Program Politic

MANIFESTUL PARTIDULUI DIASPORA ROMÂNĂ

Din România lipsesc mai mult de cinci  milioane de români.

Toţi aceştia au fost nevoiţi să emigreze în alte ţări pentru a-şi asigura existenţa.

Din 1990 încoace s-au perindat la conducerea României mulţi preşedinţi şi multe guverne, atât de stânga cât şi de dreapta, dar situaţia s-a înrăutăţit de la an la an.

Doar în vremuri de război popoarele îşi iau lumea în cap. În România nu este război… sau este?

Atunci, de ce emigrează milioane de români?

Răspunsul îl cunoaştem cu toţii, dar noi, cei din Partidul Diaspora Română, nu mai vrem să vorbim despre vinovaţi, nu mai vrem să vorbim despre ce a fost şi de ce s-a întâmplat aşa.

Noi vrem doar să vindecăm cea mai profundă rană a României de după 1989 încoace: milioanele de români obligaţi să-şi lase casa, familia, prietenii şi să emigreze.

Până când România nu-şi va vindeca această rană, nu poate fi vorba de o însănătoşire, nici politică, nici economică, nici naţională.

Partidul Diaspora Română are ca scop facilitarea întoarcerii în România a milioanelor  de români plecați din țară!

Haideţi să punem minte şi suflet la un loc şi să readucem acasă toţi fiii naţiunii române!

Doar o naţiune unită şi întregită poate face faţă unui viitor care se prevede deosebit de tulbure.

Cea mai repetată întrebare pe care o mamă o pune fiului sau fiicei plecate la muncă în străinătate este aceasta:

Când vii acasă?

Dragi români din Diaspora, Mama noastră  România, Țara noastră dragă, acum la aniversarea centenarului Marii Uniri ne întreabă:

Când veniţi acasă?

Ce-i răspundem?

HAI  ACASĂ!

HAIDEŢI  SĂ  REFACEM  ROMÂNIA  MARE!

Program Politic

Fonduri europene

Eficientizarea informării și accesării fondurilor europene cu precădere pentru tineri, urmărirea bunei utilizări fondurilor europene accesate și a eficienței acțiunilor promovate cu acest tip de finanțări.

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentara;

Aducerea la zi a evidențelor Inventarierea clară și a terenurilor agricole și intravilane din România.
Interzicerea prin lege a vânzării pământului României către străini și recuperarea suprafețelor deja înstrăinate către cetățeni ai altor state.
Promovarea unor politici de încurajare a întoarcerii tinerilor la sate şi implicarea lor în agricultură.
Refacerea potențialului productiv agricol al țării și promovarea consumului produselor autohtone.

Sănătate

Promovarea unor politici care să transforme sistemul de servicii sanitare într-un domeniu atractiv pentru tineri și care să diminueze migrația medicilor și a personalului sanitar.

Promovarea rapidă unor politici de readucere în țară a medicilor și a personalului medical plecat la muncă în străinătate a profesioniștilor și a tuturor celor doritori să se reîntoarcă în țară.

Educație și cercetare

Reformarea din temelii a sistemului de educație național de toate nivelele după modelul japonez.

Alocarea unor bugete dimensionate după necesitățile educației și cercetării și transformarea acestora în priorități strategice și de siguranță națională.

Implementarea conceptului de educație continuă și demararea unor acțiuni de implicare și valorizare a capacităților profesionale și umane ale persoanelor de vârsta a treia.

Mediu, ape și silvicultură

Promovarea unei legi clare care să interzică defrișările pentru minim 10 ani precum și dezvoltarea prelucrării lemnului în țară.

Promovarea unei legi care să pedepsească aspru pe toți cei implicați în acțiunea de subminare a existenței statului național prin despăduririle care au generat dezastrele ecologice ulterioare tot mai mari.

Demararea și susținerea unei campanii naționale de împădurire a tuturor suprafețelor astăzi defrișate, pe cheltuiala celor care au participat la tăierile ilegale sau legale după 1989 și prin folosirea la capacitate de muncă maximă a celor care au de executat pedepse privative de libertate.

Promovarea colectării diferențiate a deșeurilor și transformarea acestora în surse energetice alternative prin politici și sisteme adecvate.

