services

Consiliul Director CD

Statutul PDR
Art. 74
1) Consiliul Director (CD) este organismul de conducere colegială a activităţii PDR în perioada dintre Congrese şi este format din membrii BP PDR, Președinții Organizațiilor Regionale (OR), Președinții Organizaţiilor Judeșene/Provinciale și trezorierul.
2) CD se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui partidului, a mai mult de jumatate din membrii BP, a mai mult de jumătate dintre președinții OT.

read more
Președintele

Statutul PDR

Art. 84
1) Presedintele partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea organismelor la nivel central, avand urmatoarele competente:
a) garantează aplicarea Statutului şi a Programului Partidului, supunând dezbaterii şi deciziei organismelor competente neconcordanţele sesizate;
b) identifică actualizările care sunt necesare spre a menţine în concordanţă Programul de actiuni ale partidului cu evoluţia situaţiei economico-sociale din ţară, precum şi cu situaţia internaţională şi le supune dezbaterii şi deciziei organismelor de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin acestora;

read more
Vicepreședinți – Președinți OT

Art.87
1) Vicepreşedinţii – Președinți de Organizații Teritoriale sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului la nivel teritorial / statal, putând exprima public poziţia partidului în legătură cu temele politice de actualitate.
2) Vicepreședinții responsabili pentru departamente coordoneaza activitatile din domeniul aferent departamentului precum și activitatea comisiei de specialitate corespunzătoare; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.

read more
Secretariatul General

Statutul PDR

Art. 85
1) Secretarul General coordoneaza activitatea de organizare. Este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi a deciziilor CD şi BP. El coordonează activitatea din organizația centrală PDR, organizaţiile Teriroriale, a secretarilor generali adjuncţi şi implementează programele şi proiectele politice aprobate de Congres, CD şi BP.

read more
Comisia de etica

Statutul PDR
Art. 94
1) Comisia de Etică (CE) este instanţa supremă a partidului având atribuţii privind:
a) respectarea prevederilor Statutului, ROF şi ale Codului Etic;
b) soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;
c) solutionarea tuturor contestatiilor repartizate în competența sa de prezentul statut;
2) este garantul respectării prevederilor Statutului, precum şi a regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, de către organismele şi membrii partidului.

read more
Congresul

Art. 60
Congresul PDR este organismul suprem de conducere al PDR, în conformitate cu prevederile legale statutare și regulamentare în vigoare.

Art. 61
1) Congresul PDR se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea BP PDR.
2) Ulterior alegerilor parlamentare, cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfășurării, BP PDR în funcţie stabileşte:

read more
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

“The results were clear, professional, and persuasive, and the investors and advisors who have seen the materials loved them. They know what investors want!”

Edward Silverman
Chairman, Bluewater Corp.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

× Suntem oriunde, oricând.