acest tip de finanțări.

PDR acordă o atenție deosebită modului de funcționare, eficacitate și imparțialitate a structurilor care se ocupă la nivel guvernamental național de românii din străinătate.

Prin toate mijloacele vom deveni purtătorii de mesaj ai României reale, eficiente, sociale, meritocratice într-o lume care ne știe numai după chipul și asemănarea președintelui de serviciu al țării sau după stereotipuri la a căror combatere nu am fost destul de convingători.

Vom promova în Parlament noi legi care să țină seama de faptul că în afara țării trăiește încă o Românie, o Românie cu un potențial uman enorm, calitativ, profesional și volitiv care va deveni un partener de nădejde al țării în aceste vremuri în care țara are așa mare nevoie de toți fii ei.

PDR se implică în tot ce înseamnă sistemul serviciilor consulare din țările unde activăm în așa fel încât dacă tot le plătim prestațiile să fim și cei care dau nota de apreciere a acestor servicii care în totalitate trăiesc pe seama noastră.

PDR acționează pentru recuperarea, revigorarea și semnarea de noi acorduri de colaborare cu partidele naționale ale statelor de reședință sau domiciliu care urmăresc obiective comune.

 

Principii politice generale

Susținerea economică a activităților politice ale PDR este asigurată de către Centrul Direcțional Diaspora, o structură economică privată a căror acționari sunt membri de partid cetățeni români din străinătate și din țară.

Sediul social, administrativ și baza logistică a  CDD sunt în localitatea Băile Herculane, Județul Caraș Severin.

Activitățile economice ale CDD vor acoperi toate domeniile de activitate comerciale și sociale legale și de interes pentru cetățenii români din străinătate și din țară.

Finanțarea partidelor politice din fonduri statale este furt din averea statului și trebuie să înceteze.

PDR nu este finanțat prin Legea nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată iar abrogarea acestei legi este una dintre primele priorități legislative.

Scopul politicilor PDR este reprezentarea politică proporțională, legitimă și reprezentativă a cetățenilor români din străinătate și a familiilor și prietenilor acestora în Parlamentul României și în administrațiile locale din România și din în țările de reședință și apărarea drepturilor tuturor românilor indiferent de locul în care trăiesc și muncesc.

Prin toto ce face, PDR acționează pentru crearea condițiilor legale și economice și promovarea măsurilor de susținere financiară pentru întoarcerea în țară a tuturor celor care doresc repatrierea.

În acțiunea sa politică, PDR are ca unică ideologie interesul și bunăstarea materială și spirituală a românilor indiferent de locul în care trăiesc.

PDR nu a fost creat, nu este și nu va fi parte a niciunui grup politic din țară sau din lume care nu respectă cu strictețe Constituția României sau care nu urmărește respectarea valorilor universale ale libertății și demnității umane, a valorilor identitare și tradiționale ale poporului român, precum și promovarea ideilor și valorilor culturale, tradiționale și religioase românești.

Misiunea PDR, este crearea condițiilor de coeziune și dreptate socială în România și în cadrul comunităților românești din străinătate, crearea unei societății moderne în România, bazată pe economia socială de piață și pe principiile meritocrației, solidarității și coeziunii sociale, democrației legitim reprezentative, responsabilității, responsabilizării și asumării răspunderii pentru deciziile asumate, dreptății și justiției sociale și apărarea drepturilor cetățenilor români în toate statele unde aceștia trăiesc.

În activitatea sa, PDR urmărește numai obiective politice, promovează valorile și interesele poporului român, ale cetățenilor români din străinătate și din țară, dreptatea, legalitatea, justiția, pluralismul politic benefic națiunii și principiile democrației constituționale având la temelie datoria sacră a Patriotismului, Naționalismului, Suveranității, Credinței și Onoarei.

PDR își asumă ca obiectiv principal reprezentarea valorilor fundamentale ale meritocrației și democrației pe scena politică românească și internațională, precum și dialogul și colaborarea cu forțele politice democratice care se bazează pe principii comune.

În întreaga sa activitate PDR militează și acționează pentru crearea condițiilor ca fiecare cetățean să beneficieze de posibilitatea de a avea un loc de muncă pe măsura pregătirii și profesionalismului care să-i asigure un trai decent proporțional cu munca desfășurată.

PDR acționează prin toate mijloacele constituționale pentru susținerea, protejarea și menținerea identității naționale, culturale, lingvistice și religioase, pentru conservarea patrimoniului cultural și istoric și pentru păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor.

În realizarea obiectivelor sale, PDR va acționa prin reprezentanții săi în Parlamentul României și în administrațiile țărilor de domiciliu sau reședință, în Parlamentul European, în Guvern, în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale ale României sau ale statelor în care trăiesc, în orice alte instituții și organisme în care partidul este reprezentat, precum și prin manifestații politice publice, prin dialog și cooperare permanentă cu partidele politice democratice, reprezentanții cultelor, sindicatele, organizațiilor neguvernamentale, cu structurile societății civile și cu mediul de afaceri pentru elaborarea de proiecte, politici publice și programe în domeniile social, economic, cultural și politic.