Stoparea transformării României în groapa de gunoi a Europei, eliminarea efectelor acțiunilor de poluare inconștientă a teritoriului țării precum și elaborarea unui corp de legi care să apere eficient natura în fața agresiunii umane în căutare disperată de câștiguri ușoare și eliminarea dublelor standarde în Comunitatea Europeană.

Protejarea mediului și utilizarea durabila a resurselor.

Instituirea de facilități fiscale pentru utilizarea resurselor energetice regenerabile sau nepoluante.

Cultură , culte, minorități

Sprijinirea culturii și a accesului la cultură precum și transformarea acesteia în politică de stat.

Promovarea culturii, tradițiilor și obiceiurilor sub un brand național puternic.

Femei și tineret

Susținerea, încurajarea și educarea tinerei generații în spiritul meritocrației, democrației și al coeziunii sociale.

Respectarea valorilor universale ale libertății umane, respectarea valorilor tinerei generației.

Dezvoltarea și modernizarea societății românești ca societate liberă, dreaptă și pașnică, în care fiecare cetățean să aibă șanse egale, să dobândească bunăstare prin concurența liberă și loială.

Promovarea intereselor tinerilor pe plan național cât și pe plan internațional, și prin participarea la dezbateri naționale și internaționale.

Trebuie să li se permită tinerilor să își ia viața în propriile mâini iar Guvernul să-i ajute, nu să le controleze viața.

Crearea condițiilor pentru ca tinerii să rămână să studieze și să participe la dezvoltarea României.

Prevenirea și combaterea eficientă a consumului de alcool și de droguri, a prostituției și traficului de carne vie.

Promovarea și valorizarea meseriilor meșteșugărești și promovarea profesiunilor cu caracter specific etnic și regional.

Protecția și promovarea drepturilor copilului în țară și pe plan internațional.

Simplificarea procedurilor adopției și urmărirea evoluției copiilor în noile familii.

Înțelegerea și combaterea fenomenului social al orfanilor albi în familiile cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Prevenirea abandonul școlar și implicarea statului în susținerea familiilor în dificultate.

Implementarea conceptului de voluntariat, a interesului pentru acțiunile specifice prietenilor animalelor și naturii.

Combaterea obezității infantile și implementarea educației alimentare (mâncare sănătoasă în școli, reducerea pe cât posibil a spoturilor publicitare alimentare agresive și îndoielnice).

Protecția și promovarea drepturilor copilului, promovarea intereselor tinerilor.

Muncă, familie și protecție socială

Revizuirea Codului Muncii și eliminarea clauzelor vexatorii pentru angajați.

Protecția juridică și promovarea drepturilor femeii în contextul național și internațional.

Promovarea unor politici de reală încurajare a natalităţii.

Sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Măsuri de protecție ale femeilor victime ale violenței domestice, la locul de muncă și în societate.

Prevenirea si combaterea violenței in familie.

Promovarea și susținerea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați:

   – drepturi egale în familie;

   – șanse egale pe piața muncii.

   – protecția maternității la locul de muncă;

   – concilierea vieții de familie cu cea profesională;

Justiție și drepturi cetățenești

Curățarea sistemului judiciar de elementele compromise profesional, moral sau etic și redarea încrederii cetățenilor în actul de justiție la toate nivelele.

Legiferarea răspunderii procurorilor și judecătorilor pentru erorile judiciare.

Eliminarea sistemului numirilor cu cel al alegerilor în cadrul domeniilor de activitate juridică precum și redefinirea instituției magistratului.

Adaptarea și repunerea în funcțiune prevederilor Legii 18 din 24/06/1968, privind controlul provenienţei bunurilor persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit și dirijarea fondurilor recuperate în folosul societății în domeniile prioritare.

Constituirea unui departament dedicat  găsirii și anchetării celor care se fac vinovați de dispariția tuturor unităților de producție de interes local și național ale României dinainte de 1989 și recuperare a tot ceea ce este încă posibil  din patrimoniul României la 1989 (fabrici, combinate, flota comercială, flota de pescadoare, institute de cercetare și proiectare, lucrări de îmbunătățiri funciare de interes național, sisteme de irigații, unități de producție agricolă…).

Infrastructură și transporturi

Recuperarea fondurilor risipite în proiecte neviabile, de calitate inferioară și adaptarea politicilor de dezvoltare a infrastructurii la necesitățile actuale.

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Necessary

Advertising

Analytics

Other