Services with Tabs

Statutul PDR
Art. 94
1) Comisia de Etică (CE) este instanţa supremă a partidului având atribuţii privind:
a) respectarea prevederilor Statutului, ROF şi ale Codului Etic;
b) soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;
c) solutionarea tuturor contestatiilor repartizate în competența sa de prezentul statut;
2) este garantul respectării prevederilor Statutului, precum şi a regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, de către organismele şi membrii partidului.

New
$75

Art. 60
Congresul PDR este organismul suprem de conducere al PDR, în conformitate cu prevederile legale statutare și regulamentare în vigoare.

Art. 61
1) Congresul PDR se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea BP PDR.
2) Ulterior alegerilor parlamentare, cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfășurării, BP PDR în funcţie stabileşte:

Statutul PDR
Art. 74
1) Consiliul Director (CD) este organismul de conducere colegială a activităţii PDR în perioada dintre Congrese şi este format din membrii BP PDR, Președinții Organizațiilor Regionale (OR), Președinții Organizaţiilor Judeșene/Provinciale și trezorierul.
2) CD se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui partidului, a mai mult de jumatate din membrii BP, a mai mult de jumătate dintre președinții OT.

Statutul PDR

Art. 84
1) Presedintele partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea organismelor la nivel central, avand urmatoarele competente:
a) garantează aplicarea Statutului şi a Programului Partidului, supunând dezbaterii şi deciziei organismelor competente neconcordanţele sesizate;
b) identifică actualizările care sunt necesare spre a menţine în concordanţă Programul de actiuni ale partidului cu evoluţia situaţiei economico-sociale din ţară, precum şi cu situaţia internaţională şi le supune dezbaterii şi deciziei organismelor de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin acestora;

Statutul PDR

Art. 85
1) Secretarul General coordoneaza activitatea de organizare. Este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi a deciziilor CD şi BP. El coordonează activitatea din organizația centrală PDR, organizaţiile Teriroriale, a secretarilor generali adjuncţi şi implementează programele şi proiectele politice aprobate de Congres, CD şi BP.

Art.87
1) Vicepreşedinţii – Președinți de Organizații Teritoriale sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului la nivel teritorial / statal, putând exprima public poziţia partidului în legătură cu temele politice de actualitate.
2) Vicepreședinții responsabili pentru departamente coordoneaza activitatile din domeniul aferent departamentului precum și activitatea comisiei de specialitate corespunzătoare; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.

× Suntem oriunde, oricând.