PDR militează pentru promovarea intereselor României pe plan internațional, în cadrul organismelor internaționale din care face parte și prin participarea la dezbateri naționale, regionale, provinciale și locale precum și pentru crearea condițiilor ca liderii locali ai comunităților românești să poată accede în structurile administrative locale ale țărilor în care trăiesc.

Dezvoltarea și punerea în aplicare a valorilor și principiilor doctrinei partidului vor fi prezentate și explicitate în prezentul Programul Politic, Programele electorale, Programul de guvernare atunci când participă la guvernare, Declarațiile, Manifestele, Rezoluțiile și alte documente politice și programatice adoptate de acesta.

Structura de conducere a partidului are obligația de a asigura tuturor membrilor partidului dreptul de ascensiune ierarhică doar pe principii meritocratice, de contribuție efectivă la stabilirea măsurilor necesare dezvoltării și de participare la punerea în aplicare a deciziilor și hotărârilor adoptate, pentru îndeplinirea obiectivelor politice, cu respectarea prevederilor statutare și legale, precum și a principiilor meritocrației, democrației și coeziunii sociale, pentru a asigura consultarea cu cetățenii în toate problemele de interes al societății și comunităților românești și de a lărgi baza de membri ai partidului.

PDR asigură la toate nivelele de conducere prezența proporțională a femeilor și bărbaților prin liste de candidaturi și proceduri specifice de vot. Nerespectarea acestei prevederi atrage anularea de drept a alegerilor interne desfășurate fără respectarea principiului egalității de șanse între bărbați și femei.

În toate acțiunile, programele și platformele PDR are deschidere maximă pentru comunicare, transparență, idei constructive, pentru proiecte care să ușureze viața și drumul spre mai bine al tuturor românilor și ne implicăm în crearea bazelor economice, legislative și de oportunități pentru toți cei care se gândesc că într-o zi se vor întoarce acasă.

Poate fi incitantă sau obligată plecarea de acasă și viața pe meleaguri străine, dar întoarcerea acasă rămâne visul fiecărui suflet de român pribeag prin lume.

Acest succint program politic rămâne deschis propunerilor și îmbunătățirilor solicitate de către toți cei cărora le pasă de România și de români.

PARTIDUL DIASPORA ROMÂNĂ

Partidul românilor din străinătate și al familiilor și prietenilor acestora din țară.

 

 

Manifestul Valorilor Partidului Diaspora Română

August 2018

 

Din România lipsesc mai mult de cinci  milioane de români.

Toţi aceştia au fost nevoiţi să emigreze în alte ţări pentru a-şi asigura existenţa.

Din 1990 încoace s-au perindat la conducerea României mulţi preşedinţi şi multe guverne, atât de stânga cât şi de dreapta, dar situaţia s-a înrăutăţit de la an la an.

Doar în vremuri de război popoarele îşi iau lumea în cap.

În România nu este război… sau este?

Atunci, de ce emigrează milioane de români?

Răspunsul îl cunoaştem cu toţii, dar noi, cei din Partidul Diaspora Română, nu mai vrem să vorbim despre vinovaţi, nu mai vrem să vorbim despre ce a fost şi de ce s-a întâmplat aşa.

Noi vrem doar să vindecăm cea mai profundă rană a României de după 1989 încoace: milioanele de români obligaţi să-şi lase casa, familia, prietenii şi să emigreze.

Până când România nu-şi va vindeca această rană, nu poate fi vorba de o însănătoşire, nici politică, nici economică, nici naţională.

Partidul Diaspora Română are ca scop facilitarea întoarcerii în România a milioanelor  de români plecați din țară și o viață mai bună pentru toți împreună!

Haideţi să punem minte şi suflet la un loc şi să readucem acasă toţi fii naţiunii române!

Doar o naţiune unită şi întregită poate face faţă unui viitor care se prevede deosebit de tulbure.

Cea mai repetată întrebare pe care o mamă o pune fiului sau fiicei plecate la muncă în străinătate este aceasta:

Când vii acasă?

Dragi români din Diaspora, Mama noastră  România, Țara noastră dragă, acum la aniversarea centenarului Marii Uniri ne întreabă:

Când veniţi acasă?

Ce-i răspundem?

HAI  ACASĂ !

DOAR  ÎMPREUNĂ  REFACEM  ROMÂNIA !

August 2018

Program Politic

Fonduri europene

Eficientizarea informării și accesării fondurilor europene cu precădere pentru tineri, urmărirea bunei utilizări fondurilor europene accesate și a eficienței acțiunilor promovate cu acest tip de finanțări.

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentara;

 

Sănătate

Educație și cercetare

Mediu, ape și silvicultură

Cultură , culte, minorități

Femei și tineret

Muncă, familie și protecție socială

Justiție și drepturi cetățenești

Infrastructură și transporturi

× Suntem oriunde, oricând.